Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Kakanj - REZ

rez.ba

Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Kakanj - REZ

Godina Rođeni Umrli Prirodni

prirast

Broj

stanovnika

Stopa

nataliteta

Stopa

mortaliteta

Vitalni

index

2003 450 317 133 44.124 10,20 7,18 1,42

2004 436 345 91 44.215 9,86 7,80 1,26

2005 439 318 121 43.245 10,15 7,35 1,38

2006 458 313 145 43.390 10,56 7,21 1,46

2007 403 343 60 43.406 9,28 7,90 1,17

2008 492 329 163 43.305 11,36 7,60 1,50

2009 431 353 78 43.306 9,95 8,15 1,22

2010 435 406 29 43.300 10,05 9,38 1,07

12,0

11,0

Kakanj - Stope nataliteta i mortalitata

11,36

1,6

1,5

Kakanj - Vitalni index

1,46

1,50

10,0

10,20

10,05

1,4

1,42

1,38

9,0

9,28

9,38

1,3

1,26

8,0

7,18

7,90

1,2

1,22

7,0

1,17

1,1

6,0

1,07

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1,0

Natalitet Mortalitet Linear (Natalitet) Linear (Mortalitet)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Izvori

Federalni zavod za statistiku; MEP Baza podataka


20,10

1

2

Godina Zaposleni Nezaposleni Radna

snaga

2003 6.813 4.736 11.549 44.124 31.175 41,01 58,99 15,44 21,85

2004 6.889 5.060 11.949 44.215 31.240 42,35 57,65 15,58 22,05

2005 6.980 5.422 12.402 43.245 30.785 43,72 56,28 16,14 22,67

2006 6.876 5.691 12.567 43.390 30.888 45,29 54,71 15,85 22,26

2007 7.358 5.408 12.766 43.406 30.901 42,36 57,64 16,95 23,81

2008 7.454 5.315 12.769 43.305 30.829 41,62 58,38 17,21 24,18

2009 7.388 5.913 13.301 43.306 30.830 44,46 55,54 17,06 23,96

2010 8.704 6.126 14.830 43.300 30.825 41,31 58,69 20,10 28,24

Stope

(1) Nezaposlenosti WF = (Broj nezaposlenih / Radna snaga) x 100; (2) Zaposlenosti = (Broj zaposlenih / Radna snaga) x 100; (3) Zaposlenosti TP = (Broj zaposlenih /

Ukupni broj stanovnika) x 100; (4) Zaposlenosti MG = (Broj zaposlenih / Broj stanovnika u dobnoj skupini 15 do 64) x 100

Radna snaga = Broj zaposlenih + Broj nezaposlenih

60

55

50

Broj

stanovnika

Radno

sposobni

Stope u %

Nezaposlenosti

WF

Stopa

Zaposlenosti Zaposlenosti

WF

TP

58,69

Zaposlenosti

MG

45

40

41,31

35

30

28,24

25

20

15

10

5

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nezaposlenosti WF Zaposlenosti WF Zaposlenosti TP Zaposlenosti MG

Izvori

Federalni zavod za statistiku; Federalni zavod za zapošljavanje; MEP Baza podataka


3

Kakanj Osnovno Srednje Ukupno

Početak školske godine Stanovnika Škola Odjeljenja Učenika Nastavnika Uč.na 1.000 Škola Odjeljenja Učenika Nastavnika Uč.na 1.000 Uč.na 1.000

