Pobierz

basf.pl

Pobierz

Newsletter Sustainable Development

Aktualności ZR

Newsletter Zrównoważony Rozwój

1/2013

W numerze

Partnerstwo otwiera drogę do produkcji certyfikowanego ekologicznego

oleju kokosowego na Filipinach Strona 2

Dobre wyniki BASF w zakresie realizacji celów w obszarze BHP

i ochrony środowiska Strona 3

Nowe badanie przeprowadzone przez BASF i Dürr pokazuje, w jaki sposób

producenci samochodów mogą zwiększyć ekoefektywność powłok OEM Strona 3

Od materiałów do ekologicznych budynków Strona 4

Jedna firma – Jeden Kodeks postępowania Strona 5

Przedstawiciel BASF wybrany do zarządu CSR Europe Strona 5

BASF gospodarzem pierwszego Sympozjum dotyczącego oceny

stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w rolnictwie Strona 6


2 Newsletter Zrównoważony Rozwój

1/2013

Partnerstwo otwiera drogę do produkcji

certyfikowanego ekologicznego oleju

kokosowego na Filipinach

Słowo-klucz

Zintegrowane raporty

Rozpoczęto realizację programu mającego

na celu rozwój certyfikowanego

łańcucha dostaw oleju kokosowego,

aby zwiększyć stopień stosowania

zasad zrównoważonego rozwoju oraz

poprawić jakość życia 2500 rolników

uprawiających palmy kokosowe

na Filipinach.

W ramach programu zostaną również

wprowadzone standardy sieci Sustainable

Agricultural Network (SAN) jako

podstawa dla uzyskania certyfikacji

Rainforest Alliance Certification dla

produkcji orzechów kokosowych.

Więcej

26 lutego 2013 r. BASF podał do publicznej

wiadomości wyniki z działalności

osiągnięte w 2012 r. Raport ten

przedstawia efekty działalności spółki

pod względem ekonomicznym, środowiskowym

i społecznym, jak również

zawiera wszystkie istotne fakty i dane

liczbowe odnoszące się do zakończonego

roku gospodarczego.

Liczący 232 strony Raport 2012

BASF jest skierowany do specjalistów

z dziedziny finansów i zrównoważonego

rozwoju, akcjonariuszy oraz wszystkich

zainteresowanych osób. Raporty BASF

na temat zrównoważonego rozwoju są od

2003 r. sporządzane zgodnie z koncepcją

Global Reporting Initiative (GRI). Raport

BASF za rok 2012 został ponownie uznany

przez GRI za spełniający powszechnie

akceptowaną oraz rozszerzoną wytyczną

3.1 GRI na poziomie aplikacji A+.

Rolnicy biorący udział w szkoleniu

w regionie Mindanao.

Program jest wynikiem partnerstwa

pomiędzy Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

GmbH, BASF oraz Cargill. Inicjatywa ta

jest współfinansowana przez niemieckie

Federalne Ministerstwo Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) w ramach

programu develoPPP.de.

Program certyfikowanego łańcucha

dostaw oleju kokosowego jest skierowany

przede wszystkim do rolników

uprawiających palmy kokosowe,

dysponujących niewielkim areałem

ziemi na wyspie Mindanao położonej

w południowej części Filipin. Ma na celu

podnieść dochody rolników poprzez

poprawę produktywności, jak również

jakości oleju kokosowego.

Wieżowiec One World Trade Center

w Nowym Jorku (541 metrów):

Beton użyty do budowy

tego wieżowca musi spełniać

wysokie standardy.

Program Green Sense®

Concrete BASF-u pomaga

polepszyć parametry

wytrzymałościowe materiału,

aby ograniczyć negatywny wpływ

na środowisko oraz przyczynić się

do zmniejszenia zużycia zasobów.

Więcej

Elektroniczna wersja raportu jest dostępna

w internecie. Dodatkowe funkcje pozwalają

na kompilację własnych tabel,

tekstów i diagramów oraz umożliwiają

szybkie przeszukiwanie według tematu.

Bezpośredni link do zeszłorocznego

raportu ułatwia proces porównywania

danych.


3 Newsletter Zrównoważony Rozwój

1/2013

Dobre wyniki BASF w zakresie realizacji celów

w obszarze BHP i ochrony środowiska

W 2012 r. BASF ograniczył emisję

gazów cieplarnianych o 31,7%

na tonę sprzedawanych produktów

oraz zwiększył wydajność energetyczną

o 19,3% w porównaniu z danymi

z 2002 r. W tym samym okresie

liczba wypadków w pracy spadła

o 48%. Postępy dokonane w obszarze

BHP i ochrony

środowiska zostały Więcej

przedstawione w zintegrowanym

raporcie BASF, z którym

można zapoznać się tutaj. celu dotyczącego przeprowadzenia analizy procesu oceny ryzyka sprzedawanych

Dobry wynik w obszarze bezpieczeństwa produktu: BASF osiągnął już 45% założonego

produktów do roku 2020.

