Ne priznaju poduzetnike, jer sami mogu – bolje - Hrvatske šume

casopis.hrsume.hr

Ne priznaju poduzetnike, jer sami mogu – bolje - Hrvatske šume

fakulteta dekan prof. dr. Joso Vukelić

ukratko se osvrnuo na značaj jubileja,

a zatim i prof. dr. Milan Glavaš,

u ime Hrvatskog ekološkog društva,

Robert Laginja, dipl. inž. u ime

Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,

te gradonačelnik Zeljko Biondić,

dipl. inž. u ime Grada Senja.

U stručnom dijelu savjetovanja

podneseno je više stručnih i znanstvenih

radova, i to: dr. se. Viče

Ivančević: 120 obljetnica od osnutka

senjskog »Kraljevskog nadzorništva

za pošumljenje krševa,

goleti i uređenje bujica«; prof.

Ivica Bralić: 20. obljetnica proglašenja

Velebita međunarodnim rezervatom

biosfere; Antun Pećanić,

dipl. inž.: Gospodarenje šumama

Sjevernog Velebita; prof. dr. Milan

Glavaš: Velebitski botanički vrt;

dr. se. Vlado Topić: Biomasa šumskih

ekosustava mediteranskog

područja Hrvatske i Gracija Mičetić,

dipl. inž.: Erozija i bujica na

kršu. Od najavljenih predavača jedino

je opravdano izostao prof. dr. Draško

Serman: »Velebit u svjetskoj mreži

rezervata biosfere«, pa je dogovorom

glavne dijelove njegovog rada

obuhvatio prof. Ivica Bralić u svom

radu. Nakon zanimljivih i kvalitetnih

predavanja otvorena je rasprava u kojoj

je sudjelovao mr. Josip Dundović, pomoćnik

direktora »Hrvatske šume«

p.o. Zagreb. Pri tome je pohvalio dosadašnje

gospodarenje šumama Sjevernog

Velebita od strane šumarskih organizacija.

Zbog toga bi budućim

nacionalnim parkom »Sjeverni Velebit«

u revidiranim granicama trebala gospodariti

šumarska organizacija. To

zahtijeva promjenu zakonske regulative

u toj domeni, pa bi trebalo pokrenuti

inicijativu za njezinu izmjenu.

Iskazuje zadovoljstvo za kvalitetna izlaganja,

te predlaže njihovo publiciranje

od strane »Hrvatske šume« p.o.

Zagreb.

I »Šumarski list« dao je svoj prinos

obilježavanju prve obljetnice, jer je baš

toga dana u Senju predstavljen zadnji

dvobroj (11-12) u kojem je objavljen

rad dr. se. Viče Ivančevića o djelovanju

Nadzorništva - Inspektorata. Vjerujemo

da će redakcija »Šumarskog lista«

biti otvorena i za publiciranje radova,

koji su danas bili prezentirani. Osim

toga u prostorijama Doma kulture

Prof. dr. Milan Glavaš jedan je od nositelja stručnog dijela savjetovanja

Snimio: B. MIKUĆ

Govor dr. se. V. Ivančevića

prilikom otvaranja savjetovanja

Dragi gosti, dragi kolege, dame i gospodo

Pripala mi je ugodna dužnost da vas u ime organizatora

HŠD - Ogranka Senj i u suradnji s

»Hrvatske šume«. Upravom šuma Senj najsrdačnije

pozdravim.

Današnje savjetovanje održava se u povodu

značajnih obljetnica koje znatno prelaze okvire

našeg grada Senja. U tom pogledu posebno se ističe

jubilej 120. obljetnice od osnutka »Kraljevskog

nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog

područja« - »Inspektorata za pošumljavanje krševa,

goleti i uređenje bujica« u Senju. To je bio značajni

datum našeg šumarstva na kršu, ali i cjelokupnog

života nekadašnjeg primorskog krajiškog područja.

Pri tome je važno naglasiti daje to bila druga takva

posebna šumarska krška institucija na cijelom

širokom prostranstvu Jadranskog mora, nakon

Trsta, pa time njezin osnutak ima veći značaj.

Sagledavajući rezultate neprekidnog 64-godišnjeg

rada Nadzorništva - Inspektorata možemo utvrditi

U ime organizatora senjskog

ogranka Hrvatskog šumarskog

društva savjetovanje je otvorio

njegov predsjednik dr. se. Viče

Ivančević

Snimio G. NOVOTNI

da su bitno unaprijedili šumarsku praksu i znanost na kršu, a također poboljšali

težak život tamošnjih stanovnika. S postignutim rezultatima rada Nadzorništva -

Inspektorata naše šumarstvo nimalo ne zaostaje za šumarstvom najrazvijenijih europskih

zemalja, a u nekim segmentima čak i prednjači.

Drugi po datumu »mlađi« jubilej vezan je za 20. obljetnicu proglašenja

Velebita, međunarodnim rezervatom biosfere. Takvo međunarodno priznanje

Velebitu, biseru naše prirodne baštine, prije dva desetljeća, značilo je još jednu

potvrdu njegove izuzetne originalnosti i očuvanosti. Za takvo njegovo stanje

dobrim dijelom je zaslužno i područno šumarstvo duge tradicije, budući da je

davne 1765. g. osnovana u Krasnu prva šumarija u našoj zemlji. Sustavno

gospodarenje šumama sjevernog dijela Velebita od tada pa do danas sačuvalo je i

značajno unaprijedilo šumske ekosustave. Zbog toga pouzdano možemo reći daje

šumarstvo bilo i ostalo najsigurniji jamac očuvanosti Velebita, i da je znatno

pridonijelo njegovu uvrštavanju u međunarodnu mrežu rezervata. Stoga svako

novo rješenje o njegovoj zaštiti bez uzimanja u obzir stajališta šumarske struke

zasigurno neće postići očekivane rezultate. Između ostalog, na današnjem savjetovanju

i o tome će biti riječi, pa se u tom smislu očekuju i određeni zaključci. Inače

sadržaji današnjih izlaganja pridonijet će boljem razumijevanju navedenih

obljetnica.

Na kraju još vas jednom pozdravljam i želim ugodan boravak u nama

najdražem Senju. U ime domaćina. Hrvatskog šumarskog društva. Ogranak Senj

i »Hrvatske šume«. Uprava šuma Senj molimo Vas da se osjećate kao kod svoje

kuće^

Živjeli!

. f/. %^\ BKASTER

Časopis Hrvatske šume 13

More magazines by this user
Similar magazines