stanovnika

stanovnika stanovnika

2007/2008 43.406 28 195 4.594 267 106 3 64 1.816 137 42 148

2008/2009 43.305 26 197 4.532 284 105 3 61 1.667 145 38 143

2009/2010 43.306 26 191 4.508 319 104 3 58 1.539 124 36 140

Početak školske godine 2010/2011

Kakanj

Broj stanovnika 43.300

Broj Osnovno Srednje Ukupno

Škola 27 3 30

Odjeljenja 192 60 252

Učenika 4.248 1.602 5.850

Nastavnika 317 137 454

Učenika na 1.000 stanovnika 98 37 135

Izvori

Federalni zavod za statistiku; Zavod za programiranje razvoja FBiH


4

Bruto domaći proizvod po stanovniku u KM

8.000

7.500

7.579

7.000

6.500

6.000

5.500

5.224

5.644

5.399

6.480 6.516 6.582

6.350 6.471

5.906

5.730 5.797

5.000

4.729

5.106

4.500

4.000

4.533

4.458

4.534 4.545

3.500

3.649

3.858

3.000

2006 2007 2008 2009 2010

Napomena

U obračun BDP uključena je neregistrirana ekonomija – NOE.

Kakanj CBiH FBiH RS

Izvori

Zavod za programiranje razvoja FBiH

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske


5

Općina/Opština

Prisutno

1991

Prisutno

2010

Razlika

2010

2010/1991

( % )

Bugojno 46.889 37.209 -9.680 -20,64

Busovača 18.879 16.068 -2.811 -14,89

Doboj Jug 3.259 4.529 1.270 38,97

Donji Vakuf 24.544 13.992 -10.552 -42,99

Gornji Vakuf-Uskoplje 25.181 19.112 -6.069 -24,10

Kakanj 55.950 43.300 -12.650 -22,61

Maglaj 43.388 23.381 -20.007 -46,11

Novi Travnik 30.713 24.884 -5.829 -18,98

Teslić 59.854 52.887 -6.967 -11,64

Tešanj 44.372 48.266 3.894 8,78

Travnik 70.747 54.878 -15.869 -22,43

Usora 8.369 6.938 -1.431 -17,10

Vitez 27.859 25.109 -2.750 -9,87

Zavidovići 57.164 37.983 -19.181 -33,55

Zenica 145.517 127.103 -18.414 -12,65

Ţepče 22.966 31.056 8.090 35,23

Regija CBiH 685.651 566.695 -118.956 -17,35

Napomena

Općina Usora formirana je nakon 1991. godine od naseljenih mjesta:

Alibegovci i Usora (prije 1991. godine dijelovi općine Doboj), Omanjska,

Sivša i Srednja Omanjska (prije 1991. godine dijelovi općine Tešanj).

Prikazani broj prisutnih stanovnika 1991. godine predstavlja ukupni broj

stanovnika navedenih naseljenih mjesta iz 1991.

Izvori

Zavod za programiranje razvoja FBiH

Federalni zavod za statistiku

Republički zavod za statistiku Republike Srpske


KM

Godina Kakanj Regija CBiH FBiH RS BiH

2003 501,51 415,48 524,18 379,00 484,00

2004 505,98 417,39 533,52 423,00 505,00

2005 532,49 430,41 557,55 465,00 538,00

2006 577,35 464,62 603,21 521,00 586,00

2007 673,25 514,96 662,10 585,00 630,00

2008 794,32 587,59 751,30 755,00 752,00

2009 845,05 632,25 792,08 788,00 790,00

2010 865,23 650,47 804,37 784,00 798,00

900

850

Prosječne plate - Usporedni prikaz

794,32

845,05

865,23

800

750

700

673,25

650

600

550

501,51

577,35

500

450

505,98

532,49

400

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Regija CBiH FBiH RS BiH Kakanj

Izvori

Federalni zavod za statistiku, MEP Baza podataka


%

Godina Sve kategorije Visoko i više Srednje Osnovno

Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%)

2006 5.691 2.376 41,75 128 71 55,47 3.529 1.380 39,10 2.034 925 45,48

2007 5.408 2.470 45,67 119 66 55,46 3.278 1.447 44,14 2.011 957 47,59

2008 5.315 2.568 48,32 134 86 64,18 3.275 1.544 47,15 1.906 938 49,21

2009 5.913 2.751 46,52 185 112 60,54 3.787 1.671 44,12 1.941 968 49,87

2010 6.126 2.845 46,44 238 155 65,13 3.965 1.751 44,16 1.923 939 48,83

Ukupna nezaposlenost - Procentualno učešće ţena (s logaritamskom linijom

trenda)

