Ovaj broj Super infa štampan je u tiražu od 30 000 - Superinfo

superinfo.ba

Ovaj broj Super infa štampan je u tiražu od 30 000 - Superinfo

Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez ...

1.BH. BESPLATNE NOVINE

tel. 061 788 088, 063 992 100

Subota, 4. oktobar 2008 / broj 47

www.superinfo.ba

M i l i o n b e s p l a t n i h n o v i n a

Poštovani čitaoci,

Superinfo je i ovog puta, u namjeri da što uspješnije promoviše

regiju u kojoj djeluje, u povodu 15. Generalnog BH sajma „Zeps 2008“,

izdat na većem broju strana i u povećanom tiražu od 30.000 besplatnih

primjeraka.

Već četvrti put zaredom značajne zeničke sajamske manifestacije

pratimo na ovaj način, pružajući izlagačima i posjetiocima Sajma mogućnost

i sjajnu priliku da posredstvog našeg magazina predstave svoje

djelatnosti, usluge i proizvode, a nastup na Sajmu učine kvalitetnijim i

produktivnijim. Kolporteri Superinfa i ovog puta će na sajmištu čitaocima

uručiti čak 10.000 besplatnih primjeraka našeg magazina.

Kada smo krajem 2006. godine pokretali prvi besplatni bosanskohercegovački

magazin, jedan od naših ciljeva bio je da sugrađane u Zenici

kvalitetno i objektivno informiramo o dešavanjima u gradu. Danas to sa

uspjehom činimo ne samo u Zenici, već i u susjednim gradovima: Žepču,

Vitezu, Busovači i Kaknju. Izvjesno je da ćemo u narednom periodu područje

pokrivenosti širiti na gradove iz okruženja, a u planu je i izdavanje

posebnih izdanja za susjedne regije u Bosni i Hercegovini.

Od samog početka realizacije hrabrog, a za našu državu pionirskog

projekta Superinfo, dobijamo brojne pohvale, sugestije i dobronamjerne

kritike čitalaca koji su od prvog izdatog broja naš svojevrsni korektiv i drugi

„urednik“. Zahvaljujući podršci čitalaca, Superinfo je postao prepoznatljiv,

utjecajan i cijenjen medij čije komercijalne usluge koriste najrenomiranije

kompanije. Bili smo i pokretači brojnih akcija koje su rezultirale konkretnim

efektima i poboljšanjima u sredini u kojoj živimo i djelujemo.

Pod sloganom Donosimo dobre vijesti naš magazin svakog drugog

vikenda, posredstvom brojnog tima kolportera, završi u domovima desetina

hiljada porodica, a posredtsvom našeg online izdanja na hiljadama

elektronskih adresa širom svijeta. Možemo se pohvaliti izuzetnim tiražom,

što potvrđuje i činjenica da će u narednom, 48. broju Superinfa, jedan

od naših čitalaca u ruci držati milioniti primjerak ovog magazina.

Neka vam je ugodno i sretno čitanje vašeg besplatnog magazina.

Redakcija Superinfa

Ovaj broj

Superinfa štampan je u

tiražu od

30 000

BESPLATNIH PRIMJERAKA

15. generalni BH sajam

ZEPS 2008

Zenica, 7 - 12. oktobar

679 izlagača

32 države

25.000 m 2 izlagačkog prostora

10 kolektivnih izložbi

- Oficijelni

osiguravatelj

sajma

Vremenska prognoza

za zeničku regiju

Subota, 4. oktobar

Nedjelja, 5. oktobar Ponedjeljak, 6. oktobar Utorak, 7. oktobar

kiša sunce -oblaci oblaci sunce -oblaci

jutarnja 2 0 C

dnevna do 14 0 C

jutarnja 3 0 C

dnevna do 15 0 C

jutarnja 2 0 C

dnevna do 20 0 C

jutarnja 4 0 C

dnevna do 20 0 C


Subota, 4. oktobar 2008.

3

INTERVIEW SEDMICE

MIRSAD ŠARANOVIĆ,

ministar finansija ZDK

Godinu okončati pozitivno

Čini se da cijela Federacija,

uključujući i sve

kantone, proteklih mjeseci ima

probleme kada je u pitanju punjenje

budžeta ? Šta su stvarni razlozi

i koliko je stanje zapravo ozbiljno?

“Rekao BiH da je riječ o cijeloj BiH, ne

samo o FBiH i kantonima. Nakon snažnog

rasta prihoda po uvođenju PDV-a ušli smo

u fazu u kojoj je osjetno umanjen prihod

iz indirektnih poreza i to prije svega zbog

smanjenja carina a usljed potpisivanja

SSP sa EU. U kontinuitetu imamo uvećanje

izdvajanja za centralne institucije BiH

i stalna nastojanja RS da sudjeluje u sve

većem procentu kod raspodjele prihoda

iz indirektnih poreza. Stanje još nije kritično

ali je itekako ozbiljno, posebno ako

se ima u vidu i neprekidno uvećavanje izdataka

u socijalnom sektoru i nove mjere

zaduživanja Federacije u sektoru razvoja i

infrastrukturnih ulaganja. Na kantonima

je teret finansiranja javnih službi i neće

biti iznenađenje ako uđemo u jedan period

većih teškoća u ovoj oblasti. Dio teškoća

ove vrste već je itekako prisutan u kantonima

a u vezi je sa tužbama uposlenika

javnih službi za neisplaćene razlike plaća

po kolektivnim ugovorima u prethodnim

godinama”.

Proteklih dana prezentirani

su podaci o ostvarenim

prihodima i rashodima u prvom

polugodištu u našem Kantonu.

Šta nam govore ti pokazatelji?

“Skupštinu i javnost upoznali smo

sa pokazateljima o šestomjesečnom poslovanju,

iznoseći i

podatak o ostvarenoj

negativnoj razlici.

Rashodi su premašili

prihode prije svega

zbog ostvarenja

prihoda u manjem

obimu za oko 1/5 u

odnosu na plan, te

činjenice da smo ukalkulisali

i platili i neke

troškove kojima smo

objektivno mogli teretiti

drugu polovinu

godine. Druga polovina

godine uvijek u

većoj mjeri utiče na

konačan finansijski rezultat i tako će biti i

u 2008. U svakom slučaju ovakvi pokazatelji

o kretanjima prihoda i rashoda opredijelila

su nas da ovih dana provedemo

intenzivne aktivnosti na provjeri tempa i

obima potrošnje sa svim budžetskim korisnicima,

sa ciljem da ostvarimo uštede i

ovu godinu okončamo pozitivno”

Koji je razlog znatno

umanjenih prihoda

od očekivanja?

“Pored već navedenog ukidanja carina

smatram da još uvijek na višim državnim

nivoima nemamo adekvatne mjere

za smanjenje evazija. One su stalna prijetnja

po javni interes. Obračun i naplata

PDV-a i drugih poreza podrazumijeva da

se vrlo brzo uhodaju “šeme” kod velikog

broja obveznika za izbjegavanje plaćanja.

Smatram da je još uvijek obim utaja u

BiH vrlo velik, naročito u sektoru trgovine

i usluga i kod raspolaganja kešom. Da bi

to donekle suzbila RS uvodi fiskalne kase,

pri tome ignorišući potrebu da se to uradi

na jedinstven način i istovremeno u cijeloj

BiH. Pitanje evazija se mora rješavati

posebnim mjerama za jačanje službi za

ubiranje javnih prihoda, primjenom najsuvremenijih

metoda provjere i oštrijom

kaznenom politikom. Kao i u svim uređenim

zemljama i kod nas porezna utaja

mora biti tretirana kao jedna od najštetnijih

kriminalnih pojava za zajednicu”

Kada je u pitanju javna

potrošnja, je li ona

u odgovarajućim u granicama?

“Općepoznato je da je udio javne

potrošnje u BDP-u u BiH visok i da to

predstavlja teret i veliku kočnicu u razvoju

zemlje. Smanjenje javne potrošnje

nije jednostavno provesti u zemljama u

tranziciji. Naš Kanton isplaćuje kontinuirano

oko 11.500 plaća i često kažemo da

u Kantonu trenutno nemamo veće firme

od samog kantona, odnosno javnih službi

koje finansiramo. U obrazovanju je oposleno

oko 5000 ljudi, u javnom zdravstvu oko

3300, u policiji oko 2000 a tu je i pravosuđe

pa i ono što uistinu jeste administracija a

čine je naše kantonalne službe. Nemoguće

je govoriti ozbiljno o smanjenju javne

potrošnje a ne otvoriti pitanja efikasnosti

rada pa i samoga broja uposlenika u javnim

službama. Mislim da ćemo na svim

nivoima u BiH tek ući u reforme ove vrste.

Građani s pravom od politike javne potrošnje

očekuju više efikasnosti te poboljšanje

općih uvjeta života. Na ukupne troškove

u javnom sektoru i realan pad vrijednosti

svih budžeta u BiH trenutno vrlo nepovoljno

utiče i sama inflacija uvjetovana globalnim

poskupljenjima energeneta i hrane”

Šta možemo očekivati

u drugom dijelu fiskalne

godine? Ima li prostora za

poboljšanja i bolje finansijsko stanje

našeg kantona?

