Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z ... - EFS

efs.lubelskie.pl

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z ... - EFS

Załącznik

do Uchwały Nr CXXXVIII/2854/2012

Zarządu Województwa Lubelskiego

z dnia 23 października 2012 r.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu

z posiedzenia KOP w ramach konkursu zamkniętego nr 6/POKL/PI/IX/2012

Lista wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie rozpatrzonych podczas posiedzenia KOP

w ramach konkursu zamkniętego nr 6/POKL/PI/IX/2012

Lp. Nr wniosku KSI Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Liczba

uzyskanych

punktów

Wnioskowana kwota

dofinansowania

Razem

1 POKL.09.02.00-06-070/12 "FUNDACJA

POLSKIEJ AKADEMII

NAUK - ODDZIAŁ W

LUBLINIE - NAUKA I

ROZWÓJ

LUBELSZCZYZNY"

Lublin

2 POKL.09.02.00-06-062/12 Narodowe Forum

Doradztwa Kariery

Warszawa

PI: e-Odnawialne Źródła

Energii Lubelszczyzny (e-

OZEL) - system

zwiększający

zainteresowanie uczniów

kontynuacją kształcenia na

kierunkach GOW

PI E-podręczniki szansą na

rozwój szkolnictwa

zawodowego w

województwie Lubelskim

118,0 2 984 591,00 zł

86,5 1 230 696,00 zł

4 215 287,00 zł

Kwota dofinansowania 2 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji

4 215 287,00 zł

W ramach posiedzenia KOP konkursu zamkniętego nr 6/POKL/PI/IX/2012, dwa wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 4 215 287,00 zł zostały

zakwalifikowane do dofinansowania w ramach dostępnej kwoty środków na dofinansowanie projektów.

Załącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2854/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.


Lista wniosków o dofinansowanie projektu negatywnie rozpatrzonych podczas posiedzenia KOP

w ramach konkursu zamkniętego nr 6/POKL/PI/IX/2012

Lp Nr wniosku KSI Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Liczba uzyskanych punktów Wnioskowana

kwota

dofinansowania

1 POKL.09.02.00-06-063/12 Europerspektywa,

Beata Romejko

Lublin

PI Alchemik XXI wieku -

innowacyjny program

rozbudzania

zainteresowania kierunkami

kluczowymi

62,0

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60%

punktów w poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

1 558 221,24 zł

2 POKL.09.02.00-06-071/12 Państwowa Wyższa

Szkoła Zawodowa im.

Szymona

Szymonowica w

Zamościu

Zamość

PI Podnoszenie poziomu

zainteresowania i

kompetencji uczniów szkół

gimnazjalnych w dziedzinie

nauk matematycznoprzyrodniczych

i

technicznych poprzez

wykorzystanie

innowacyjnych metod

nauczania

59,5

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

483 142,60 zł

3 POKL.09.02.00-06-075/12 Lechaa Consulting Sp.

z o.o.

Lublin

PI DOBRY KURS NA

EDUKACJĘ GWARANCJĄ

SUKCESU

ZAWODOWEGO

58,5

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

1 148 969,00 zł

4 POKL.09.02.00-06-067/12 Fundacja Drabina

Rozwoju

Warszawa

PI - 'Szkicownik'

innowacyjny model

promowania kształcenia na

kierunkach kluczowych dla

gospodarki

58,5

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

1 452 190,00 zł

Załącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2854/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.


5 POKL.09.02.00-06-073/12 Wyższa Szkoła

Ekonomii i Innowacji w

Lublinie

Lublin

PI Świadomie wybieram

kierunek studiów. Model

wsparcia uczniów w

podjęciu decyzji o

kontynuacji kształcenia na

kierunkach o kluczowym

znaczeniu dla gospodarki

opartej na wiedzy

57,0

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

999 133,54 zł

6 POKL.09.02.00-06-068/12 Wyższa Szkoła

Zarządzania i

Administracji z siedzibą

w Zamościu

Zamość

PI Model wykorzystania

WEB 2.0 w promocji

kształcenia na kierunkach o

kluczowym znaczeniu dla

gospodarki opartej na

wiedzy

55,0

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

818 244,33 zł

7 POKL.09.02.00-06-072/12 Stowarzyszenie

Rozwoju Aktywności

Społecznej "Triada"

