Email w partiach, czyli jak partie polityczne ... - Email Marketing

multimedia.getresponse.com

Email w partiach, czyli jak partie polityczne ... - Email Marketing

Email w partiach, w partiach.

czyli jak partie polityczne wykorzystują email w komunikacji z wyborcami.

Badane partie polityczne:

KPEiR

LPR

Partia Demokratyczna

Partia Kobiet

Partia Regionów

PiS

PJN

PO

Polska Partia Pracy

Prawica RP

PSL

Ruch Palikota

Samoobrona

SLD

Socjaldemokracja

Stronnictwo Demokratyczne

Unia Polityki Realnej

Unia Pracy

UPR - Kongres Nowej Prawicy

Zieloni

50% partii politycznych

prowadzi działania

email marketingowe,

tylko dwie partie

wysyłają regularnie

newslettery

i tylko cztery partie

odpowiadają na pytania

przesłane do nich mailem.


Badanie miało na celu przeprowadzenie

mini-audytu, który pozwolił sprawdzić

czy i w jakim stopniu partie polityczne

wykorzystują email w komunikacji

z wyborcami.

Na czas badania został wybrany

okres przedwyborczy, który zazwyczaj

charakteryzuje się wzmożoną komunikacją

ze strony partii politycznych.

Badanie zostało przeprowadzone

przez Centrum im. Adama Smitha oraz

ekspertów email marketingu z GetResponse.

Badanie składało się z dwóch etapów

1


Email w partiach.

Etap

pierwszy.

Polegał na przeprowadzeniu audytu w okresie 29.06 - 23.08 br.,

który pozwolił sprawdzić stopień zaangażowania partii

politycznych w poszczególne etapy email marketingu, jak:

sposób zapisania się na listę mailingową

przestrzeganie dobrych praktyk email marketingu

(zapis z potwierdzeniem, możliwość wypisania się z listy mailingowej)

częstotliwość wysyłania newsletterów

treść wysyłanych wiadomości

2


Polegał na skontaktowaniu się z daną partią polityczną

za pomocą maila – przesłanie pytania od potencjalnego wyborcy.

Pozwoliło to sprawdzić czy mimo, że partie udostępniają

na swoich stronach internetowych kontakt mailowy,

to szybko odpowiadają na pytania przesłane

właśnie za pomocą wiadomości email.

Zapoznaj się z wynikami

3


Email w partiach.

Pierwsza część badania.

Jak pozostać

z partią w kontakcie?

Zbadane zostały strony internetowe 20 partii politycznych pod kątem

sposobów pozostania w kontakcie online z daną partią - kanał RSS,

social media lub email marketing.

Najczęściej promowanymi kanałami do komunikowania się

z internautami są social media. Aż 13 na 20 partii ma na stronie

internetowej przynajmniej jeden link do profilu społecznościowego.

Natomiast tylko 50% partii umożliwia internautom zapisanie się

do newslettera z poziomu strony internetowej (za pomocą formularza

zapisu). W tym na stronie internetowej jednej partii nie działa formularz

zapisu oraz jedna partia wymaga podania szczegółowych danych

osobowych włącznie z numerem PESEL, aby móc otrzymywać newsletter.

Kanał RSS jest najrzadziej stosowanym narzędziem przez

partie. Możliwość subskrybowania kanałów RSS dostępna

jest na stronach internetowych tylko 40% (8 na 20) partii.

4


Pierwsza część badania.

Email marketing

w wykonaniu partii.

Na stronach internetowych 10 partii politycznych, które mają

formularz zapisu do listy odbiorców, został zasubskrybowany newsletter.

Pozwoliło to ustalić, że 40% z nich

nie wysyła wiadomości email z prośbą

o potwierdzenie subksrypcji, co jest

niezgodnez dobrymi praktykami email

marketingu.

Po zapisaniu się do list mailingowych partii, eksperci z GetResponse

przeanalizowali okres od 29.06 do 23.08 br. sprawdzając

częstotliwość oraz jakość wysłanych newsletterów.

W tym okresie newsletter wysłały tylko

2 partie (20%) - PiS oraz Prawica RP.

Liderem w liczbie wysłanych wiadomości

jest PiS. Partia w badanym okresie wysłała

3 newslettery. Natomiast, Prawica RP

wysłała ich o jedną mniej - 2 wiadomości.

5


Email w partiach.

Pierwsza część badania.

Email marketing

w wykonaniu partii.

