WWS 11-2007 - Witkowo

witkowo.pl

WWS 11-2007 - Witkowo

„Ostatni lot Try’n get it porucznika Knoxa” cz.III

Na zaproszenie członków Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów do Witkowa

przybyli niecodzienni goście ze Stanów Zjednoczonych: Kenneth

Knox oraz Jim Henschel.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

W dniu 17 października odbyło

się posiedzenie Komisji Szkolnictwa,

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Głównym tematem posiedzenia było

spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych

i gimnazjów z terenu

Goście otrzymali z rąk Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka pamiątki zawierające

niewielkie części samolotu

Klubu pokazali gościom miejsce

lądowania maszyny w Czajkach.

Wspólnie odwiedzili także pałac

w Mierzewie, gdzie amerykańscy

lotnicy mieszkali w marcu 1945 r.

We wsi rozmawiali z mieszkańcami,

którzy pamiętają tych „nietypowych”

lotników na radzieckim lotnisku.

Po powrocie do Witkowa goście

z zaciekawieniem oglądali samolot

IŁ-28.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie

Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego. Wykonanie budżetu

gminy i miasta za III kwartały br.

przedstawione przez p. Halinę Rzepecką

- Skarbnika Gminy i Miasta,

Komisja oceniła pozytywnie. Ponadto

zapoznano się ze zgłoszonymi

przez Sołectwa i Osiedla propozycjami

do budżetu gminy i miasta na

2008r.

W dniu 31 października odbyło

się posiedzenie Komisji Rolnictwa,

Ochrony Środowiska i Przestrzegania

Porządku Publicznego. Głównym

tematem posiedzenia było zapoznanie

się z działalnością instytucji

obsługujących rolnictwo. Działalność

Eksponaty zgromadzone w zbiorach Sali Historii wzbudziły ogromne zainteresowanie

Pierwszy z nich to syn pilota

amerykańskiego samolotu bombowego

B-17G „Latająca Forteca”,

który lądował awaryjnie w marcu

1945 roku w Czajkach koło Witkowa.

Druga osoba to historyk amator

badający dzieje amerykańskiego

lotnictwa w czasie II wojny światowej.

W pierwszym dniu wizyty goście

obejrzeli wystawę dotyczącą samolotu

B-17G Try’n get it. Zgromadzone

eksponaty wywarły na nich

ogromne wrażenie, a w szczególności

fragmenty samolotu pozyskane

przez członków Klubu w ciągu kilkuletnich

poszukiwań. W czasie zwiedzania

ekspozycji panowie Knox

i Henschel otrzymali z rąk Burmistrza

Witkowa Krzysztofa Szkudlarka

pamiątki zawierające niewielkie

części samolotu. Dwie z nich trafiły

do jeszcze żyjących w Stanach Zjednoczonych

członków załogi. Po

obejrzeniu wystawy członkowie

We wtorek, późnym popołudniem,

zakończyła się wizyta amerykańskich

gości w Witkowie i Gnieźnie.

(M.Z.)

Sala Historii składa serdeczne podziękowania:

p. Borowskim z Czajek,

p. Lisieckiemu z Szemborowa, p. Blaszyńskiemu

i p. Prętkowskiemu

z Witkowa za przekazanie eksponatów

na wystawę. Dziękujemy wszystkim,

którzy przyczynili się do powstania

wystawy „Ostatni lot Try’n get it porucznika

Knoxa”.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

miasta i gminy, dla przybliżenia

problemów wychowawczych dzieci

i młodzieży. Dyrektorzy przedstawili

ponadto potrzeby remontowe placówek

oświatowych na 2008r. Spotkanie

było również okazją do omówienia

innych spraw, związanych

z funkcjonowaniem szkół.

W dniu 24 października odbyło

się kolejne posiedzenie Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie.

Komisja dokonała kontroli finansowej

Ośrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Witkowie za trzy kwartały

br. oraz kontroli wydatków

w dziale „Kultura fizyczna, sport

masowy”, w tym rozliczenie Gminnego

Klubu Sportowego „Vitcovia”

z dotacji otrzymanej z budżetu gminy

na obchody 50-lecia istnienia

Klubu. Wypracowane przez Komisję

wnioski zostały przekazane Burmistrzowi

Gminy i Miasta.

W dniu 30 października odbyło

się kolejne posiedzenie Komisji

tę przedstawili: p.Maria Dykszak -

Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych,

p. Kazimierz Zamiar - Prezes Gminnej

Spółdzielni „SCH”, p. Adam

Rydlewicz - Prezes Banku Spółdzielczego

oraz p.Henryk Kusiołek -

Prezes Spółdzielni Mleczarskiej.

Komisja ponadto wysłuchała informacji

p. Stanisława Janasa

i p.Feliksa Kowalika o działalności

Powiatowej Izby Rolniczej w Gnieźnie.

(B.R.M.)

More magazines by this user
Similar magazines