48

46

45,67

48,32

46,52

46,44

44

42

40,11

41,75

40

38

36,97

37,86 38,85

36

34

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Izvori

Federalni zavod za zapošljavanje; MEP Baza podataka


Godina Spol Ukupno VSS Viša SSS NSS VKV KV PKV NKV

2006 Oba spola 5.691 69 59 1.047 24 37 2.421 146 1.888

2007 Oba spola 5.408 63 56 1.015 20 42 2.201 147 1.864

2008 Oba spola 5.315 84 50 1.054 18 28 2.175 129 1.777

2009 Oba spola 5.913 136 49 1.147 17 34 2.589 133 1.808

2010 Oba spola 6.126 195 43 1.220 20 33 2.692 146 1.777

Ukupna nezaposlenost 2010 - Kvalifikacijska struktura

KV

39,82%

PKV

2,38%

NKV

29,01%

VSS

3,18%

VKV

0,54%

NSS

0,33%

SSS

19,92%

Viša

0,70%

Izvori

Federalni zavod za zapošljavanje, MEP Baza podataka


Oblik organizacije

Broj

12 - Javne ustanove 1

20 - Ustanove 3

51 - Dioničarska društva 6

52 - Društva sa ograničenom odg. 171

55 - Samostalni poduzetnici - obrtnici 1

70 - Zadruge 2

71 - Tijela zakonodavne i izvršne vlasti 1

81 - Političke organizacije 1

82 - Humanitarne organizacije 1

83 - Udruţenja građana 35

85 - Sportska udruţenja 13

86 - Fondacije, zaklade 1

90 - Ostala udruţenja 1

Ukupno 237

0,42%

0,42%

0,84%

Pravna lica po obliku organizacije - Procentualno učešće

0,42% 0,42% 14,77%

5,49%

0,42%

0,42%

0,42%

1,27%

2,53%

72,15%

12 - Javne ustanove 20 - Ustanove 51 - Dioničarska društva

52 - Društva sa ograničenom odg. 55 - Samostalni poduzetnici - obrtnici 70 - Zadruge

71 - Tijela zakonodavne i izvršne vlasti 81 - Političke organizacije 82 - Humanitarne organizacije

83 - Udruženja građana 85 - Sportska udruženja 86 - Fondacije, zaklade

90 - Ostala udruženja

Izvor

AFIP Agencija Sarajevo


Sektor

Broj

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo 4

C Rudarstvo 3

D Prerađivačka industrija 38

E Snabdijevanje električnom energijom, gasom i 2

vodom

F Građevinarstvo 15

G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih 60

vozila i motocikla, te predmeta za ličnu upotrebu

i domaćinstvo

H Ugostiteljstvo 3

I Saobraćaj, skladištenje i veze 29

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i

19

poslovne usluge

L Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno

1

osiguranje

M Obrazovanje 2

N Zdravstvena i socijalna zaštita 7

O Ostale javne, društvene, socijalne i lične usluţne

djelatnosti

54

Ukupno 237

2,95%

0,84%

0,42%

8,02%

Pravna lica po sektoru privrede - Procentualno učešće

1,69% 1,27%

16,03%

22,78%

25,32%

12,24%

1,27%

0,84%

6,33%

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

Izvor

AFIP Agencija Sarajevo


Uvoz i izvoz po godinama ( u 000 KM ) Uvoz i izvoz po stanovniku ( u KM )

Godina Uvoz Izvoz Saldo Uvoz+Izvoz Pokrivenost uvoza Stanovnika Uvoz Izvoz Uvoz+Izvoz

izvozom (%)