Wiadomości wysłane przez obie partie zawierają najnowsze

informacje o wydarzeniach w partii oraz linki do aktualnych

publikacji medialnych na temat partii.

Wysłane newslettery mają prostą i podobną do siebie

konstrukcję.

Łatwo zauważyć, że nie została zastosowana w nich

personalizacja oraz nie mają linka umożliwiającego przeglądanie

newslettera w przeglądarce internetowej, ani linków do kont partii

na portalach społecznościowych. Poza tym, tylko w stopce wiadomości

wysłanej przez PiS można znaleźć dane na temat organizacji,

która wysłała newsletter.

Na wyróżnienie zasługuje poprawne zastosowanie adresów

w polu nadawcy wiadomości (newsletter@sympatycypis.pl

i newsletter@prawicarzeczypospolitej.org) oraz umożliwienie

rezygnacji z subskrypcji za pomocąspecjalnego linka

lub podanego w wiadomości adresu email – w przypadku Prawicy RP.

6


Email w partiach.

Druga część badania.

Jak partie

wykorzystują email

do komunikacji

z wyborcami?

Czy warto kontaktowaćsię z partią za pomocą emaila?

Do 20 partii politycznych został wysłany email z dwoma prostymi pytaniami, które

zostały stworzone w ten sposób, aby odpowiedź na nie nie zajęła dłużej niż kwadrans.

Pytania które zostały wysłane do partii:

1

2

Czy jeśli Państwa ugrupowanie znajdzie się w parlamencie to będzie popierało taką

politykę energetyczną, która doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych?

Czy Państwa ugrupowanie popiera budowę elektrowni atomowej w Polsce?

Odpowiedzi udzieliły tylko 4 z 20 partii,

do których została wysłana wiadomość.

Partie, które odpowiedziały to:

Zieloni

Partia Kobiet

UPR - Kongres Nowej Prawicy

Unia Polityki Realnej

8


Druga część badania.

Najszybciej na wysłanego maila odpowiedziała Partia Kobiet - odpowiedź nadeszła jeszcze

tego samego dnia, w którym zostało wysłanego pytanie. Odpowiedź była uprzejma, ale

krótka. Treść wiadomości jest angażująca i zachęcająca do dalszej korespondencji.

Od: Partia Kobiet Katowice

Data: 5 lipca 2011 20:48

Temat: Re: pytanie

Do: Michalina Orłowska

Szanowna Pani,

stanowisko PK w sprawie elektrowni atomowej jest dostępne na naszej stronie internetowej.

Przesyłam Pani link.

http://partiakobiet.eu/

3 informacja od góry.

Jeśli pytając o gazy cieplarniane miała Pani na myśli zmniejszenie ich produkcji w Polsce przez budowę elektrowni atomowej,

to dopiero po odpowiedzi na postawione przez nas pytania ( w stanowisku nt. atomu) możemy się do tego odnieść.

Serdecznie pozdrawiam, dziękuje za interesowanie i zapraszam do dyskusji.

Na następny dzień po wysłaniu pytania odpowiedziała również Partia Zielonych.

W tym przypadku odpowiedź była lapidarna i ograniczała się jedynie do odpowiedzi

zero-jedynkowych: TAK i NIE

Od: Biuro Zielonych 2004‬

Data: 6 lipca 2011 11:08

Temat: Re: pytanie

Do: Michalina Orłowska

Myślimy że odpowiedzi są proste i zgodne z poglądami Zielonych w całej Europie :)

W dniu 5 lipca 2011 11:07 użytkownik Michalina Orłowska ‬ napisał:

Witam serdecznie,


W związku ze zbliżającymi sięwyborami chciałabym zadać Państwu dwa pytania:


1.Jeśli Państwa ugrupowanie znajdzie się w parlamencie to będzie popierało taką politykę energetyczną,

która doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych?

Tak


2. Czy Państwa ugrupowanie popiera budowę elektrowni atomowej w Polsce?

Nie

Również pozdrawiamy

Zieloni

9


Email w partiach.

Druga część badania.

Po 8 dniach odpowiedziała na pytania partia UPR – Kongres Nowej Prawicy.

W uprzejmej i miłej formie udzielili zdecydowanie najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.

Od:

Data: 13 lipca 2011 18:25

Temat: Re: Nowa Prawica WIP - UPR: pytanie

Do: Michalina Orłowska

Bardzo dziękujemy za maila i zawarte w nim pytania.


