21.11.2014 Views

Złapa´c nieuchwytne...

Złapa´c nieuchwytne...

Złapa´c nieuchwytne...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Złapać nieuchwytne...

czyli o astronomii neutrinowej

Andrzej Pigulski

– p. 1/39


Nośniki informacji w Kosmosie

• Promieniowanie elektromagnetyczne

– p. 2/39


Nośniki informacji w Kosmosie

• Promieniowanie elektromagnetyczne

• Meteoryty, próbki skał

– p. 2/39


Nośniki informacji w Kosmosie

• Promieniowanie elektromagnetyczne

• Meteoryty, próbki skał

• Promieniowanie kosmiczne

– p. 2/39


Nośniki informacji w Kosmosie

• Promieniowanie elektromagnetyczne

• Meteoryty, próbki skał

• Promieniowanie kosmiczne

• Neutrina

– p. 2/39


Nośniki informacji w Kosmosie

• Promieniowanie elektromagnetyczne

• Meteoryty, próbki skał

• Promieniowanie kosmiczne

• Neutrina

• Fale grawitacyjne

– p. 2/39


Budowa materii

– p. 3/39


Budowa materii

– p. 3/39


Budowa materii

– p. 3/39


Budowa materii - hadrony

Czastki ˛ złożone z kwarków to hadrony. Sa˛

dwa

rodzaje hadronów:

– p. 4/39


Budowa materii - hadrony

Czastki ˛ złożone z kwarków to hadrony. Sa˛

dwa

rodzaje hadronów:

• bariony złożone z 3 kwarków, np. proton (uud) i

neutron (udd)

– p. 4/39


Budowa materii - hadrony

Czastki ˛ złożone z kwarków to hadrony. Sa˛

dwa

rodzaje hadronów:

• bariony złożone z 3 kwarków, np. proton (uud) i

neutron (udd)

• mezony złożone z 1 kwarka i 1 antykwarka,

np. pion π + (u¯d).

– p. 4/39


Budowa materii - kwarki

– p. 5/39


Budowa materii - leptony

– p. 6/39


Budowa materii - generacje

– p. 7/39


Budowa materii - cząstki elementarne

– p. 8/39


Fermiony

– p. 9/39


Oddziaływania

– p. 10/39


Model standardowy

Model standardowy to teoria fizyczna, która

opisuje setki znanych czastek ˛ ”elementarnych”

oraz oddziaływania między nimi jedynie za

pomoca:

˛

• 6 kwarków,

• 6 leptonów,

• czastek ˛ przenoszacych ˛ oddziaływanie (foton,

gluon).

– p. 11/39


Rozpad β

– p. 12/39


Rozpad β

– p. 12/39


Rozpad β

– p. 12/39


Rozpad β

– p. 12/39


Rozpad β

– p. 12/39


Neutrino wchodzi na scenę

1930 — Wolfgang Pauli

– p. 13/39


Neutrino nazwane

1933 — Enrico Fermi

n −→ p + + e − + ˜ν e

– p. 14/39


Odkrycie neutrina

1953-1955 Frederick Reines, Clyde Cowan

Źródło neutrin: reaktory atomowe Hanford (Waszyngton), potem Savannah River

(Płd. Karolina)

– p. 15/39


Odkrycie neutrina — c.d.

– p. 16/39


Odkrycie neutrina — c.d.

˜ν e + p + −→ n + e +

n + Cd −→ 3γ

e + + e − −→ 2γ

1956 Ogłoszenie detekcji neutrina

1995 Nagroda Nobla dla Reinesa i Martina Perla

(dla tego drugiego za odkrycie leptonu τ w roku 1976)

– p. 17/39


Źródła neutrin

Sztuczne: reaktory jadrowe ˛ (5 × 10 20 neutrin na

sekundę) i ...

– p. 18/39


Źródła neutrin — c.d.

Słońce (2 × 10 38 )!!!

– p. 19/39


Źródła neutrin — c.d.

• Ziemia (pierwiastki promieniotwórcze).

• Promieniowanie kosmiczne (neutrina atmosferyczne).

• Wielki Wybuch: O bardzo małej energii (0.0004 eV),

ale bardzo liczne (330 na cm 3 ).

• Supernowe, złaczenie ˛ się gwiazd neutronowych.

• My sami!!!

(20 g potasu 40 K, radioaktywność β, 340 mln neutrin dziennie)

– p. 20/39


Źródła neutrin — c.d.

– p. 21/39


Liczba neutrin

Przez każdy cm 2 powierzchni naszego ciała

przechodzi w ciagu ˛ sekundy:

• 60 mld neutrin pochodz ˛ acych ze Słońca,

• 80 mln neutrin z rozpadu pierwiastków w skorupie ziemskiej,

• 15–150 mln neutrin ze wszystkich reaktorów atomowych.

