Březen 2012 – Ceník dodávky elektřiny - E.ON

eon.cz

Březen 2012 – Ceník dodávky elektřiny - E.ON

Základní podmínky a obecná ustanovení

1. Uvedené produkty, ceny a určené podmínky platí pro

dodávku elektřiny domácnostem (dále jen zákazníci)

ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, jejichž odběrná místa jsou napájena z distribuční

hladiny nízkého napětí.

2. Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH. Pro vaši

informaci jsou uvedeny i ceny s DPH, které jsou pouze

orientační. Vaše celková platba za dodávku elektřiny

bude vypočtena z cen bez DPH a následně povýšena

o příslušnou DPH.

3. Cena za dodávku elektřiny v konkrétním produktu

se skládá:

- ze stálého měsíčního platu nezávislého na velikosti

jističe a velikosti odběru,

- z platu za každou odebranou MWh;

tato cena je u dvoutarifových produktů rozdělena na

cenu účtovanou v době platnosti nízkého tarifu (dále

NT) a cenu účtovanou v době platnosti vysokého

tarifu (dále VT).

Minimální doba trvání NT v příslušné sazbě distribuce

je určena platným cenovým rozhodnutím ERÚ. Časové

vymezení platnosti NT během dne určuje příslušný

provozovatel distribuční soustavy. U jednotarifových

produktů se jedná o jednu cenu platnou po celých 24

hodin.

4. K ceně za dodávku elektřiny se připočítává daň z elektřiny

ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb. v platném znění.

5. V tomto ceníku jsou uvedeny ceny za dodávku elektřiny

a daň z elektřiny. Ceny za distribuci elektřiny pro příslušného

provozovatele distribuční soustavy jsou stanoveny

platným cenovým rozhodnutím ERÚ.

6. Dodávka elektřiny je účtována zákazníkovi na základě

odečtu elektroměru v konkrétním odběrném místě

provozovatelem distribuční soustavy minimálně 1x ročně.

7. Aby mohla být uskutečněna dodávka elektřiny do odběrného

místa zákazníka, musí být předem s příslušným

provozovatelem distribuční soustavy smluvně sjednána

distribuce elektřiny s určením příslušné sazby distribuce.

8. Dodávka elektřiny se řídí platnými smlouvami a obchodními

podmínkami pro zákazníky určené bodem 1.

E.ON Energie, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice

Zákaznická linka

T 840 111 333

Poruchová služba - elektřina

T 800 22 55 77

Poruchová služba - plyn

T 1239

info@eon.cz

www.eon.cz

Ceník

BŘEZEN

dodávky elektřiny E.ON Energie, a.s.

pro zákazníky kategorie D

– Domácnosti

Produktová řada ElektřinaTrend

Platnost této cenové nabídky

je od 1. 3. od 31. 3. 2012


Produktová řada ElektřinaTrend

Ceník BŘEZEN

pro zákazníky kategorie D – Domácnosti

E.ON ElektřinaTrend

je jednotarifový produkt určený pro klasickou domácnost s běžnými

elektrickými spotřebiči, kde se elektřina nepoužívá pro

vytápění nebo ohřev vody.

Cena elektřiny se skládá:

• ze stálého platu

48 Kč/měsíc

58 Kč/měsíc s DPH

• z platu za elektrickou energii

1 538 Kč/MWh

1 846 Kč/MWh s DPH

• z daně z elektřiny

28,30 Kč/MWh

33,96 Kč/MWh s DPH

Pro informaci jsou šedě uvedeny i ceny s DPH, které jsou pouze orientační.

Tento produkt může být pro dodávku elektřiny sjednán pouze

v případě, že pro distribuci elektřiny na odběrném místě je sjednána

sazba distribuce D 01d nebo D 02d.

E.ON ElektřinaTrendAku

je dvoutarifový produkt určený pro odběrná místa, ve kterých se

významná část spotřeby elektřiny využívá pro akumulační vytápění

nebo akumulační ohřev vody, např. bojler.

Odběr je rozdělen během dne na dobu platnosti vysokého tarifu

a dobu platnosti nízkého tarifu, kdy délka platnosti nízkého tarifu

je minimálně 8 hodin denně.

Cena elektřiny se skládá:

• ze stálého platu

• z platu za elektrickou energii odebranou

ve vysokém tarifu

• z platu za elektrickou energii odebranou

v nízkém tarifu

• z daně z elektřiny

48 Kč/měsíc

58 Kč/měsíc s DPH

1 931 Kč/MWh

2 317 Kč/MWh s DPH

1 118 Kč/MWh

1 342 Kč/MWh s DPH

28,30 Kč/MWh

33,96 Kč/MWh s DPH

Pro informaci jsou šedě uvedeny i ceny s DPH, které jsou pouze orientační.