“Očekujemo da ćemo, kombinirajući

naše mjere racionalne potrošnje

sa pozitivnim trendovima u ukupnim

kretanjima, do kojih će, očekujemo,

doći u drugoj polovini godine, poslovati

pozitivno. Nastojaćemo da mukotrpno

uspostavljenu likvidnost, ravnotežu

i stabilnost budžeta u peridu

2003 - 2007. godine sačuvamo u ovoj i

u narednim godinama.”


4 Subota, 4. oktobar 2008.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *

Zdravstvene ustanove

Federalna Vlada dala je Ministarstvu zdravstva FBiH saglasnost na Program

utroška i raspodjele preostalih sredstava za 2008. godinu sa transfera

za zdravtsvene ustanove u ovom bh. entitetu. Radi se o raspodjeli ukupno

674.900 KM, od kojih se po 100.000 usmjerava Domu zdravlja u Visokom i

Kantonalnom zavodu za medicinu rada u Zenici, dok će Dom zdravlja Tešanj

dobiti 40.000 KM.

Prehrambeni paketi

Crveni polumjesec ZDK izvršio je podjelu 150 prehrambenih paketa za

socijalno najugroženije članove koji borave na području Općine Zenica. Ova

aktivnost obavljena je u povodu mjeseca Ramazana. Bila je to treća podjela

tokom ove godine, s tim da će se podijeliti još 50 paketa određenim asocijacijama

i udruženjima građana. Uručena pomoć sastoji se od prehrambenih

i higijenskih artikala, a djeljena je isključivo najugroženijim članovima Crvenog

polumjeseca.

Novi uređaji

U sklopu kompleksa Kanotnalne bolnice u Zenici do kraja ove godine trebala

bi da bude sagrađena zgrada u kojoj će biti smješteni aparati magnetne rezonance

i multislajsni CT aparat. Radovi na objektu vrijednom oko milion maraka

počeli su prošlog mjeseca, a izgradnju zgrade finansiraju Vlada ZDK i Federalno

ministarstvo zdravstva.

Medalje za kvalitet

Za medalje kvaliteta

na 15. generalnom

sajmu ZEPS natjecat

će se 18 proizvođača

hrane iz Crne Gore, Hrvatske,

Slovenije i BiH.

Desetak dana uoči održavanja

sajma održana

je degustacija, šestu

godinu uzastopno, a

petnaestak degustatora iz svih sfera

javnog života, među kojim su bili i

novinari, ocjenjivali su izgled, miris i

ukus čak 80 proizvoda, među kojima

su prevladavali mesni i mliječni proizvodi,

navodi portal Biznis-monitor.

com. “Za medalje kvaliteta ove godine

prijavljeno je dvostruko više proizvoda

nego prethodne godine. Medalje

‘Ruža ZEPS-a’ su istaknute na ambalaži

mnogih proizvoda u ovoj regiji i

sigurne su potvrde njihove kvalitete.

Degustaciji proizvoda prethodila je

analiza u Institutu za prehrambene

tehnologije Poljoprivrednog fakulteta

u Sarajevu, a svoju ocjenu uskoro

će dati i petočlani stručni sajamski

žiri, koji će posebnu pažnju posvetiti

dizajnu i cjelovitosti pakiranja. Sajam

ZEPS 2008 održat će se od 7. do 12.

oktobra na sajmištu Kamberovića

polja u Zenici, a učešće na jednoj od

najvećih sajamskih manifestacija u

BiH do sada je potvrdilo preko 600

izlagača iz tridesetak zemalja Evrope

i SAD. Na petnaestom, jubilarnom

sajmu, prvi put će organizirano nastupiti

i kompanije iz Irana.

„IZGRADNJA-INVEST“ dd Zenica

Štrosmajerova br. 11

Prodaja:

STAMBENI OBJEKAT U IZGRADNJI

„BRIST“, Ulica ZAVNOBIH-a br. 55, Zenica

- 10 trosobnih površine 65,67 m 2

- 40 stambenih jedinica

- 8 garaža površine 17,37 do 22,00 m 2

- 40 podrumskih ostava-šupa (gratis uz stan) površine

3,4 do 5,6 m 2

STANOVI:

- 11 jednosobnih površine 31,80 m 2

- 19 dvosobnih površine 48,17 m 2

- Vlastita kotlovnica, mjerači potrošnje toplotne energije i vode, protuprovalna-protupožarna vrata, te balkoni.

- Termička izolacija, kupatila opremljena, lakirani bukovi parket, izo stakla.

- Cijena 1m 2 završenog stana (prizemlje i IV sprat) iznosi 1.520,00 KM, a cijena 1m 2 završenog stana (I, II i III sprat) iznosi 1.570,00 KM.

- Cijena 1m 2 garaže iznosi 1.000,00 KM, a iste su snabdjevene vodom i el.energijom

- U navedene cijene nije uračunat PDV i isti snosi kupac.

- Postoji mogućnost izgradnje stana u ROBAU sistemu. Tel.: 462 158


6 Subota, 4. oktobar 2008.


Subota, 4. oktobar 2008.

GOSPODARSTVO OPĆINE ŽEPČE

7

Žepče dijeli sudbinu većine gradova

u BiH koji su tijekom zadnjeg

rata pretrpjeli ogromna ratna razaranja,

a gospodarski objekti potpuno

uništenje. Već krajem 1993. godine

počinje oživljavati poduzetništvo:

prijevoznička djelatnost, trgovina i

ugostiteljstvo, obrtništvo, graditeljstvo

i usluge, a nešto kasnije i industrija.

Najrazvijenija je djelatnost

uslužnog tipa (trgovina, prerada drveta),

zatim građevinska djelatnost,

metaloprerađivačka koja bi bolje

rezultate mogla dati u narednom

periodu, začetak kemijske industrije,

te mlinarskopekarske industrije

koja zadovoljava potrebe na općini

i opskrbljuje susjedne gradove. Žepačke

firme rade po čitavoj BiH te u

inozemstvu što je potvrda pravilnih

poteza ovdašnjih poduzetnika. U cilju

stvaranja uvjeta za stvaranje poduzeća

malih i većih kapaciteta je

izgradnja poslovnog centra XP u

Žepču te Poslovnog centra u Begovom

Hanu. Poslovni centar XP Žepče

je omogućio mnogim poduzetnicima

da ojačaju svoje poduzetništvo

podizanjem samostalnih poslovnih

prostora, uposle veći broj radnika

te unaprijede gospodarstvo općine

Žepče. U centru je osim trgovinske

djelatnosti zastupljena i obrtnička,

ugostiteljska i uslužna djelatnost. U

samom centru Begovog Hana podignut

je veliki broj poslovnih objekata

u kojima će također biti zastupljene

mnoge vrste djelatnosti počevši od

tekstilne, trgovinske i ugostiteljske.

U Žepču je formiran i Poslovni inkubator,

mjesto koje će pomoći mnogima

da pokrenu i ojačaju vlastiti

biznis. Poslovne lokacije koje imaju

izgrađenu infrastrukturu su izuzetno

atraktivne i omogućavaju efikasno

vršenje transporta proizvoda i sirovina

za potrebe poduzeća. Posebna

pažnja u budućem razvoju općine

Žepče bit će posvećena oživljavanju

i razvijanju poljoprivredne proizvodnje

i prehrambene industrije.

Područje je ekološki čisto i pogodno

za proizvodnju zdrave hrane i razvoj

turizma, čemu doprinosi i veliki broj

izvora ljekovite mineralne vode. Kraj

je pogodan i za razvoj stočarstva.

Poslovni centri

Žepče potencijalnim investitorima i ozbiljnim partnerima nudi više industrijsko-poslovnih

zona: Industrijsko/poslovnu zonu Žepče, Industrijsko/

poslovnu zonu XP Žepče, Industrijsko/poslovnu zonu Ljeskovica, Industrijsko/poslovnu

zonu Donja Golubinja i Industrijsko/poslovnu zonu Begov Han.

Uvjet za ulaganje je izgradnja postrojenja koja ne zagađuju okoliš, a u toku

je realizacija jednog od prvih projekata ovog tima, u suradnji sa njemačkim

partnerom Car-Trim, čiji proizvodni program čine presvlake za automobile.


Telekabel

Štrosmajerova 14, Zenica Telefoni: 032/446-110 032/446-111

www.telekabel.ba e-mail: info@telekabel.ba

Zenica

KABLOVSKI INTERNET

MI PRATIMO POTREBE SVOJIH KORISNIKA

NOVE POGODNOSTI OD 1. oktobra 2008.

- uz paket MINI besplatnih 1 GB brzinom 64 kbps

- uz paket TINK besplatnih 5 GB brzinom 128 kbps

- uz paket TINK PLUS besplatnih 7 GB brzinom 256 kbps

- uz paket MAX besplatnih 10 GB brzinom 512 kbps

- uz paket BUSINESS besplatnih 5 GB brzinom 256 kbps

Naziv paketa DL/UL Brzina DL/UL Limit E-mail Cijena

TINK MINI

poklon uz paket

TINK

poklon uz paket

TINK PLUS

poklon uz paket

TINK MAX

poklon uz paket

TINK BUSINESS

poklon uz paket

1024 / 1024 kbps

64/64 kbps

1024 / 1024 kbps

128/128 kbps

2048 / 1024 kbps

256/256 kbps

2048 / 1024 kbps

512/512 kbps

2048 / 1024 kbps

256/256 kbps

Iskoristite i dodatne pogodnosti:

Priključenje po potpisivanju ugovora u roku naredna 24 sata.