– p. 22/39


Liczba neutrin

Przez każdy cm 2 powierzchni naszego ciała

przechodzi w ciagu ˛ sekundy:

• 60 mld neutrin pochodzacych ˛ ze Słońca,

• 80 mln neutrin z rozpadu pierwiastków w skorupie ziemskiej,

• 15–150 mln neutrin ze wszystkich reaktorów atomowych.

I co ???!!!

– p. 22/39


Liczba neutrin

Przez każdy cm 2 powierzchni naszego ciała

przechodzi w ciagu ˛ sekundy:

• 60 mld neutrin pochodzacych ˛ ze Słońca,

• 80 mln neutrin z rozpadu pierwiastków w skorupie ziemskiej,

• 15–150 mln neutrin ze wszystkich reaktorów atomowych.

I co ???!!!

I nic, bo....

– p. 22/39


Liczba neutrin

Przez każdy cm 2 powierzchni naszego ciała

przechodzi w ciagu ˛ sekundy:

• 60 mld neutrin pochodzacych ˛ ze Słońca,

• 80 mln neutrin z rozpadu pierwiastków w skorupie ziemskiej,

• 15–150 mln neutrin ze wszystkich reaktorów atomowych.

I co ???!!!

I nic, bo....

neutrina sa˛

niesłychanie przenikliwe!!!

– p. 22/39


Liczba neutrin

Przez każdy cm 2 powierzchni naszego ciała

przechodzi w ciagu ˛ sekundy:

• 60 mld neutrin pochodzacych ˛ ze Słońca,

• 80 mln neutrin z rozpadu pierwiastków w skorupie ziemskiej,

• 15–150 mln neutrin ze wszystkich reaktorów atomowych.

I co ???!!!

I nic, bo....

neutrina sa˛

niesłychanie przenikliwe!!!

– p. 22/39


Liczba neutrin

Przez każdy cm 2 powierzchni naszego ciała

przechodzi w ciagu ˛ sekundy:

• 60 mld neutrin pochodzacych ˛ ze Słońca,

• 80 mln neutrin z rozpadu pierwiastków w skorupie ziemskiej,

• 15–150 mln neutrin ze wszystkich reaktorów atomowych.

I co ???!!!

I nic, bo....

neutrina sa˛

niesłychanie przenikliwe!!!

– p. 22/39


Liczba neutrin

Przez każdy cm 2 powierzchni naszego ciała

przechodzi w ciagu ˛ sekundy:

• 60 mld neutrin pochodzacych ˛ ze Słońca,

• 80 mln neutrin z rozpadu pierwiastków w skorupie ziemskiej,

• 15–150 mln neutrin ze wszystkich reaktorów atomowych.

I co ???!!!

I nic, bo....

neutrina sa˛

niesłychanie przenikliwe!!!

– p. 22/39


Przenikliwość neutrin

• Bez przeszkód opuszczaja˛

Słońce (2 sekundy, foton —

1 mln lat).

– p. 23/39


Przenikliwość neutrin

• Bez przeszkód opuszczaja˛

Słońce (2 sekundy, foton —

1 mln lat).

• Aby je zatrzymać potrzeba warstwy materii o grubości

kilku lat świetlnych.

– p. 23/39


Przenikliwość neutrin

• Bez przeszkód opuszczaja˛

Słońce (2 sekundy, foton —

1 mln lat).

• Aby je zatrzymać potrzeba warstwy materii o grubości

kilku lat świetlnych.

• Ile neutrin wychwytuje każdy z nas?

– p. 23/39


Przenikliwość neutrin

• Bez przeszkód opuszczaja˛

Słońce (2 sekundy, foton —

1 mln lat).

• Aby je zatrzymać potrzeba warstwy materii o grubości

kilku lat świetlnych.

• Ile neutrin wychwytuje każdy z nas?

1, 2, góra 3...

– p. 23/39


Przenikliwość neutrin

• Bez przeszkód opuszczaja˛

Słońce (2 sekundy, foton —

1 mln lat).

• Aby je zatrzymać potrzeba warstwy materii o grubości

kilku lat świetlnych.

• Ile neutrin wychwytuje każdy z nas?

1, 2, góra 3...

• Cała nadzieja w wielkiej ich liczbie !!!