BASF wyznaczył globalne cele na

rok 2020. Firma zamierza ograniczyć

emisję gazów cieplarnianych o 40%

na tonę sprzedawanych produktów,

jak również zwiększyć wydajność

energetyczną o 35% w porównaniu

z danymi z 2002 r. (z wyjątkiem sektora

olejowo-gazowego).

„Postawione cele są bardzo ambitne,

jako że nasze zakłady chemiczne

już teraz osiągają wydajność

powyżej średniej europejskiej. Jesteśmy

na dobrej drodze, jeżeli chodzi

o ochronę klimatu”— stwierdził

Dr. Ulrich von Deessen, prezes Centrum

Kompetencji BASF ds. BHP

i ochrony środowiska oraz przedstawiciel

ds. ochrony klimatu.

Nowe badanie przeprowadzone przez BASF i Dürr

pokazuje, w jaki sposób producenci samochodów

mogą zwiększyć ekoefektywność powłok OEM

Zintegrowane Procesy, w ramach

których pomijane jest stosowanie

warstwy podkładowej lub w których

stosuje się techniki „mokrym

Zintegrowane Procesy oferują konkretne

korzyści dla producentów OEM powłok

zarówno w aspekcie biznesowym

jak i ochrony środowiska.

na mokre”, oferują konkretne korzyści

dla producentów OEM powłok

zarówno w aspekcie biznesowym

jak i ochrony środowiska. Ponadto,

nowoczesne technologie malowania

i nakładania mogą znacznie

zwiększyć ekoefektywność. Takie

są wyniki przeprowadzonej

w ostatnim

czasie przez BASF

i Dürr kompleksowej Analizy ekoefektywności,

w przypadku której

do badania technologii pokrywania

zastosowano podejście holistyczne.

Uzyskane wyniki pokazują, w jaki

sposób firmy te mogą niezależnie w

jeszcze większym stopniu poprawić

poziom ekoefektywności powłok

OEM w zakładach producentów

samochodów. Malowanie jest jednym

z najbardziej energochłonnych

Więcej

procesów w przemysłowej produkcji

samochodów. Lotne związki

organiczne (VOC), zużycie energii

oraz bilans CO 2

odgrywają w nim

kluczową rolę. „Badanie potwierdza

ścieżkę, jaką konsekwentnie

podążamy od niemal trzydziestu

lat, w czasie których stworzyliśmy

produkty lateksowe, o obniżonej

zawartości rozpuszczalników oraz

niezawierające rozpuszczalników.

Przykładowo, już 25 lat temu

wprowadziliśmy na rynek pierwszą

lateksową farbę w sektorze

powłok OEM. Jesteśmy pionierami

i utrzymujemy pozycję liderów

technologicznych w tym obszarze”

— powiedział Dr. Walter Jouck,

dyrektor działu zarządzania

technologią w BASF Coatings.


4 Newsletter Zrównoważony Rozwój

1/2013

Od materiałów

do ekologicznych budynków

Zarówno nowe, jak i do remontu: BASF wspiera rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa.

Wybierając odpowiednie materiały

do swoich projektów, architekci muszą

stawić czoła wielu dylematom.

Przykładowo, coraz częściej chcą

wiedzieć, jaki wpływ na środowisko

będzie wywierał dany produkt budowlany

oraz w jaki sposób przyczyni

się do zwiększenia ekologicznych

właściwości budynku. Wprowadzenie

standardów europejskich oznacza,

że obecnie istnieją akceptowane

naukowe metody mierzenia

jakości środowiskowej budynków,

a BASF należy do grona ich aktywnych

zwolenników.

Budownictwo i mieszkalnictwo są

odpowiedzialne za 40% globalnego

zużycia energii oraz 30% ogólnoświatowej

emisji CO 2

. BASF oraz

inne firmy, które wzięły niedawno

udział w odbywającym się w Istambule

szczycie Green Building Summit,

wyraziły przekonanie, że nadal

potrzeba wiele pracy, aby w sektorze

budowlanym na większą skalę

stosowano zasady zrównoważonego

rozwoju.

„Obecnie w UE istnieją w pełni rozwinięte

systemy oceny” — zauważa

pracownik BASF David Baumgart,

doradca Europejskiego Centrum

Kompetencji ds. Budownictwa

(ECCC), zespołu koordynującego

działalność przemysłową BASF

w sektorze budownictwa w Europie.

