Views
3 years ago

Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej - Centrum ...

Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej - Centrum ...

Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej - Centrum

Szanowni Państwo! Polska rozpoczęta negocjacje o przystąpienie do Unii Europejskiej. Z chwilą wejścia naszego kraju do Wspólnot otworzą się dla nas ich rynki, uniwersytety, przedsiębiorstwa, urzędy. Polacy staną się równoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej, uczestniczącymi w swobodnym przepływie kapitału, osób, towarów i usług. Przygotowanie do akcesji to nie tylko zadanie Rządu, ale wyzwanie dla każdego z nas. Aby temu sprostać, potrzebna jest świadomość, co tak naprawdę oznacza wejście Polski do struktur Wspólnot. Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej to rządowy ośrodek gromadzący i przekazujący obywatelom w przystępny sposób wiedzę o integracji. Jego zadaniem jest dostarczanie Państwu wiadomości o Unii Europejskiej, procesie negocjacji i skutkach przyszłej akcesji. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. W publikacjach CIĘ znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące problematyki europejskiej. Zapraszamy do odwiedzenia Centrum i korzystania z naszych materiałów. Mamy nadzieję, że pomogą one lepiej poznać Unię Europejską i przygotować się do funkcjonowania w jej strukturach. Centrum Informacji Europejskiej UKIE Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej.

Unia Europejska – przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Unia Europejska - Przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...
UNIA EUROPEJSKA: Szansa dla młodych rolników - Polska w UE
Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki
Parlament Europejski - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Tradycyjne źródła danych o unii europejskiej - Biblioteka Europejska
Informator chemioterapia - Wielkopolskie Centrum Onkologii
Informator ogólny PCA, grudzień 2008 - Polskie Centrum Akredytacji
Co Polacy myÊlà o Europie? - Centrum Informacji Europejskiej
Unia Europejska. Informator o Kościołach - Centrum Informacji ...
katalog: Unia Europejska - Gminne Centrum Informacji w ...
O niezbędności matematyki w polityce - Centrum Europejskie Natolin
Wnumerze: ° Unia Europejska - Bibliotekarz Opolski
Unia to nie bankomat - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Jakie działania powinna podjąć Unia Europejska - European Ideas ...
Więcej niż sąsiedztwo Rozszerzona Unia Europejska i Ukraina ...
Informator o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ...
Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
Idea integracji europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Informator dla chorych na raka skóry - Wielkopolskie Centrum ...
Ogłoszenie o zamówieniu (15.03.2013r.) - Centrum Medyczne w ...