Views
3 years ago

Jelaska, D. - FESB

Jelaska, D. - FESB

Jelaska, D. -

PRIMJENA SMITHOVOG DIJAGRAMA U KONSTRUIRANJU PROTIV ZAMORA 1. Uvod Dijelovi strojeva i metalnih konstrukcija najčešće su izloženi djelovanju opterećenja promjenjive amplitude, kojima se pridodaju statička opterećenja nastala od statičkih komponenti pogonskog opterećenja, ili od predopterećenja izazvanih montažom ili zaostalim naprezanjima. U takvim slučajevima, i ako se radi o visokocikličkom zamoru, što je najčešći slučaj, projektiranje se temelji na Haighovom ili Smithovom dijagramu. U slučaju niskocikličkog zamora, primjenjuje se Mansonova jednadžba, SWT parametar, Morrowljeva jednadžba, ili Berkovitzeva formula. Primjena Haighovog dijagrama kao alata koji obuhvaća uticaj srednjeg naprezanja u projektiranju protiv zamora, opisana je npr. u [1]. U analizi dinamičke čvrstoće dijelova ratnih zrakoplova SAD, koji su u eksploataciji podvrgnuti visokocikličkom i niskocikličkom zamoru uz odgovarajuća srednja naprezanja, Nicholas and Zuiker [2] su također primijenili Haighov dijagram. Autor daje prednost Smithovom dijagramu zbog mogućnosti jasnog prikazivanja skoro svih uticaja na dinamičku čvrstoću (granicu zamora), te zbog mogućnosti njenog grafičkog predstavljanja. U slučaju statičkog predopterećenja, uloga Smithovog dijagrama je nezamjenjiva, jer druge metode ne razlikuju statičko prednaprezanje od srednjeg naprezanja ciklusa, te ne uzimaju u obzir način na koji se maksimalno naprezanje mijenja s porastom srednjeg naprezanja. Ovakav pristup omogućio je autoru [3, 4] izvođenje eksplicitnih izraza za procjenu dinamičke čvrstoće i vijeka trajanja do zamora za jednoosno proizvoljno napregnute elemente. Međutim, realni elementi su u stvarnosti najčešće napregnuti višeosno. Problemu zamora pri višeosnom stanju naprezanja posvećeno je u posljednje vrijeme izuzetno mnogo pažnje [5, 6, 7], ali nije predložena opća metoda za određivanje dinamičke čvrstoće dijelova višeosno napregnutih cikličkim naprezanjima sa statičkom komponentom, a pogotovo ne ako je u statičkoj komponenti sadržano i prednaprezanje. Problem konstruiranja za prihvatljivo oštećenje u centru je pažnje znanstvene javnosti, ali tom problemu usmjerenom na zamor u prisustvu nesimetričnih ciklusa naprezanja, posvećen je mali broj istraživanja. Jedno od ovih istraživanja proveli su Nicholas i Zuiker [2], koji su na osnovi svojih i tuđih eksperimenata pokazali način određivanja stanja naprezanja (u Haighovom dijagramu), koja će nakon određenog broja ciklusa dovesti do (prihvatljivog) oštećenja titanove legure TiAl6V4, tj.do određene veličine inicijalne pukotine, koja se dalje neće širiti. Međutim, ovi rezultati nisu generalizirani, niti je obrađen uticaj prednaprezanja na konstruiranje za prihvatljivo oštećenje. 2. Određivanje dinamičke čvrstoće Dinamička čvrstoća ili granica zamora definira se kao ona maksimalna vrijednost cikličkog naprezanja, koja nakon N ciklusa dovodi do loma uslijed zamora materijala. Za dovoljno veliki broj ciklusa tj. za praktički neograničenu

Geotermana energija Guzovic CTT.pdf - FESB
Hrvatski hidropotencijali i male hidroelektrane - FESB
Å UMARSKI LIST 1-2/2011 - HÅ D
Å UMARSKI LIST 1-2/2012. - HÅ D
Å UMARSKI LIST 11-12/2001 - HÅ D
Å UMARSKI LIST 5-6/2008 - HÅ D
Å UMARSKI LIST 7-8/2010 - HÅ D
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
Lekcija 6. Izrazi i sintaksa C - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
Baze podataka 2 - FESB
+ D & R, D # R , T0 - FESB
slides06-Blokovska struktura.pdf - FESB
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
3. Numeribcke metode - FESB
S A D R Ž A J: - FESB
Lekcija 1. UVOD U PROGRAMIRANJE - FESB
Lekcija 4. KODIRANJE I TIPOVI PODATAKA - FESB
Baze podataka 2 - FESB
PRIMJENA PROGRAMSKOG PAKETA PowerCAD ZA ... - FESB
EMergy Accounting.pdf - FESB
16. Sigurnije programiranje - FESB