Račun bez dodatnih troškova.

U naše cijene je uključen PDV.

1 GB / 1 GB

1 GB / 1 GB

5 GB / 5 GB

5 GB / 5 GB

7 GB / 7 GB

7 GB / 7 GB

10 GB / 10 GB

10 GB / 10 GB

5 GB / 5 GB

5 GB / 5 GB

100 MB 19,95 KM

100 MB 29,95 KM

100 MB

39,90 KM

100 MB 49,80 KM

100 MB 34,99 KM

KOLIKO VI POTROŠITE --- JOŠ TOLIKO MI POKLONIMO !

Budite i vi dio sretne porodice


Subota, 4. oktobar 2008.

BIZNIS SERVIS CENTAR

POSEBNA STRUČNA SLUŽBA VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Poslovni susreti preduzeća iz Slovenije, Srbije,

Mađarske, Irana i Zeničko-dobojskog kantona

Biznis servis centar je posebna

stručna služba Vlade Zeničko-dobojskog

kantona za realizaciju poslovnih

ideja i međuregionalnih projekata.

U septembru 2008. godine Biznis

servis centar je obilježio pet godina

uspješnog rada i implementacije

brojnih projekata. Svoje aktivnosti

Biznis servis centar provodi kroz dva

sektora: One-stop-shop putem kojeg

se mogu pokrenuti sve administrativne

procedure kantonalnog nivoa;

Sektor informacija i servisa obezbjeđuje

savjete i pomoć po svim pitanjima

koja se tiču poduzetništva i

njegovog razvoja te realizira različite

projekte na polju promocije privrede

Kantona.

Biznis servis centar Zeničko-dobojskog

kantona je planirao da na

15. Generalnom bh. sajmu ZEPS 2008

realizuje niz aktivnosti usmjerenih

predstavljanju privrednih potencijala

regiona, te animiranju inostranih

i domaćih preduzeća na međusobnu

saradnju. Pored prisustva na sopstvenom

izlagačkom štandu Biznis

servis centar je u saradnji sa Privrednom

komorom Zeničko-dobojskog

kantona posebnu pažnju posvetio

organizovanju pratećih sajamskih

događaja.

Treći dan Sajma, 9. oktobra u promotivnoj

hali ZEPS-a sa početkom u

10:00 sati održaće se međunarodni

poslovni susreti.

U prvom plenarnom dijelu susreta

biće upriličena kratka obraćanja predstavnika

partnera uključenih u organizaciju

događaja sa osvrtom na mogućnosti

za razvoj poslovne saradnje.

Prisutne će u ime Vlade Zeničkodobojskog

kantona pozdraviti premijer

Miralem Galijašević.

U plenarnom dijelu susreta će se

također održati i prezentacija u organizaciji

Vanjskotrgovinske komore BiH

na temu „CE znak / Problem plasiranja

bosanskohercegovačkih industrijskih

proizvoda na tržište Evropske unije i

BiH“, gdje će predavači biti eminentni

predstavnici VTK, EICC BiH, CIS, Udruženja

metalske struke, Ministarstva

vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

BiH, Instituta za standarde i Agencije

za nadzor nad tržištem.

U drugom dijelu događaja uslijediće

konkretni razgovori predstavnika

preduzeća. U direktnim

9

poslovnim razgovorima učestvovaće

80 preduzeća iz oblasti drvoprerade,

metaloprerade i građevinarstva,

i to 35 preduzeća iz

inostranstva (Slovenija, Srbija,

Mađarska i Iran) i 45 domaćih

preduzeća, kao i nekoliko desetina

predstavnika privrednih komora,

organizacija za promociju biznisa,

uposlenika službi za privredu općina

Zeničko-dobojskog kantona,

predstavnika udruženja privrednika

i drugih gostiju. Domaćim firmama

će se omogućiti da kroz direktne

razgovore sa predstavnicima stranih

kompanija traže mogućnosti za uspostavljanje

poslovne saradnje.


O Busovači ...

PRIVREDA/GOSPODARSTVO BUSOVAČE

10 Subota, 4. oktobar 2008.

VATROSTALNA-BUSOVAČA „Vatrostalna-Busovača“

formirana je 1961. godine. Pretežna djelatnost je

bila proizvodnja zrnastih vatrostalnih materijala. Poduzeće

je privatizirano 2004. godine, a sanacija društva i

ulaganja omogućit će novu tržišnu poziciju „Vatrostalne“,

kako u zemlji, tako i u regiji.

Sjedište: Branitelja domovine bb., Telefon: 030 732-199

Busovača se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine,

na mjestu gdje se križaju putovi koji povezuju sve njene

dijelove. U ovoj općini živi oko 20 hiljada stanovnika. Općina

obuhvata 157,5 km² prostora na kojem je smješteno ukupno

47 naseljenih mjesta. Od svog nastajanja pa do danas Busovača

je prošla mnoge faze razvoja, a trag o vremenima iz povijesti

Busovače ostavili su mnogi učenjaci, putnici nahodnici i mnogi

drugi koji su u ovom gradu boravili i u njemu ostavili neizbrisiv

trag. Do intenzivnog industrijskog razvitka općine Busovača

dolazi u periodu nakon Drugog svjetskog rata. U tom periodu

nastaju nosioci gospodarskog

razvitka

ovog područja: Tvornica

za proizvodnju

vatrostalnih materijala

„Vatrostalna“, Tvornica

za proizvodnju

opekarskih proizvoda

„Nigma“, Tvornica

mediapan ploča „Mediapan“,

Trgovinskouslužno

poduzeće „Tisovac“

i mnogi drugi gospodarski subjekti. Postratni period u

Busovači karakterizira obnova objekata infrastrukture (putovi,

mostovi, vodovodi, elektro-mreža....), javnih objekata (zdravstvene

ustanove, škole...), stambenih objekata, te izgradnja

novih objekata infrastrukture (novi putovi, nove telefonske

linije...). Općina je širom otvorila svoja vrata za sve koji namjeravaju

formirati vlastita mala poduzeća ili samostalne radnje

kao izvor egzistencije i zapošljavanja nezaposlenih lica. Težnja

nositelja zakonodavne i izvršne vlasti je da Busovača u najskorije

vrijeme postane mjesto u koje će mladi i obrazovani, ali i

oni koji su malo drugačiji, rado dolaziti i ostajati, a ne mjesto iz

kojeg će se odlaziti.

Termo-ziegel NIGMA d.d. Busovača

Poduzeće je jedno od najstarijih na području Busovače.

Osnovana je 1947. godine. Osim opeke proizvodi i opekarske

asortimane kao što su: šent dimnjak, kutni blok, stropna konstrukcija

- ploča, izoblok, vrtni kamini, sirova opeka i obrađena

glina. Planiraju proizvodnju opeka za tenisit namijenjen

gradnji teniskih igrališta, atletskih staza, pa čak i staja.

Sjedište: „18. studenog“ bb., Telefon: (030) 733-098

Rasadnik Busovača djeluje u okviru Šumskogospodarskog

društva ˝Šume Središnje Bosne˝. Na velikoj

produktivnoj površini proizvodi se veoma kvalitetan sadni

materijal za pošumljavanje i podizanje novih šumskih

kultura i ozelenjavanje i ukrašavanje parkova i drugih

zelenih površina. Za poslove u rasadničkoj proizvodnji

uključeni su stručni ljudi sa bogatim i dugogodišnjim

radnim iskustvom, sa dobrom mehanizacijom i tehničkom

opremom.

Telefon: 063 373 403

EZ d.o.o. Busovača Privatno preduzeće osnovano

1989. godine. Bavi se proizvodnjom i distribucijom više od

80 vrsta sredstava za čišćenje i kozmetike, te više od 240 vrsta

plastične ambalaže, što su tri nezavisna, ali međusobno

komplementarna programa proizvodnje. Izvozi u Republiku

Hrvatsku i Sloveniju. Preduzeće ima ekološki pristup proizvodnji

i razvoju, te visok standard kvalitete proizvoda i dizajna.

Poslovno sarađuje s vodećim svjetskim proizvođačima.

Sjedište: Kaćuni b.b., 72 264 Kaćuni, Telefon 030

591 012 Fax. 030 543 251 e-mail: info@tisal.ba,

Tamex d.o.o. se nalazi u Kaćunima, uz glavni regionalni

put Kiseljak- Busovača. Jedan je od vodećih

u proizvodnji i preradi bukovih masivnih ploča u BiH.

Osnovna djelatnost je prerada drveta. Danas firma u

svom kolektivu upošljava preko 100 radnika. Svoje proizvode

firma Tamex izvozi u Njemačku, Austriju, Italiju,

Sloveniju, Švedsku i dr.

Sjedište: Bukovci bb, Telefon 030 591 201,

Fax: 030 543 581, info@tamex.ba, tamex@bih.net.ba

Restoran kod Fehre smješten je u predivnom

ambijentu doline Lašve. Prateći objekti su pogodni za

organizaciju svadbi, rođendana i ostalih vrsta zabava.