– p. 23/39


Metody detekcji

• Metoda radiochemiczna

Odwrotna przemiana β:

ν e + n −→ p + + e − – p. 24/39


Metody detekcji

• Metoda radiochemiczna

Odwrotna przemiana β:

ν e + n −→ p + + e −

• Detekcja promieniowania Czerenkowa

– p. 24/39


Metoda radiochemiczna

ν e + n −→ p + + e −

Przykłady wykorzystania:

ν e + 37 Cl −→ 37 Ar + e −

ν e + 71 Ga −→ 71 Ge + e −

Reakcja z 37 Cl: minimalna energia 0,81 MeV

Reakcja z 71 Ga: minimalna energia 0,23 MeV

Wynik: Liczba reagujacych ˛ czastek. ˛ Nie ma informacji o ich energii, dokładnym czasie

zjawiska i kierunku. Tylko neutrina elektronowe!

– p. 25/39


Promieniowanie Czerenkowa

1958 Paweł Czerenkow, I.Frank, I.Tamm

promieniowanie Czerenkowa — promieniowanie wysyłane przez czastkę ˛ naładowana,

˛

poruszajac ˛ a˛

się z prędkościa, ˛ która jest większa od prędkości światła w tym ośrodku.

– p. 26/39


Następne nagrody Nobla

1962 Leon Lederman, Mel Schwartz, Jack Steinberger —

odkrycie neutrino mionowego. 1987

1965 Reines ze współpracownikami rejestruje pierwsze naturalne neutrino (kopalnia

złota w Afryce Południowej)

– p. 27/39


Detektor Homestake

Detektor Homestake (USA), nieczynna kopalnia złota, 1,5 km pod powierzchnia˛

Ziemi:

615 ton C 2 Cl 4 (środek czyszczacy ˛ używany w pralniach), 2,16 × 10 30 atomów chloru.

Efekt: jedno zjawisko co 50 godzin!, 1968 — detekcja neutrin słonecznych.

2002 Raymond Davis Jr.

– p. 28/39


Detektory neutrin kosmicznych

• Podziemne: Fermilab, SNO, FREJUS,

HELLAZ, NOE, BOREXINO, DAMA,

GALLEX, ICARUS, LVD, MACRO,

Homestake, IMB, SAGE, SOUDAN-2,

SuperKamiokande

– p. 29/39


Detektory neutrin kosmicznych

• Podziemne: Fermilab, SNO, FREJUS,

HELLAZ, NOE, BOREXINO, DAMA,

GALLEX, ICARUS, LVD, MACRO,

Homestake, IMB, SAGE, SOUDAN-2,

SuperKamiokande

• Podwodne: NESTOR, BAIKAL, DUMAND

– p. 29/39


Detektory neutrin kosmicznych

• Podziemne: Fermilab, SNO, FREJUS,

HELLAZ, NOE, BOREXINO, DAMA,

GALLEX, ICARUS, LVD, MACRO,

Homestake, IMB, SAGE, SOUDAN-2,

SuperKamiokande

• Podwodne: NESTOR, BAIKAL, DUMAND

• Pod lodem: AMANDA, RAND

– p. 29/39


Neutrina słoneczne

pp 1 H + 1 H −→ 2 D + e + + ν e 0–0,4 MeV

7 Be 7 Be + e + −→ 7 Li + ν e 0,86 + 0,38 MeV

8 B 8 B −→ 8 Be + e + + ν e 0–15 MeV

pep p + + e − + p + −→ 2 D + ν e 1.5 MeV

hep 3 He + p + −→ 4 He + e + + ν e 0.5–20 MeV

– p. 30/39


Neutrinowe zdjęcie Słońca

– p. 31/39


Problem niedoboru neutrin słonecznych

– p. 32/39


Problem niedoboru neutrin słonecznych – c.d.

– p. 33/39


Oscylacje neutrin?

Przewidziane w roku 1957 przez Bruno Pontecorvo.

Polegaja˛

na zmianie jednej postaci neutrina w druga.

˛

Jak to sprawdzić?

– p. 34/39


Czy to prawda?

ν e + 2 D −→ p + + p + + e −

ν e,µ,τ + 2 D −→ p + + n + ν

Sudbury Neutrino Observatory

– p. 35/39


Neutrina z SN1987A

– p. 36/39


Masa neutrin

Neutrino(-a) ma(-ja) ˛ masę

Trzeba ja˛

uwzględnić w bilansie ewolucji

Wszechświata, choć...

nie rozwiazuje ˛ to zagadki ciemnej materii

– p. 37/39


Kamiokande

2002 Masatoshi Koshiba

– p. 38/39


Artykuły popularne

• T.Jarzębowski — Astronomia neutrinowa —

Urania-Postępy Astronomii, nr 2/2003, str.52

• A.B.McDonald, J.R.Klein, D.L.Wark — Zagadka

neutrin słonecznych rozwiazana ֒

— Świat Nauki, nr

5/2003, str.22.

– p. 39/39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!