Tento produkt může být pro dodávku elektřiny sjednán pouze

v případě, že pro distribuci elektřiny na odběrném místě je sjednána

sazba distribuce D 25d nebo D 26d.

E.ON ElektřinaTrendKombi

je dvoutarifový produkt určený pro odběrná místa, ve kterých se

významná část spotřeby elektřiny využívá v hybridních (smíšených)

elektrických systémech pro vytápění a ohřev vody.

Odběr je rozdělen během dne na dobu platnosti vysokého tarifu

a dobu platnosti nízkého tarifu, kdy délka platnosti nízkého tarifu

je minimálně 16 hodin denně.

Cena elektřiny se skládá:

• ze stálého platu

• z platu za elektrickou energii odebranou

ve vysokém tarifu

• z platu za elektrickou energii odebranou

v nízkém tarifu

• z daně z elektřiny

48 Kč/měsíc

58 Kč/měsíc s DPH

2 108 Kč/MWh

2 530 Kč/MWh s DPH

1 430 Kč/MWh

1 716 Kč/MWh s DPH

28,30 Kč/MWh

33,96 Kč/MWh s DPH

Pro informaci jsou šedě uvedeny i ceny s DPH, které jsou pouze orientační.

Tento produkt může být pro dodávku elektřiny sjednán pouze

v případě, že pro distribuci elektřiny na odběrném místě je

sjednána sazba distribuce D 35d.

E.ON ElektřinaTrendPřímotop

je dvoutarifový produkt určený pro odběrná místa, ve kterých

se podstatná část spotřeby elektřiny využívá pro přímotopné

vytápění nebo vytápění pomocí tepelného čerpadla.

Odběr je rozdělen během dne na dobu platnosti vysokého tarifu

a dobu platnosti nízkého tarifu, kdy délka platnosti nízkého tarifu

je minimálně 20 hodin denně v případě sjednání sazby distribuce

D 45d nebo 22 hodin denně v případě sjednání sazby distribuce

D 55d nebo D 56d.

Cena elektřiny se skládá:

• ze stálého platu

• z platu za elektrickou energii odebranou

ve vysokém tarifu

• z platu za elektrickou energii odebranou

v nízkém tarifu

• z daně z elektřiny

48 Kč/měsíc

58 Kč/měsíc s DPH

2 024 Kč/MWh

2 429 Kč/MWh s DPH

1 511 Kč/MWh

1 813 Kč/MWh s DPH

28,30 Kč/MWh

33,96 Kč/MWh s DPH

Pro informaci jsou šedě uvedeny i ceny s DPH, které jsou pouze orientační.

Tento produkt může být pro dodávku elektřiny sjednán pouze

v případě, že pro distribuci elektřiny na odběrném místě je

sjednána sazba distribuce D 45d, D 55d nebo D 56d.

E.ON ElektřinaTrendVíkend

je dvoutarifový produkt určený pro odběrná místa, ve kterých se

elektřina využívá převážně od pátku odpoledne do neděle večer.

Tato víkendová spotřeba je účtována v ceně nízkého tarifu.

Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku

12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

Cena elektřiny se skládá:

• ze stálého platu

• z platu za elektrickou energii odebranou

ve vysokém tarifu

48 Kč/měsíc

58 Kč/měsíc s DPH

2 038 Kč/MWh

2 446 Kč/MWh s DPH

• z platu za elektrickou energii odebranou

v nízkém tarifu

1 297 Kč/MWh

1 556 Kč/MWh s DPH

• z daně z elektřiny

28,30 Kč/MWh

33,96 Kč/MWh s DPH

Pro informaci jsou šedě uvedeny i ceny s DPH, které jsou pouze orientační.

Tento produkt může být pro dodávku elektřiny sjednán pouze

v případě, že pro distribuci elektřiny na odběrném místě je

sjednána sazba distribuce D 61d.

Informace k platnosti uvedených cen

Ceny za dodávku elektřiny jsou platné od 1. 3. 2012 do

28. 2. 2013, a to pro zákazníky, kteří uzavřeli smlouvu na

dodávku elektřiny (pro produktovou řadu ElektřinaTrend)

na základě žádosti, kterou zaslali v průběhu platnosti

nabídky.

More magazines by this user
Similar magazines