2006 36.886 5.576 -31.310 42.462 15,12 43.390 850 129 979

2007 74.729 10.202 -64.527 84.931 13,65 43.406 1.722 235 1.957

2008 78.443 15.258 -63.185 93.701 19,45 43.305 1.811 352 2.164

2009 76.066 18.934 -57.132 95.000 24,89 43.306 1.756 437 2.194

2010 71.380 19.671 -51.709 91.051 27,56 43.300 1.648 454 2.103

Uvoz i izvoz u 000 KM

2010

19.671

71.380

2009

2008

2007

78.443

Izvoz

Uvoz

2006

5.576

36.886

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Izvor

Zavod za programiranje razvoja FBiH


Općina

1 2 3 4 5

Stopa Učenika osnovnih i BDP po

nezaposlenosti srednjih škola na stanovniku

%

1.000 stanovnika KM

Stopa

zaposlenosti

%

Odsutno

stanovništvo

2010/1991

Bugojno 11,63 55,67 140 3.517 -20,64

Busovača 10,31 65,22 159 3.160 -14,89

Doboj Jug 20,00 53,20 100 5.331 38,97

Donji Vakuf 12,58 60,30 156 3.468 -42,99

Gornji Vakuf-Uskoplje 12,54 56,26 152 4.213 -24,10

Kakanj 20,10 41,31 135 7.579 -22,61

Maglaj 13,28 63,66 150 3.583 -46,11

Novi Travnik 11,71 56,78 150 3.783 -18,98

Teslić 12,31 39,23 103 3.078 -11,64

Tešanj 16,80 48,98 157 4.224 8,78

Travnik 20,13 39,39 162 5.737 -22,43

Usora 14,54 48,86 126 3.703 -17,10

Vitez 20,41 44,05 160 4.949 -9,87

Zavidovići 13,05 58,41 148 3.026 -33,55

Zenica 19,38 47,24 134 6.194 -12,65

Ţepče 12,05 55,61 153 2.911 35,23

Centralna BiH 16,04 49,36 143 4.545 -17,35

Napomena

Broj i vrsta indikatora razvoja po uzoru na “Nivo razvijenosti

Federacije BiH po općinama u 2010. godini” Federalnog zavoda

za programiranje razvoja”.


Općina

Regija Centralna BiH = 100

1 2 3 4 5

Stopa Učenika osnovnih i BDP po

nezaposlenosti srednjih škola na stanovniku

%

1.000 stanovnika KM

Stopa

zaposlenosti

%

Odsutno

stanovništvo

2010/1991

Index

razvijenosti

Rang u

CBiH

Bugojno 72,50 112,79 97,90 77,38 81,01 88,32 12

Busovača 64,25 132,14 111,19 69,52 114,18 98,26 8

Doboj Jug 124,72 107,79 69,93 117,30 424,61 168,87 1

Donji Vakuf 78,42 122,17 109,09 76,31 -47,80 67,64 15

Gornji Vakuf-Uskoplje 78,16 113,99 106,29 92,70 61,08 90,44 11

Kakanj 125,32 83,69 94,41 166,75 69,68 107,97 6

Maglaj 82,79 128,99 104,90 78,84 -65,78 65,95 16

Novi Travnik 73,01 115,04 104,90 83,23 90,61 93,36 9

Teslić 76,73 79,49 72,03 67,72 132,91 85,78 13

Tešanj 104,77 99,25 109,79 92,93 250,58 131,46 3

Travnik 125,48 79,81 113,29 126,24 70,71 103,10 7

Usora 90,67 98,99 88,11 81,48 101,44 92,14 10

Vitez 127,28 89,24 111,89 108,89 143,10 116,08 4

Zavidovići 81,38 118,34 103,50 66,57 6,60 75,28 14

Zenica 120,81 95,71 93,71 136,28 127,06 114,71 5

Ţepče 75,10 112,68 106,99 64,05 403,04 152,37 2

Centralna BiH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Napomena

Indexi razvijenosti po uzoru na “Nivo razvijenosti Federacije BiH

po općinama u 2010. godini” Federalnog zavoda za

programiranje razvoja”.