Chełm

PI Strategia popularyzacji

kierunków kluczowych w

województwie lubelskim

54,0

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

1 419 060,00 zł

8 POKL.09.02.00-06-064/12 American Systems sp.

z o.o.s

Kutno

PI Interakcyjny model

rozwoju kompetencji

kluczowych

51,5

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

1 599 171,00 zł

9 POKL.09.02.00-06-060/12 Towarzystwo Wiedzy

Powszechnej Oddział

Regionalny w Lublinie

Lublin

PI: Autostrada sukcesu -

innowacyjny program

doradztwa edukacyjnozawodowego

dla uczniów

szkół gimnazjalnych i

ponadgimnazjalnych woj.

lubelskiego

50,5

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

1 999 583,60 zł

Załącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2854/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.


10 POKL.09.02.00-06-076/12 Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

Warszawa

PI Zintegrowany

Innowacyjny Program

modernizacji oferty

kształcenia zawodowego -

MODEL LUBELSKI

49,5

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

1 878 952,00 zł

11 POKL.09.02.00-06-074/12 Miasto Chełm/Centrum

Kształcenia

Ustawicznego im.

Bolesława Prusa w

Chełmie

PI Innowacyjne kształcenie

zawodowe

40,5

(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pkt

ogółem oraz co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej)

999 817,00 zł

Chełm

12 POKL.09.02.00-06-059/12 "Trinity Management"

Sp. z o.o.

PI Młodzież dla przyszłości 0,0

Wniosek nie spełnia kryterium dostępu

1 221 426,40 zł

Lublin

13 POKL.09.02.00-06-077/12 Gmina Lublin

Lublin

14 POKL.09.02.00-06-066/12 Instytut HR Ewa

Gordziej - Niewczyk

Suchy Las

PI - Wirtualny Ośrodek

Kariery

PI Dwuczynnikowy model

wspierania szkół

ponadgimnazjalnych w

ukierunkowaniu

zainteresowania uczniów

nauką na kierunkach o

kluczowym znaczeniu dla

gospodarki opartej na

wiedzy

0,0

Wniosek nie spełnia kryterium dostępu

0,0

Wniosek nie spełnia kryteriów

horyzontalnych

1 215 425,00 zł

857 640,00 zł

15 POKL.09.02.00-06-065/12 Nawigator Doradztwo

Gospodarcze Sławomir

Kośmicki

Poznań

PI Model aktywizacji

uczniów szkół

ponadgimnazjalnych w

zakresie kształcenia na

kierunkach o kluczowym

znaczeniu dla gospodarki

opartej na wiedzy

0,0

Wniosek nie spełnia kryteriów

horyzontalnych

1 305 916,30 zł

Załącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2854/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.


16 POKL.09.02.00-06-061/12 Polska Fundacja

Ośrodków

Wspomagania Rozwoju

Gospodarczego "OIC

Poland" z siedzibą w

Lublinie

Lublin

PI Wybieram zawód dla

siebie - Innowacyjny

System

Wewnątrzszkolnego

Doradztwa Zawodowego w

szkołach gimnazjalnych

województwa lubelskiego

0,0

Wniosek nie spełnia kryteriów

horyzontalnych

1 983 187,60 zł

17 POKL.09.02.00-06-058/12 Lubelska Izba

Rzemieślnicza

Razem

Lublin

PI Jestem Piekarzem –

Jestem Cukiernikiem

JESTEM

PROFESJONALISTĄ

0,0

Wniosek nie spełnia kryteriów

horyzontalnych

1 592 345,00 zł

22 532 424,61 zł

Kwota środków przeznaczonych na konkurs zamknięty nr 6/POKL/PI/IX/2012 wynosi 5 000 000,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę

odwoławczą w wysokości minimum 500 000,00 zł.

Załącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2854/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.

More magazines by this user
Similar magazines