Akcija!

fruehwald.co.at

Akcija!

Akcija!

Opločnici

83,39 kn/m 2

siva; zona I

24x16x7; 16x16x7

91,27 kn/m 2

crvena; zona I

24x16x7; 16x16x7

TOSCANA-FLAIR

crvena

DIMENZIJE:

siva

24 / 16 / 7 cm

16 / 16 / 7 cm

Florentinska romantika odlikuje

karakter tog opločnika. Tradicionalno i

bezvremenski dočarava živu

atmosferu oko doma.

Akcija traje od 15. lipnja 2010. do 15. rujna 2010. Cijene su izražene u kunama s obračunatim PDV-om (23% - maloprodajne cijene) i odnose se na fco skladište trgovca po zonama*. Euro palete i prijevoz

trajektom nisu uključeni u cijenu proizvoda. Frühwald - Jurić d.o.o. zadržava pravo eventualnih tiskarskih pogrešaka.

* Zona I obuhvaća područje splitsko dalmatinske županije, šibensko kninske županije i zadarske županije. Zona II obuhvaća područje primorsko goranske županije i dubrovačkno neretvanske županije.


siva

BEZVREMENSKI

SUVREMENO.

crna

90,28 kn/m 2

crvena, crna; zona I

10x10x6; 30x30x6

crvena

DIMENZIJE:

20 / 20 / 6 cm

10 / 10 / 6 cm

30 / 30 / 6 cm

B e t o n s k i

r u b n j a k

DIMENZIJE: 25 / 5 / 100 cm

siva

82,41 kn/m 2

siva; zona I

20x20x6; 30x30x6

34,19 kn/kom

siva; zona I

Frühwald-Jurić d.o.o

Hr- 21232 Dicmo Sičane

T+F +385 21 837 657

E offi ce@fruehwald-juric.hr

www.fruehwald-juric.hr

More magazines by this user
Similar magazines