David był jednym z prelegentów

podczas szczytu Green Building Summit

w Istambule, na którym mówił

o Green Building Ratings, czyli systemie

oceny jakości środowiskowej

budynku na podstawie określonych

kryteriów. Wyjaśnił również korzyści

płynące ze stosowania Deklaracji

Środowiskowej Produktu (EPD),

określającej wkład produktu budowlanego

w całkowitą ekologiczność

budynku. BASF oferuje już deklaracje

EPD dla wielu grup produktowych,

uzyskane od stowarzyszeń

i instytucji takich jak niemiecki Instytut

Budownictwa i Ochrony Środowiska

(IBU).


5 Newsletter Zrównoważony Rozwój

1/2013

Jedna firma –

Jeden Kodeks postępowania

Od 21 marca 2013 r. wszyscy pracownicy

BASF na całym świecie

otrzymają nowe wydanie Kodeksu

Postępowania BASF wraz z listem

od Kurta Bocka, prezesa zarządu,

oraz głównego specjalisty ds. zgodności

Helmuta Röddera.

Wszyscy pracownicy Grupy BASF

na całym świecie będą zobowiązani

przestrzegać Kodeksu Postępowania

BASF. Kodeks stanowi podsumowanie

istotnych przepisów

prawa oraz wytycznych korporacyjnych,

które regulują zachowania

wszystkich pracowników BASF

w odniesieniu do kontaktów z partnerami

biznesowymi, urzędnikami,

innymi pracownikami oraz społeczeństwem.

Nowe wydanie broszury konsoliduje

zasady zgodności, które obowiązywały

do tej pory i nadal pozostaną

w mocy. Zostały zaprezentowane

w przystępny sposób, aby umożliwić

pracownikom zapoznanie się

z nimi. Niektóre rozdziały (o prawach

człowieka, standardach pracy

i normach społecznych, konfliktach

interesów oraz ochronie danych)

Nowy Kodeks Postępowania BASF

zostały dodane do nowego Kodeksu

Postępowania. Niemniej jednak,

odpowiednie przepisy prawne oraz

zasady korporacyjne dotyczące tych

zagadnień obowiązywały już wcześniej.

Przedstawiciel BASF

wybrany do zarządu CSR Europe

18 kwietnia 2013 r. walne zgromadzenie

CSR Europe wybrało Thorstena

Pinkepanka, dyrektora działu

relacji korporacyjnych ds. zrównoważonego

rozwoju w BASF, na członka

swojego zarządu. Organizacja CSR

Europe, w skład której wchodzi około

70 korporacji międzynarodowych

oraz 37 krajowych organizacji partnerskich,

jest czołową europejską

siecią biznesową działającą na rzecz

społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej


6 Newsletter Zrównoważony Rozwój

1/2013

BASF gospodarzem pierwszego Sympozjum

dotyczącego oceny stosowania zasad

zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

Wraz z głównymi ekspertami z branży

spożywczej, sektora rolniczego,

ośrodków akademickich oraz

organizacji pozarządowych BASF

położył fundamenty pod przyszłe

rozwiązania dotyczące oceny stosowania

zasad zrównoważonego rozwoju,

kwestii, która ma zasadnicze

znaczenie dla działalności rolniczej.

BASF był gospodarzem międzynarodowego

sympozjum, które odbyło

się w dniach 21-22 marca 2013 r.

w Berlinie pod hasłem „Perspektywy

dla rolnictwa — Postęp poprzez

ocenę stosowania zasad zrównoważonego

rozwoju”.

„Sympozjum to zostało zorganizowane,

aby wspólnie podjąć wysiłki

mające na celu zwiększenie przejrzystości

i jasności w dziedzinie oceny

stosowania zasad zrównoważonego

rozwoju. Przewodnia zasada, jaką

kieruje się BASF, brzmi: ‚Możesz zarządzać

tylko tym, co zmierzyłeś’” —

wyjaśnia Markus Heldt, prezes oddziału

BASF Crop Protection. „Aby

poprawić koniunkturę w rolnictwie,

konieczne jest zarządzanie

i wykazywanie Więcej

osiąganych postępów

we wdrażaniu zasad zrównoważonego

rozwoju w tym sektorze.”

Markus Heldt, prezes oddziału BASF Crop Protection na Sympozjum BASF

dotyczącym oceny stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

Kontakt

Czy mają Państwo pytania lub uwagi?

Czekamy na wszelkie sugestie.

BASF SE,

Corporate Sustainability Relations

Wojciech Krzywicki

Telefon: +48 22 570 97 40

E-mail: wojciech.krzywicki@basf.com

Internet: www.basf.com/sustainability

Projekt i realizacja

Okładka / str. 2

str. 2 (Słowo-klucz)

str. 3 (2 zdjęcia)

str. 4

str. 5

str. 6

GIZ, Gabor Sasveri

BASF, Detlef Schmalow

BASF

BASF

BASF

BASF

More magazines by this user
Similar magazines