Restoran je sagrađen od prirodnih materijala (drvo,

kamen...), a unutrašnjost je urađena po starom bosanskom

stilu. Restoran raspolaže sa stotinu udobnih mjesta,

a uz restoran je i bašta sa pogledom na rijeku Lašvu

i lašvansku dolinu.

Telefon: 061 169 529, info@restoran-kod-fehre.com


„GRAND“ d.o.o. Busovača, je osnovan 1987. godine.

U privatnom je vlasništvu i upošljava oko 25 djelatni-

Subota, 4. oktobar 2008.

ka. Osnovna djelatnost je primarna i sekundarna prerada

drveta, kao i trgovina proizvodima iz vlastite proizvodnje.

Firma izvozi na ino tržište, i to: Hrvatska, Austrija, Njemačka,

Italija, Slovenija, Švedska.

Sjedište: N.Š. zrinski bb., Telefon: (030) 735-069

„HIMESA“ d.o.o. Busovača, Preduzeće je osnovano

1992. godine. U teškim uslovima rada i uz minimalna

sredstva, uradili su svoj prvi proizvod, ljepilo za keramiku

«Keramal». Stalno ulažu u razvojnu i proizvodnu tehnologiju.

2002. godine uvode i automatske vage za doziranje

i pakovanje, te vrše nabavku silosa, transportnih puževa i

drugih sredstava.

Sjedište: Bukovci bb, Telefon: 030 591-280

Firma „Eko komerc“ Bukovci radi od 1997. godine.

Bavi se proizvodnjom žičanih pletiva. Osim tržišta

BiH, rade i izvoz u Italiju, Njemačku, Hrvatsku. Stubišne

ograde i zaštitne rešetke samo su dio proizvodnog asortimana

Eko komerca a kvalitetni proizvodi zadovoljavaju

tršište gdje plasiraju svoje artikle. Rade sa domaćom

sirovinom.

Sjedište: Bukovci bb, Kaćuni, Telefon: 030 591 275

„SAB“ d.o.o. Busovača, osnovan je 1998.

godine i bavi se prodajom i uslugama, uvozom,

prodajom i distribucijom cigareta TDR. Zaposleno

je 150 radnika. Planovi za budućnost su razvoj

distributivne mreže od veleprodajnog objekta do

krajnjeg korisnika, te širenje mreže maloprodajnih

objekata.

Sjedište: Tisovačka bb, Telefon: (030) 733-151

«Paleta plus» d.o.o. Busovača, proizvodno-prometno

društvo s radom je počelo 2007. godine i broji

40 uposlenih radnika. Bavi se proizvodnjom i prodajom

drvenih euro paleta. Sirovina se nabavlja u BiH a 90 posto

proizvoda ide u zemlje EU. Raspolažu mašinama koje

rade po modernoj tehnologiji te zadovoljavaju visoke

standarde moderne privrede.

Telefon: 030 732 510, paletaplus@gmail.com

Hotel „Tisa“, nudi najkompletniju smještajno-ugostiteljsku

uslugu na području Busovače. Izgrađen 1986.

godine. Pored glavne sale koja prima oko 500 gostiju, i u

kojoj se organiziraju razna druženja (seminari, svadbe)

hotel posjeduje 22 sobe i teniske terene. U pripremi je

izgradnja bazena i dogradnja smještajnog prostora.

Sjedište: N. Š. Zrinskog bb, Telefon: 030 732 080

Turistička razglednica

11

Busovača je izuzetno atraktivna destinacija za sve one koji

žele na ugodan i za zdravlje koristan način potrošiti slobodno

vrijeme. Svakim danom turistička ponuda je sve bogatija. Busovačka

planina prije rata bila je jedno od najpoznatijih odmarališta,

a 2006. godine otvoreno je skijalište, što je razlogom da

je ovo mjesto postalo posjećenije zimi nego ljeti. Skijalište je

vrhunski opremljeno, sa uređenim stazama i sasvim dovoljno

prostora i za veliki broj posjetitelja. Jedno od najposjećenijih

izletišta svakako je lokalitet Pridolci, udaljen od Busovače oko

15 km. Pored mnogobrojnih vikend objekata tu je i nedavno

otvoreni lovački dom, a posebna zimska atrakcija je već funkcionalni

ski lift. Zahor je jedno od većih izletišta, udaljeno od

Kaćuna 3 km i sa istim povezano dobrim makadamskim putem

koji je u funkciji tijekom cijele godine. Na svega 5 km od

Busovače nalazi se Tisovac - mjesto do kojeg se dolazi dobrom

prometnicom i omiljena destinacija ne samo građana Busovače,

već i susjednih općina južno od Busovače, na stjenovitim

predjelima Tisovačke planine, nalaze se ostaci stare tvrđave

koju narod naziva Stari grad ili Medvjedgrad. Na visokom i

teško pristupačnom brdu iznad sela Putiš (Dvor), koje se naziva

Gradina, nalaze se ostaci zidina neke nepoznate utvrde.

Na brdu Hum, iznad Lugova, nalaze se zidine stare utvrde. Busovača

ima i nekoliko prepoznatljivih lokacija i manifestacija

vjerskog turizma, kao što je proslava blagdana svetoga Ante ili

Tekija u Kaćunima, najveća građevina takve vrste na Balkanu.

Diljem općine mnoštvo je kulturnih spomenika. To su mezarja,

groblja, stećci, vjerski, privatni i društveni objekti.

Restoran „Sunce“, za one koji su u ovaj grad dolazili

sa namjerom da oprobaju jagnjetinu sa ražnja,

teletinu ispod saća i druge specijalitete ovdašnjih samostalnih

radnji i nadaleko poznatih restorana idealno je

mjesto. Restoran “Sunce” ima jednu od najboljih gastronomskih

ponuda, a nalazi se na Kaoniku.

Sjedište: Kaonik bb, Telefon: 030 733 201


Subota, 4. oktobar 2008.

Izgradnja Ekonomskog i

Pravnog fakulteta

13

“Almy Gradnja”, član Konzorcija

“Almy” iz Zenice, počela je pripremne

radnje za početak izgradnje

nove zgrade Ekonomskog i Pravnog

fakulteta u Zenici. Izgradnja

će trajati oko 200 dana i koštaće 7

Zahvaljujući sredstvima

federalne Vlade

23 stopostotna ratna

vojna invalida - prve

grupe iz 11 gradova sa

područja ZDK dobili su

namjenske automobile

marke “Škoda octavia”

vrijednosti pojedinačno

od 20.000 maraka - bez carine i

poreza. U Tešnju je podijeljeno osam,

a u Zenici 15 automobila. Vlada Federacije

BiH obavezala se da će u

miliona i 330.000 maraka koje obezbjeđuje

Zeničko-dobojski kanton.

Objekat će imati oko pet i po hiljada

kvadratnih metara korisnog prostora.

Opremu za ova dva fakulteta, u

vrijednosti od 5 miliona eura, obezbijedila

je, svojim kreditnim

zaduženjem

kod austrijske Vlade,

Vlada Federacije BiH.

Sva oprema biće na

vrijeme dopremljena

u Zenicu i ugrađena u

ovaj objekat tako da

se očekuje da će on

biti u funkciji već za

narednu akademsku

godinu.

Škode za RVI

naredne četiri godine obezbjediti

sredstva za kupovinu putničkih automobila

za sve RVI 100 posto prve

grupe, njih 602.


U susret novoj zimskoj sezoni !!!

Kompletna oprema za centralno grijanje

Samo ALMY je u mogućnosti svojim kupcima ponuditi svu opremu za centralno grijanje renomiranih svjetskih proizvođača, a sve to po

najpovoljnijim cijenama. Kompletna oprema za zagrijavanje individualnih kuća, stanova, poslovnih prostora, objekata male privrede i

industrijskih objekata. Napravite pravi izbor! Obratite nam se i provjerite kvalitet naših usluga i konkurentnost naših cijena!

Vrandučka bb, 72000 Zenica, 032/456-266, 446-510, 446-511 - info@almy.ba, komercijala@almy.ba

Bajram Šerif Mubarek Olsun


Subota, 4. oktobar 2008.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *

Jeftinije grijanje

Zeničani će u novoj sezoni daljinskog grijanja, koja bi trebala početi za

nekoliko dana, toplotnu energiju plaćati deset posto manje od dosadašnje

cijene. Ovakvu odluku donijelo je Općinsko vijeće Zenica na posljednjoj sjednici.

Cijene energenata su kompenzirane nižom proizvodnom cijenom toplinske

energije u kotlu “Arcelor Mitala “Zenica”. Općinsko vijeće je usvojilo i

program zaštite najugroženijih stanovnika koje će na ime troškova grijanja

dobiti novčane olakšice.

Poticaji poljoprivrednicima

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vlada

ZDK je odobrila ukupno 155.000 KM za četiri poticaja u oblasti poljoprivrede. Na

ime podrške za otkup mlijeka za prva dva kvartala ove godine, Zeničkoj industriji

mlijeka-ZIM odobreno je 39.000, a mljekari Saraj-milk Maglaj 28.600 maraka,

koje su u pomenutom periodu otkupile preko dva miliona litara mlijeka.