Ad 1) Pytając o polityke energetyczna ma Pani - jak rozumiemy - na myśli politykę proponowaną obecnie przez Komisję

Europejską; sprowadza sie zaś ona do nakładania na firmy emitujące CO2 (zwłaszcza elektrownie, cementownie i inne

zakłady "brudnego" przemysłu) nowego rodzaju podatku - w postaci tzw. opłat od emisji CO2; wg bieżących informacji

opłaty te będą w naszym kraju wynosić ok. 13 zł./rocznie - począwszy od roku 2013


Jesteśmy przecini tej polityce, gdyż jest ona pozbawiona jakiegokolwiek sensu - zarówno ekonomicznego jak

i ekologicznego. Sens ekologiczny tych działań podważa fakt, że - wbrew temu co próbóją nam wmówić niektórzy

"naukowcy" - nie stwierdzono bezspornie wpływu dwutlenku węgla na ocieplanie sie klimatu. Ponadto - wbrew podobnym

twerdzeniom - klimat nie ulega ociepleniu, a nawet wg. niektórych badań - jest widoczne jego (przynajmneij w niektórych

rejonach) oziębienie (pokrywa lodowa Antarktydy nie uległa zmniejszeniu - to też dowód na błędne wnioski "ekologów").

Nie da sie więc powiązać tu i ówdzie występujących anomalii (jak np. pojawiające sie ostatnio sporadycznie w Polsce trąby

powietrzne) z emisją CO2. Ponadto - ludzka działalność jest źródłem jedynie ok 5% całego dwutlenku węgla emitowanego

do atmosfery (są zresztą gazy o wiele bardziej "ciepalrniane" od CO2 - nie produkowane przez ludzi - o których wogóle sie

nie mówi).


Ale najciekawsze jest to, że w czasie, gdy Europa będzie "zwalczać CO2" jego emisja w Chinach wzrośnie dwukrotnie,

w Indiach - trzykrotnie, a w USA - o ok. 50%. "Odosobniona' działalnośc EU w tym zakresie nie ma więc żadnego sensu

(bo nie da sie "oddzielić" Europy od reszyt świata).


Co do aspektów ekonomicznych - nałożenie opłat ekologicznych (będących nowym podakiem) spowoduje ogromny wzrost

cen energii i wielu produktów (szacuje się nawet, że Polska będzie miała za kilka lat najdroższą energię w Europie), a co

gorsza - zmusi wiele naszych wielkich przedsiębiorstw do "emigracji" (np. na Ukrainę).


Jednym słowem - będziemy zwalczać politykę ekologiczno-energetyczą w proponowanym obecnie kształcie jako wyłącznie

szkodliwą i nie przynoszącą żadnych efektów - szczególnie ekologicznych właśnie.Ad 2) Nasze ugrupowanie popiera budowę KILKU elektrowni atomowych w Polsce; optymalnym rozwiązaniem byłoby

"wyposażenie" każdego regionu Polski (Śląsk, Pomorze, Mazowsze itd) w średniej wielkości elektownię atomową (połączonych

w bilansującą się w skali Polski sieć) najnowszej generacji - czyli całkowicie bezpieczną. Nie ma egergii elektrycznej tańszej

niż energia uzyskana z rozszczepienia jądra atomu, zaś wszystko na to wskazuję, że gospodarka przyszłości będzie

PRAWIE W CAŁOŚCI gospodarką opartą o energię elektryczną (będą znikać stopniowo inne nośniki energii - ropa naftowa,

węgiel, gaz). Żródła tzw. ekologiczne (np. wiatraki) są z ekonomocznego punktu widzenia po prostu nieopłacalne (za duży

koszt wytworzenia infrastruktury w stosunku do ilości uzyskanej energii), zaś problem odpadó radioaktywnych nie jest

problem trudnym do rozwiązania - bywa on niepotrzebnie demonizowany.


Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się pomocne; w razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.


z wyrazami szacunku,


Kongres Nowej Prawicy

10


Druga część badania.

Po dwóch tygodniach (14 dniach) odpowiedziała ostatnia partia: Unia Polityki Realnej.

W tym przypadku odpowiedzi także były zero-jedynkowe.

Od: Tomasz Brzezina

Data: 19 lipca 2011 10:59

Temat: Re: pytanie

Do: Michalina Orłowska

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1

W dniu 2011-07-05 11:03, Michalina Orłowska pisze:

> W związku ze zbliżającymi się wyborami chciałabym zadać Państwu dwa pytania:

Na początek chciałbym przeprosić za długi czas oczekiwania - sezon urlopowy.

> 1. Jeśli Państwa ugrupowanie znajdzie się w parlamencie to będzie

> popierało taką politykę energetyczną, która doprowadzi do redukcji

> emisji gazów cieplarnianych?

Nie

> 2. Czy Państwa ugrupowanie popiera budowę elektrowni atomowej w Polsce?

Tak

Jeśli oczekuje Pani rozwinięcia i podania powodów, proszę o kontakt

Ile dni partie polityczne potrzebowały

na odpowiedź na pytania przesłane mailem:

0

1

8

14

Dzień wysyłki (0)

Partia Kobiet

Zieloni

UPR - Kongres

Nowej Prawicy

Unia Polityki

Realnej

11


Email w partiach.

Badanie, które zostało przeprowadzone na 20 partiach

politycznych w okresie przedwyborczym i trwało prawie dwa

miesiące (29.06 – 23.08.) pozwoliło ustalić, że najłatwiejszym

sposobem do pozostania z partią w kontakcie online są portale

społecznościowe. Aż 13 na 20 partii ma na swojej stronie

link do przynajmniej jednego profilu na social media. A tylko

40% partii umożliwia zapisanie się do kanału RSS.

Natomiast 50% analizowanych partii umożliwia

internautom zapisanie się do newslettera. Z kolei tylko 6 na 10

partii, które budują listę mailingową za pomocą formularza zapisu

umieszczonego na stronie, wysyła wiadomość z prośbą

o potwierdzenie subskrypcji. Nie oznacza to jednak, że partie

prowadzą działania email marketingowe. Tylko 20% partii

regularnie wysyła newslettery do swoich wyborców. Jest to Prawo

i Sprawiedliwość, która wysłało 3 wiadomości oraz Prawica RP,

która wysłała 2 wiadomości.

12


Wysłane newslettery mają bardzo prostą konstrukcję.

Nie została zastosowana w nich personalizacja

oraz nie mają linka umożliwiającego przeglądanie newslettera w oknie

przeglądarki internetowej. Co dziwne, mimo, że partie polityczne

umieszczają linki do swoich profili do social media na stronie

internetowej, to w ogóle nie dodają ich do wysyłanych newsletterów.

Jako plusy można uznać użycie poprawnych adresów

w polach nadawcy oraz umożliwienie rezygnacji

z subskrypcji.

Z drugiej części badania wynika, że tylko 20% partii

politycznych (Partia Kobiet, Zieloni, Unia Polityki Realnej

oraz UPR – Kongres Nowej Prawicy) odpowiada na pytanie przesłane

mailem od anonimowego internauty. Aż 50% z tych partii

udzieliło tylko odpowiedzi zero-jedynkowych. Najszybciej na zadane

przesłane pytanie odpowiedziała Partia Kobiet – jeszcze w tym samym

dniu, w którym zostały wysłany email. Najdłużej z odpowiedzią

na pytanie zwlekała Unia Polityki Realnej, która udzieliła ostatecznie

zero-jedynkowej odpowiedzi.

13


Email w partiach.

Maciej Ossowski

Education Manager w GetResponse

Z przykrością muszę stwierdzić, że opieszałość partii politycznych w działaniach

email marketingowych oraz w kontakcie w wyborcami wcale mnie nie dziwi.

Podobne badanie przeprowadziłem na własną rękę przed wyborami

prezydenckimi w 2007 roku. Wówczas nie doczekałem się odpowiedzi

od żadnego sztabu wyborczego, pomimo przesyłania informacji o wadliwych

formularzach subskrypcji czy błędów w formatowaniu emaili.

O skuteczności email marketingu w polityce wie natomiast Barack Obama.

Jego sztab przyznał, że poczta elektroniczna była kluczowym kanałem

w dotarciu do wyborców w ostatniej kampanii, generując średnio 30% otwarć

dla każdej wiadomości. Co więcej, email był jednym z kluczowych elementów,

dzięki któremu wyborcy mogli wspomóc kampanie Obamy, zbierając łącznie

605 milionów dolarów.

14


dr Sergiusz Trzeciak

ekspert ds. marketingu politycznego,

autor książki “Marketing polityczny w Internecie.”