Kantonalna bolnica

Nedavno su u zgradi stacionara smještene Specijalističke službe Interno i

Kožno Kantonalne bolnice Zenica. Poznato je da su prije skoro godinu dana iz

zgrade Poliklinike preselile Ortopedija, Trauma, Hirurgija i Neurologija, zbog boljih

uslova za rad u Stacionaru i smanjenja gužvi. Uskoro bi trebali biti preseljeni

Očno i Otorina, tako da će pacijenti preglede u ovim službama moći obavljati na

drugom spratu zgrade Stacionara.

Centar iza ugla

Pri kreiranju ponude i asortimana vodili

smo računa o važnosti koju suvremeni

čovjek pridaje kvaliteti stanovanja. Uređenost

prodavaonice potiče na kupnju,

a ako to nije dovoljno, tu je paleta

proizvoda najvažnijih svjetskih i domaćih

brandova: Pierre Cardin, S. Oliver,

Bugatti, Svilanit, Domo i Moya Home.

Bogata ponuda proizvoda za uređenje i

opremanje doma uz pristupačne cijene.

Nagradna igra za čitaoce

Bliži nam se ponedjeljak

(20.10.2008.)

kada će se u Zenici

održati najveći sportsko

zabavni spektakl u

posljednjih pet godina.

Naime, u goste i u grad

nam dolazi najpoznatija

egzibiciona košarkaška

ekipa na svijetu

HARLEM GLOBETROTTERS, gdje će

zvanično otvoriti svoju BH turneju,

te će se tog dana u TC Džananović

održati Harlem Fan Day. Sva djeca

moći će da se slikaju sa igračima i da

dobiju poklone. Najbolja zakucavanja

- dodavanja lopte iza leđa, glave,

kroz noge, te razni košarkaški fazoni,

skidanje hlačica, polijevanje vodom,

konfetima, predstavljanje košarkaške

tehnike itd te razni štosevi sa

GLOBOM, dio su programa. Naravno,

za sve ljubitelje te ljude koji žele da

vide ovaj spektakl trebali bi požuriti

15

jer ulaznice koje se prodaju po cijeni

od 15 KM te 50 KM (VIP) gotovo su rasprodate.

07JEDAN iz Sarajeva, organizatori

ovog spektakla, sve zeničane

žele pozvati da budu dio spektakla.

Navedite dva imena Harlem

GlobeTrotters igrača sa promo

materijala za BH turneju a koju

ste možda vidjeli na web stranici

www.07jedan.ba ili u magazinu

Superinfo !? Odgovore svi

učesnici mogu poslati na adresu

info@07jedan.ba

Prodavaonica Centra ima bogatu

ponudu ženskog, muškog i dječjeg

asortimana, kao i kućanskog tekstila

skrojena je prema specifičnosti svake

lokacije. Povoljne cijene i ljubazna

usluga dio su Centrinog imidža,

a nerijetko naši prodavači poznaju

veliki broj svojih kupaca kao i njihove

potrebe i ukuse.

Mi činimo stanovanje ljepšim

Široka ponuda kvalitetne dječje odjeće,

obuće, opreme i igračaka

Vesela i zaigrana atmosfera prodajnog

mjesta postignuta zahvaljujući

vedrom uređenju prilagođenom djeci i

roditeljima koji, osim dobre kupovine,

žele i ugodno okruženje te pokoje lijepo

iznenađenje. Brandovi kao što su

Montefiore, Benetton, Lego, Chicco...

vežu svoje stalne kupce. Stručna i

ljubazna, djeci prijateljska usluga.

Svaki prostor odiše jedinstvenim ozračjem i stoga podržavamo zaseban pristup svakom projektu. Sustavnim praćenjem

svjetskih trendova i stalnom suradnjom s kupcima, zajednički pronalazimo rješenje koje, prema kriterijima funkcionalnosti

i atraktivnosti za kupca, zadovoljava i najstrože zahtjeve.

PSC Džananović - Kamberovića polje, Zenica


16 Subota, 4. oktobar 2008.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *

Zimska tarifa

Od 1. oktobra, stupila je na snagu viša tarifna sezona, odnosno, potrošnja

električne energije će do 31. marta biti obračunavata po takozvanoj “zimskoj

tarifi”, potvrdili su iz Elektrodistribucije Zenica. Tako će, nakon očitanja koja počinju

i odvijaće se po redosljedu iz aprila ove godine, jedan kilovat-sat utrošene

energije u kategoriji “domaćinstva” u većoj tarifi koštati 15,65 , a u manjoj 7,83

pfeniga. Ta cijena će biti primjenjivana za dvotarifna brojila, dok će imaoci jednotarifnih

svih 24 sata plaćati po 12,52 pfeniga.

Kućna njega

Crveni križ općine Zenica privodi kraju realizaciju ovogodišnjeg projekta aktivnosti

u zajednici nazvanog „Kućna njega i pomoć u kući starim i iznemoglim

licima“. Pružanje kućne njege i pomoći u zdravstvenim, kućnim i socijalnim uslugama

starim i bolesnim licima bez bližih srodnika i u stanju socijalne potrebe,

te pružanje materijalne podrške nezaposlenom medicinskom kadru, glavni su

ciljevi ovog projekta kojeg zenički Crveni križ realizuje od početka aprila.

Inovatori

Nakon što je Vlada ZDK donijela Odluku o poticaju inovatora, objavljen je

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenje ovih poticaja. Ministarstvo privrede

zaprimilo je do sada aplikacije četiri inovatora, za sedam izuma. Nakon

ispunjavanja svih uslova utvrđenih javnim pozivom, Vlada je donijela Odluku o

dodjeli finansijskih sredstava u iznosu od 5.000 KM inovatoru Fadilu Musaefendiću

iz Maglaja.

Premijer ZDK Miralem Galijašević,

kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku

i izbjeglice Josip Martić i predstavnici

Saveza udruženja penzionera ZDK-a

dogovorili su isplatu urgentne pomoći

najugroženijem dijelu penzionerske populacije

u ZDK, koja će biti realizovana

uskoro. “Ovo je samo dio pomoći, koja je

sa ovom vladom kontinuirana i redovna,

a naš posljednji sastanak bio je u martu.

Dvije i po hiljade najugroženijih članova

Penzioneri

dobiće robne pakete u vrijednosti po 40

KM, a sedam hiljada penzionera dobiće

po 20 KM subvencije za električnu energiju.

Spisak penzionera koji će dobiti

ovu pomoć utvrdit će Savez, kazao je

nakon sastanka predsjednik Skupštine

Saveza udruženja penzionera ZDK-a

Ismet Dizdarević, dodavši da Savez na

području ovog kantona ima oko 48.000

penzionera, te da ih većina živi na ili ispod

ruba egzistencije


Subota, 4. oktobar 2008.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *

Putevi

Vlada ZDK je odobrila po 50.000 KM za rekonstrukciju i sanaciju puta rijeka

Ribnica-Subotinje, te sanaciju puta Kakanj-mjesna zajednica Brnj, oba u općini

Kakanj. Mjenoj zajednici Dubravica, općina Zavidovići, odobreno je 4,5 hiljade

maraka na ime finansiranja izrade projektne dokumentacije za izgradnju lokalnog

puta Jašarevići-Borosi-Grlići, a u svrhu podrške povratku.

Putevi

Radovi na sanaciji puta u Dumancu u kakanjskoj općini su završeni.

Radovi vrijedni 24.918 KM finansiraju se iz Programa utroška sredstava

od cestovnih naknada. Završeno je i tamponiranje puta Stadion - Boračka

zgrada, a nabavljen je i materijal za sanaciju pješačke staze. Planirano je i

asfaltiranje puta Elektro Kakanj - Varda nakon što je tamponiranje završeno.

Projekti vrijedni 29.089 KM, odnosno 24.494 KM, finansiraju se iz Programa

utroška sredstava od koncesija.

Grijanje

Općinski načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić-Suri uputio je JP Grijanje Kakanj

Urgenciju za puštanje grijanja: „S obzirom na izrazito hladno vrijeme tražimo od

direktora JP Grijanje Kakanj i od njegovih upravnih organa da hitno poduzmu sve

potrebne aktivnosti i radnje kako bi sistem grijanja aktivirali prije sezone u dane

kada su temparuture izrazito niske. Nadam se da ćete poduzeti sve što je u vašoj

nadležnosti i o tome me izvijestiti.”, stoji u ovoj urgenciji.

Program obilježavanja

550 godina od prvog

spomena Žepča:

‣ 10. i 11. listopada – 9,00 sati:

Međunarodni znanstveni simpozij «Žepče 1458.-2008.»

‣ 10. listopada – 12,00 sati:

Izložba akademske umjetnice Ljerke Nje

‣ 11. listopada – 17,00 sati:

Multietnička smotra folklora

‣ 12. listopada – 11,00 sati:

Sveta misa u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Žepču

‣ 12. listopada – 12,30 sati:

Smotra mažoretkinja Saveza BiH

‣ 14. listopada – DAN OPĆINE ŽEPČE:

- 10,00 sati: Svečano polaganje vijenaca na spomen obilježja

- 10,30 sati: Promocija prigodne poštanske marke

- 11,00 sati: Svečana sjednica Općinskog vijeća Žepče

- 19,00 sati: Zabavni program ispred Doma kulture

17


18 Subota, 4. oktobar 2008.


Subota, 4. oktobar 2008.

Ugovori

U prostorijama zgrade „Projektant“ u Mostaru,

završeno je potpisivanje ugovora o implementaciji

poticajnih sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva

i obrta“ za 2008. godinu. Ukupna poticajna

sredstva koja su dodijeljena putem Javnog

natječaja za 2008. godinu, iznose 10 milijuna KM.

Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava potpi-

Posjeta

Općinski načelnik Mensur Jašarspahić - Suri primio

je u svom uredu Predraga Praštala iz Evropskog

pokreta BiH. Na sastanku se razgovaralo o pripremnim

aktivnostima za posjetu ambasadora Mađarske

u BiH Općinskom načelniku i općini Kakanj.

„Evropski pokret u BiH realizira četiri velika projekta

na nivou BiH. U cilju dogovora o budućoj saradnji posjetili

smo Kakanj i razgovarali sa načelnikom. Mogu

kazati da imamo saglasnost za buduću saradnju na

projektima tako da ćemo već sljedeće sedmice, organizirati

javnu tribinu o temi „Mapa puta”. O ovoj temi

sat će se s ukupno 988 korisnika s područja Federacije

BiH, a za općinu Žepče izdvojeno 243.000 KM.

će govoriti njegova ekselencija Imre Varga mađarski

ambasador u BiH. Ambasador će sa Općinskim načelnikom

razgovarati o mogućnostima saradnje Mađarske

sa kakanjskom lokalnom zajednicom, a planirana

je i posjeta jednom privrednom ili kulturnom subjektu

u Kaknju”, kazao je Predrag Praštalo generalni sekretar

Evropskog pokreta u BiH.

19

vitez

Salon

sanitarije

i keramike

www.ukras-vitez.com


Subota, 4. oktobar 2008.

Obnovljena lamela

Privedeni su kraju

radovi na uređenju jedne

od najvećih zgrada

u Žepču, Lameli, koja

je tijekom rata gorjela

i bila u većoj mjeri

devastirana. Oko 50

stanara osiguralo je dio

novca, dok je ostatak

financirala općina Žepče.

Rekonstrukcijom je

obuhvaćena potpuna obnova krovišta

i vanjskog dijela zgrade, a investicija je

vrijedna oko 140.000 KM. Izvođač radova

bilo je poduzeće Neimar Zenica.

Kako bi se podržala inicijativa građana,

općinska vlast osigurava 50 posto

financiranja za rekonstrukciju zgrada

koje su već privatizirane, ali stradale

tijekom rata. Takav čin građani podržavaju

i spremni su osigurati i vlastita

financijska sredstva za obnovu krovišta

ili fasadnog dijela na zgradama. Do

sada je obnovljeno nekoliko zgrada u

samom središtu grada. Očekuje se da

će i ostale zgrade u Žepču u narednih

godinu dana biti obnovljene.

Sudski epilog klizišta

21

Općina Zenica morat će platiti

štetu za 23-oje mještana prigradskog

naselja Pečuj nastalu usljed

pojave klizišta u junu 2004.godine,

odlučio je Općinski sud u Zenici.

Presudom koju je donijela sutkinja

Mirhunisa Hamzić, zenička općina je

obavezana da u roku od 30 dana, na

ime naknade štete tužiteljima isplati

iznos od ukupno 1.726.113,10

maraka sa zakonskom zateznom

kamatom od 1. februara ove godine

pa do isplate, dok su sa preostalim

dijelom tužbenog zahtjeva u iznosu

od 1.075.898,20 maraka tužitelji

odbijeni. „Sud je utvrdio da je tužena

Općina Zenica odgovorna jer je šteta

nastala usljed pojave klizišta, koje je

aktivirano izvođenjem radova, koji

su se odvijali bez datog odobrenja za

gradnju, a da stručne službe Općine

Zenica nisu spriječile takvu gradnju.

Stručne službe su za gradnju u

području Pečuj, gdje je nastalo klizište,

izdale urbanističku saglasnost,

bez potrebnih naloga investitoru za

ispitivanje osobina tla, te posebnih

uputstava i upozorenja za gradnju na

takvom terenu“, kaže Alisa Varupa,

portparol Općinskog suda u Zenici.


GREEN PAGE

Ustanak za opstanak

Dvjestotinjak građana Zenice okupilo se nedavno na platou

kod RK Bosna, na eko-mitingu Ustanak za opstanak kojeg je

organizirao Hasan Kreho, radnik Arcelor Mittala i predsjednik

samostalnog sindikata Solidarnost. Hasan Kreho kazao je da

“nema ništa protiv kompanije u kojoj je zaposlen, ali da niko

ne može iznad prava građana na zdravlje”. Optužio je lokalne

vlasti da su Arcelor Mittalu omogućile da pokrene integralnu

proizvodnju mimo poštivanja ekoloških standarda. “U kompaniji

se trenutno nalazi dvadesetak inspektora koji vrše monitoring i

tražit ćemo od federalnog ministarstva da nam ustupi izvještaj

o monitoringu. Na to imamo pravo», kazao je Kreho građanima

koji su se okupili uprkos

kiši i hladnom vremenu.

Među prisutnima na skupu,

drugom eko-mitingu u posljednja dva mjeseca, je bio i znatan broj mještana

prigradskih mjesnih zajednica Tetovo, Gradište, Podbrežje i Banlozi, za koje, pored

obližnje željezare, stalnu prijetnju po zdravlje predstavljaju i dvije deponije - stara

komunalna deponija Siđe, koju karakteriziraju česti požari, te industrijska deponija

Rača, na kojoj se vrši nelegalna eksploatacija otpadne berne i starog željeza.

Fekalije u blizini ulaza u zgradu

Stanari stambene zgrade u ulici Prve zeničke brigade

15-B u zeničkom naselju Babina rijeka posljednjih

mjeseci su suočeni sa problemom izlijevanja fekalija u

blizini glavnog ulaza u zgradu. Zbog puknute kanalizacione

cijevi u napuštenom poslovnom prostoru čiji je vlasnik

Općina Zenica a koji se nalazi u prizemlju zgrade,

dolazi do izlijevanja fekalija u pješački prolaz koji vodi

do njihovog ulaza. Prema riječima Sulje Sole, jednog

od stanara koji se obratio našem magazinu, kako bi se

ukazalo na ovaj problem, na teren je po njegovoj prijavi

izlazio i općinski komunalni inspektor koji je utvrdio da

je iz prostorija bivšeg Foto kino kluba “Student” Zenica

uočeno izliijevanje

fekalija. “Kroz staklena

vrata koja

su zaključana,

može se vidjeti da

je cijeli prostor poplavljen

i zaprljan”, napisao je u svom izvještaju

komunalni inspektor. “Ovaj problem prisutan

je tri mjeseca. Imamo obećanje da će riješiti,

ali još ništa nije učinjeno. Stanari svakodnevno

moraju prolaziti preko fekalija jer ovo je glavni

ulaz u zgradu, a nekim ljudima je ovo ispod prozora.

U mom ulazu ima 27 stanova u kojima živi

više od 120 ljudi. Poslovni prostor u kojem je

pukla kanalizaciona cijev je već nekoliko godina

napušten», veli Suljo, dodavši kako je sreća da

radnici zeničkog komunalnog preduzeća ALBA

povremeno operu prolaz, jer da to ne rade, cijeli

prolaz bi bio zaprljan fekalijama.

Mladi Nemile

čistili korito

Bosne

Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH i

Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu životne okoline ZDK

Članovi UG „Mladi Nemile“

učestvovali su u akciji

čišćenja korita i obala rijeke

Bosne. Akcija je obuhvatila

čišćenje korita i obala na

dionici od Vranduka do Topčić

polja u dužini od 11 kilometara.

Općinska vlast je u

nevladinim organizacijama i

udruženjima prepoznala ozbiljne

i sposobne partnere,

te još jednom iskazala svoje

opredjeljenje da na osnovu

zajedničkih vrijednosti koje

ostvaruju nevladin i javni

sektor, uspostave jasne, efikasne

i transparentne procedure

međusobne saradnje

i partnerstva, sve u cilju zadovoljavanja

javnih potreba

i interesa građana zeničke

općine, navodi se u saopćenju

predsjednika Organizacionog

odbora i glavnog koordinatora

akcije Miralema

Redžića.


Subota, 4. oktobar 2008.

23


24 Subota, 4. oktobar 2008.


Subota, 4. oktobar 2008.

25


26 Subota, 4. oktobar 2008.


Subota, 4. oktobar 2008.

Prva pomoć i vozači

U povodu ovogodišnjeg Svjetskog

dana prve pomoći, pripadnici

Crvenog križa su zajedno sa pripadnicima

Policijskih uprava MUP-a

ZDK, u svim općinama ZDK, upriličili

provjeru elementarnih znanja vozača

u pružanju prve pomoći i provjeru

opremljenosti vozila kutijom prve

pomoći. Tako je u Zenici policija zau-

stavila 30-tak vozača, koje su aktivisti

Crvenog križa anketirali o znanjima

iz oblasti pružanja prve pomoći.

Ono što može da raduje jeste da su

vozači dobro upoznati sa propisima

pružanja prve pomoći, a većina ih i u

vozilima posjeduju potrebnu količinu

sanitetskog materijala sadržanog

u kutiji prve pomoći.