Wyniki raportu pokazują, że w polskich partiach politycznych brakuje

profesjonalnego systemu obsługi wyborcy, wzorowanego na systemach

obsługi klienta wdrożonych w większości firm. W efekcie nie tylko email

marketing w wykonaniu polskich partii nie spełnia standardów, również ich

strony www oraz profile na portalach społecznościowych pozostawiają

wiele do życzenia.

Wszystko to potwierdza, że hasła komunikacji, otwartości i dialogu głoszone

przez polityków są i pozostaną obietnicami bez pokrycia. Jeśli na kilkanaście

tygodni przed wyborami partie nie chcą rozmawiać ze swoimi wyborcami,

po ogłoszeniu wyników październikowego głosowania sytuacja na pewno

nie ulegnie poprawie.

Symptomatyczne jest to, że żadna z partii rządzących (PO, PSL)

ani żadna z partii mających realne szanse na współrządzenie (PiS, SLD)

w ogóle nie odpowiedziała na pytania internauty. O obywateli bardziej dbają

partie niezauważane w sondażach. Interesujące, że PiS, partia przedstawiana

często jako ugrupowanie zacofane, zaściankowe, nie rozumiejące ludzi młodych,

po raz kolejny udowadnia, że w Internecie radzi sobie lepiej niż partie

“nowoczesne” tj. PO czy SLD.

15


Email w partiach.

Wnioski.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że osoby odpowiedzialne za komunikację

marketingową partii nie przywiązują uwagi do działań email marketingowych

oraz w ogóle nie wykorzystują potencjału tego narzędzia. A nawet jeśli partie

umożliwiają zapisanie się do ich list mailingowych lub wysyłają regularnie

newslettery, to od razu rzuca się w oczy brak podstawowej wiedzy z zakresu

email marketingu. Eksperci z GetResponse widząc niskie zaangażowanie

samych partii w email marketing sprawdzili również strony internetowe

ich liderów, jednak efekty były bardzo podobne.

O ile lekceważenie email marketingu przez partie polityczne będzie dziwiło jedynie

specjalistów z branży, to całkowite niezrozumiałe wydaje się być ignorowanie

pytań przesłanych przez anonimowego internautę zainteresowanego poglądami

i działaniami partii. Tym bardziej, że każda partia udostępnia na swojej stronie

internetowej adres email lub formularz kontaktowy zachęcając tym samym

do kontaktu z nią. Realia wskazują jednak, że jest to tylko fasada otwartości

stworzona na pokaz, która w ogóle nie sprawdza się w praktyce.

Partie polityczne – szczególnie przed wyborami – jednogłośnie ogłaszają że będą

coraz większą wagę przykładać do komunikacji w Internecie. Faktycznie, trzeba

przyznać, że w social media zrobiły poważny krok do przodu. Jednak pozostałe

formy komunikacji w Internecie, np. email marketing oraz responsywność

na emaile pozostawiają wiele do życzenia.

16


Platforma GetResponse jest produktem firmy Implix posiadającej 12-letnie

doświadczenie w email marketingu. Z usługi korzysta obecnie ponad 210,000

klientów z blisko 200 krajów (w tym 5,200 klientów z Polski).

GetResponse oferuje wiele praktycznych rozwiązań niezbędnych do prowadzenia

efektywnych kampanii email marketingowychz wykorzystaniem narzędzi takich jak:

newslettery (ponad 300 gotowych do użycia szablonów oraz 1000 darmowych zdjęć),

wiadomości automatyczne, video emaile, ankiety internetowe, integracje z mediami

społecznościowymi oraz rozbudowane statystyki.

GetResponse oferuje również dedykowane rozwiązania dla klientów korporacyjnych.

www.getresponse.pl

Centrum im. Adama Smitha założone zostało 16 września 1989 roku i jest

pierwszym w Polsce i Europie Środkowowschodniej, niezależnym instytutem

naukowo-badawczym.

Naszą misją jest działanie na rzecz wolnego rynku zbudowanego na fundamencie

moralności i wolnego społeczeństwa oraz wspieranie i tworzenie właściwych

rozwiązań systemowych.

Bezprecedensowym osiągnięciem było przygotowanie i doprowadzenie

do uchwalenia Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej (2001), oraz

wprowadzenie do Sejmu projektu ustawy o likwidacji monopolu

telekomunikacyjnego.

Centrum skupia środowisko złożone z ekonomistów, prawników, politologów,

socjologów, informatyków oraz przedstawicieli innych dziedzin i koncentruje

swoją aktywność na prowadzeniu badań, edukacji i tworzeniu rozwiązań.

More magazines by this user
Similar magazines