Slovenačko poduzeće

Bent Excellent

d.o.o. isporučilo je

žepačkom poduzeću

Komunalno potpuno

novu uličnu čistilicu,

njemačke marke Bent

Citymaster 300. Ukupna

vrijednost ove čistilice

je 116.905 KM,

za što je Općina Žepče

osigurala 86.905 KM, dok je ostatak

od 30.000 KM osiguralo poduzeće

Komunalno. Površina čišćenja ove

čistilice je 9600 m/h, a širina cca

1.5 m. Čistilica je namijenjena normalnom

funkcioniranju pri metenju

ulica, trgova, parkirališta, pločnika i

Ulična čistilica

27

odgovarajućih transportnih putova.

Pored funkcije prikupljanja otpadaka

metenjem, ova čistilica može sa

zelenih površina sakupljati otpatke

usisnim crijevom, skupljati suhu kao

i mokru prljavštinu u normalnim

radnim uvjetima.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *

RMU Zenica

U tri kapaciteta Rudnika mrkog uglja Zenica u septembru ove godine godine

proizvedeno je ukupno 27.414 tona uglja što je u odnosu na planiranih 31.500

tona ostvarenje od 87 posto.


28

O P Ć I N A

Subota, 4. oktobar 2008.

Pozitivan primjer lokalnim zajednicama u regiji

Važne poslove uradila je Općina

Vitez u protekloj godini, a ostvaren je

i značajan dio planiranog za ovu godinu.

Čini se sve kako bi se još uvijek

sumorna stvarnost šire lašvanske doline

mijenjala u pozitivnom pravcu.

Ova se općina danas svrstava u red

razvijenijih općina u našoj zemlji,

općina u kojoj se grade dobri odnosi

u svim sferama života. Općina

desetak godina. Sam proračun Viteza

u posljednjih šest godina povećan je

šest puta i danas iznosi oko 10,5 miliona

maraka. Zasluga je to najvećim

dijelom gospodarstvenika koji su imali

viziju i hrabrost ući u poduzetničku aktivnost.

Sama općinska administracija

stvorila je mnoge pretpostavke da oni

uspiju u svojim planovima. Pored ranije

urbaniziranih i dodijeljenih više

Vitez je u prošloj godini usvojila ISO

standard 9001/2000, čime su potvrđene

mogućnosti administracije da

kvalitetno odgovori na sve zahtjeve

stranaka i svojih građana. Za Vitez

mnogi tvrde da je gospodarsko čudo

u ovoj regiji, sa modernim poslovnim

centrom izgrađenim u posljednjih

od 50 hektara građevinskog zemljišta,

Općina upravo završava regulaciju novih

55 hektara. Ukupan prihod u 2007.

godini je 750 miliona maraka i za 23

posto veći je od prihoda u 2006. godini.

Istovremeno, dobit je veća za 30

posto i iznosi 36 milijuna KM.Trgovina

je i dalje perjanica viteškog gospodarstva,

a broj uposlenih u ovoj grani je

veći od 60 posto. Otvoreno je više od

1.500 novih radnih mjesta. Sadašnja

uposlenost premašila je prijeratnu,

ali i dalje je oko 4000 nezaposlenih,

što je jasan znak da naša zemlja ima

izražen problem rada na crno. Povećan

općine, regulacija korita rijeke Lašve,

Bile i Kruščice neki su od prioritetnih

projekata. Vitez ima sposobne mlade

ljude koji svoje ideje znaju pretvoriti

u stvarnost i krenut će u rješavanje

neriješenih pitanja kao što je grijanje

grada, gradska kanalizacija i drugo,

proračun trebao bi donijeti i rast općeg

standarda građana i uvjeta življenja u

Vitezu. Iznos od oko pet miliona bit će

uložen u kapitalne projekte, kao što je

gradska sportska dvorana, čija je gradnja

u završnoj fazi. Rješavanje pitanja

vodoopskrbe sjevero-istočnog dijela

što zahtijeva ozbiljnu rekonstrukciju

i prave strateške partnere. Stanje u

Vitezu je sve bolje i ovaj srednjebosanski

grad ima solidne temelje da

ide naprijed. Može se reći da je Vitez

pozitivan primjer lokalnim zajednicama

u regiji.


V I T E Z

Poslovni centar PC-96

Subota, 4. oktobar 2008.

Dani Marka Martinovića

29

Poslovni centar PC-96 svojevrsno

je gospodarsko čudo na području

Bosne i Hercegovine. Mjesto na kojem

danas djeluju brojne uspješne

tvrtke koje upošljavaju veliki broj

radnika. I ove godine tradicionalna

poslovna manifestacija Dani trgovine

BiH održana je u Vitezu. Započela je

centar. Svoje mjesto u FC BiH, pored

brojnih domaćih i inozemnih kompanija,

naći će i preduzeće Economic,

koje će na ovoj atraktivnoj lokaciji i

savremeno opremljenim prostorima

otvoriti svoju maloprodaju, te projektnu

galeriju kuhinja i kupaonica. Ovaj

objekat samo je jedan od najprepootvaranjem

Economicovog Franšiznog

centra Bosne i Hercegovine, jedinstvenog

poslovnog poduhvata na

ovim prostorima. Radi se o najvećem

centru ovog tipa u regiji, osmišljenog

s ciljem razvijanja i unaprijeđivanja

franšiznog načina poslovanja. Koncipiran

je kao moderni poslovni centar

i kao takav prvi je i najveći u BiH i

okruženju. Ukupna raspoloživa površina

u objektu je 23.075 kvadratnih

metara. U sklopu FC BiH svoje mjesto

će imati neki od najpoznatijih domaćih

i međunarodnih brandova. Franšizni

centar će ponuditi i savremeno

opremljeni hotel s pet zvjezdica, koji

uključuje bazen, wellnes i fitness

znatljivijih, međutim, unutar PC-96

mnogo je mjesta na kojima se obrće

kapital i sklapaju vrijedni poslovni

ugovori. Poduzeće FIS, sa nekoliko

tisuća zaposlenih, jedan je od lidera

na bh. tržištu, a iako je počeo kao

primarno trgovačka tvrtka, već je uspostavio

nekoliko proizvodnih linija i

programa. Uz FIS, tu su i renomirana

poduzeća Ecos, Ukras, Kesten, Kristal,

Maks itd. Strategijom razvoja Općine

Vitez planirano je da se još 80 parcela

ponudi potencijalnim investitorima

koji će svakako prepoznati svoju šansu

i interes da se nađu u društvu nekih

od najuspješnijih poduzeća koja

danas djeluju na prostoru BiH.

Radi očuvanja uspomene i

popularizacije djela pokojnoga

književnika Marka Martinovića

Cara, Udruga mladih ‘’Enter’’ Vitez

i časopis PANORAMA su 2007. godine

raspisali nagradni natječaj za

kratku priču. Prvi natječaj rezultirao

je sa 70 pristiglih kratkih priča

iz sedam zemalja. Organizatori su

najavili kako će uložiti maksimalan

angažman kako bi ovaj natječaj postao

tradicija i jedno od kulturnih

obilježja Viteza i Središnje Bosne

te su shodno tomu natječaj raspisali

i u 2008. godini. Želju i ideju

organizatora prepoznao je i Franjo

Rajković, vlasnik poduzeća «Eco-

nomic» iz Viteza, inače pokrovitelj

natječaja, te za ovogodišnji natječaj

utrostručio nagradni fond. Na

ovogodišnji natječaj pristigle su

73 kratke priče vrlo ujednačene

kvalitete već afirmiranih autora i

onih koji to nisu, od kojih je titula

pobjednika zasluženo pripala Anti

Zirdumu iz Viteza za priču ‘’Pehović’’,

čime se potvrdilo kako Zirdum

prošle godine nije slučajno osvojio

treću nagradu. Drugo mjesto na

ovogodišnjem natječaju osvojio je

Loris Gutić iz Zenice s pričom ‘’Svaki

pas ima svoj dan’’, a treća nagrada

pripala je Momčilu Spasojeviću iz

Čelinca za priču ‘’Povratak’’.


30 Subota, 4. oktobar 2008.


Subota, 4. oktobar 2008.

31

Holanđani obnovili školu

Grupa od 20 holandskih, ratnih, vojnih

veterana Fondacije ”Stichting Veteranen

Actief” završila je građevinske

radove na rekonstrukciji Osnovne škole

u Vukotićima, koji su obuhvatili izmjenu

dotrajalih prozora, popravka i sanacije

odvoda, krečenje učionica i fasade. Ovaj

projekat je nastavak aktivnosti, koje je

prošle godine pokrenula REZ Agencija

pod sloganom ‘’Vratimo život prigradskim

naseljima’’, a koje su do sada obuhvatile

uspješnu obnovu Doma kulture

u Donjoj Gračanici, kao i obnovu Doma

kulture u Perinom Hanu.

Novi šahovski teren

Zbog velikog interesovanja

Zeničana za igranje drevne igre

Javno preduzeće za upravljanje

sportskim objektima u Zenici odlučilo

je da izgradi još jedno šahovsko

igralište uz koje će biti i klupe

za odmor. Prvi šahovski teren je

sagrađen još 2002. godine, te je

prilikom gradnje Atletskog stadiona

prije tri godine izmješten na

postojeću lokaciju.

"Selecta" d.o.o. Zenica

Na osnovu odluke direktora Društva

raspisuje se

O G L A S

za prijem 2 zaposlenika na poslovima pripreme i rukovođenja procesom

proizvodnje i ugradnje PVC i Al stolarije

Uslovi:

- VSS, VŠS tehničkog smjera

- Poznavanje standardnog PC softvera

- Posjedovanje vozačke dozvole «B» kategorije

- Poželjno poznavanje njemačkog ili engleskog jezika

- Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Dokumentaciju sa dokazima i kraćom biografijom dostaviti u roku od 10 dana

na adresu: «SELECTA» D.O.O. ZENICA, Zmajevačka cesta 32a, ZENICA

Kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju i testiranje znanja.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti na

telefon 032/245-775.


34

O P Ć I N A

Subota, 4. oktobar 2008.

2008 - Godina izgradnje i

rekonstrukcije infrastrukture

2008. godina u Kaknju je godina

izgradnje, rekonstrukcije i

sveukupnog jačanja infrastrukture.

Iz godine u godinu rađa se

moderniji i savremeniji ambijent

ugodan za rad i življenje. Na mostu

preko rijeke Bosne na izlazu iz

Kaknja započela je rekonstrukcija.

Nakon završetka radova Kakanj je

dobio savremen most sa saobra-

ćajnicama. Izgradnjom autobuskih

stajališta sa nadstrešnicama i kioscima

Kakanj je ojačao svoje urbane

konture. Gradska fontana koja je s

proljeća ponovo u funkciji, osim što

stvara čaroban ugođaj, simbolizuje

viševjekovni kontinuitet života

u kakanjskom kraju. Radi se i na

uređenju fasada stambenih zgrada.

Intenzivno se izvode i radovi

na izgradnji modernog trgovačkosportskog

centra „City Centre One”

koji bi, kako je najavljeno, trebao

biti završen ove godine .15.aprila

2008. godine u promet je pušten

novoizgrađeni most preko rijeke

Zgošće. Ovi radovi predstavljali

su završnicu pripremnih aktivnosti

za uspostavu kružnog toka

saobraćaja u Kaknju. Sa ovim

mostom uža gradska jezgra broji

pet mostova na dužini od 800 m.

Svi su premostili plahovitu rijeku

Zgošću, svi povezuju dvije glavne

gradske saobraćajnice, povezuju

ljude, stapaju se u bajkoviti

kakanjski krajolik, asociraju na

mostove preko Miljacke, svjedoče

o kontinuitetu jačanja urbanih

kontura u Kaknju...

Srednja

stručna

škola

Općinski načelnik Mensur

Jašarspahić-Suri na prigodnoj

svečanosti presijecanjem vrpce

otvorio je novi ulaz u dvorište

Srednje stručne škole Kakanj i

novouređeni park koji se nalazi

u neposrednoj blizini Gimnazije

“Muhsin Rizvić” Kakanj. Na adresu

Općinskog načelnika pristigao

je veliki broj bajramskih čestitki.

Između ostalih, stigle su čestitke

Investiciono-komercijalne banke

Zenica, Agencije za vodno područje

rijeke Save Sarajevo, Pedagoškog

fakulteta u Zenici, Eurotonera

d.o.o. Zenica, Općinskog načelnika

Novi Travnik, Ministarstva za privredu

ZDK, Općinskog načelnika

Vareš, Crvenog polumjeseca ZDK,

JP Direkcija cesta FBiH, Elektrodistribucije

Zenica, Raiffeisen

bank, Općine Zavidovići, Općine

Doboj – Jug, premijera ZDK, Termoelektrane

Kakanj...


K A K A NJ

Subota, 4. oktobar 2008.

35

Obnovljena dvorana

Kakanjska sportska

dvorana je rekonstruisana

i uljepšana,

a u novouređenom

ambijentu na jarbolu

se zaviorila zastava

BiH i zastava Općine

Kakanj. “1.augusta

2008.godine pristupilo

se, zahvaljujući

pomoći Općinskog načelnika, sanaciji

rekonstrukcije sportske dvorane. Zamijenjeni

su reflektori, rekonstruisane

svlačionice, ofarbani su zidovi, uređen

ploćnik, tako da sada dvorana ima sve

uslove za održavanje svih sportskih

takmičenja i za rekreativne sadržaje.

Rekonstruisan je i ugostiteljski objekat

koji djeluje u okviru Javnog preduzeća

“Kakanj - sport”. Uređene su i prostorije

upravne zgrade Javnog preduzeća.

Važno je istaći da su sve poslove obavili

radnici Javnog preduzeća u okviru

svog radnog vremena, dakle nije bilo

nikakvih plaćanja usluga određenim

subjektima. Od 1. septembra su započele

i aktivnosti na pripremi ski-lifta

na Ponijerima za predstojeću sezonu.

Planirali smo nasuti parking-prostor,

a na platou ispred ski-staze bit će postavljeni

montažni objekti koji mogu

poslužiti kao restorani brze hrane kako

bi se posjetitelji mogli odmoriti, hraniti

i osvježavati. Nastojat ćemo da do početka

sezone na vrhu staze, na okretnoj

stanici, postavimo jedan objekat, dakle

na lokalitetu sa kojeg se pruža lijep panoramski

pogled”, kazao je Elvedin Dinko

Šehagić, direktor JP “Kakanj sport”.

Asfaltiranje

Nakon što je završeno

tamponiranje

puta Stadion – Boračka

zgrada, u četvrtak

25.9.2008.godine započet

će asfaltiranje

dijela puta. U srijedu

24. septembra 2008.

godine asfaltiran je

put Elektro Kakanj –

Varda. Projekti vrijedni 29089 KM, ciji putnog pravca Brnj (zaseok Gaj).

odnosno 24.494 KM, finansiraju se Radovi vrijedni 9 942 KM finansiraju

iz Programa utroška sredstava od se iz Programa utroška sredstava od

koncesija. Započinju i radovi na sana- koncesija.

Šampioni

Odbojka je i ove godine sport broj jedan u Kaknju, čiji su odbojkaši novi

prvaci Bosne i Hercegovine. Nakon velikog trijumfa protiv Napretka u Odžaku

i osvajanja Kupa BiH, “Građevinari” su takozvanim dvokorakom, sa dvije

uvjerljive pobjede protiv veoma dobre ekipe Modriče Optime, stigli i do drugog

naslova i ponovo osvojili duplu krunu.

Otvoreni muzej

Radovi na izgradnji

otvorenog muzeja u

Kaknju se finaliziraju.

Postavljene su i ploče sa

natpisima uz eksponate.

Uz kamene kugle postavljena

je ploča sa natpisom:

Fenomen kamenih

kugli sreće se u nekoliko

zemalja svijeta: Kostarika,

Meksiko, Novi Zeland, Australija,

Turska, Tunis, te Bosna i Hercegovina.

O nastanku kamenih kugli postoje

različita mišljenja koja se kreću

od teorije da su kamene kugle djelo

napredne civilizacije koja je živjela

prije 10 000 godina do teorije da su

nastale prirodnim putem erupcijom

vulkana. U iščekivanju da neka od

teorija bude dokazana, nama ostaje

da se divimo ovim kamenim ljepoticama

i razmišljamo o njihovom

nastanku i njihovom očuvanju. Uz

rudničke vagonete postavljena je

ploča sa zapisom:

U kolijevci naše domovine, u

jezgru Bosne Kulina bana

iz koje je potekla naša

državnost, 1902. godine

otvoren je Rudnik. Kakanj

je nastao od Rudnika, grad

Kakanj će čuvati i njegovati

uspomene na ono što je

Rudnik prošao u povijesti,

Kakanj će pomagati njegov

rad u budućnosti.


Društvo radi ekskluzivnu distribuciju proizvoda tvornice papira

Harmony SHP a.d. Banja Luka (toaletni papir,maramice i

sl.),prehrambenih proizvoda mađarske kompanije Mogy i prahrambenih

proizvoda industrije Takovo. Takođe smo uvoznici i distributeri

Floriol ulja iz Mađarske.

DP Marketi trenutno imaju četrdesetak maloprodajnih objekta širom

BiH. U našem programu „DP partner“ djeluje 12 trgovačkih radnji u

privatnom vlasništvu koje naša kuća snabdjeva robom po principu franšize.

Vizija Društva je stvaranje pouzdane afirmirane trgovačke kuće

sa velikim brojem vlastitih maloprodajnih objekata.Zato Društvo cjelokupnu

dobit investiramo u kupovinu savremene trgovačke opreme,

prije svega transportnih sredstava za uredno snabdijevanje prodajnih

objekata kao i računarske opreme za potpuno automatsko praćenje nabavke,

prodaje i analiza. Svi naši maloprodajni objekti su klimatizirani i

moderno opremljeni a sve u cilju da se naši kupci osjećaju ugodno.

Drvopromet d.o.o. Sarajevo je mlad kolektiv čija je prepoznatljivost u

izuzetnoj pristupačnosti cijena, savremeno uređenim prodajnim objektima

i pridavanju važnosti kvaliteti proizvoda kao i usluga osoblja.

Drvopromet svoju strategiju i dugoročne planove zasniva na ulaganju

ostvarene dobiti u nove investicije koje bi kao rezultat imale povećanje

uspješnosti poslovanja, a samim tim bi se stvorile pretpostavke za

ostvarivanje još boljeg položaja firme u trenutnim tržišnim uslovima.

Za korpu više ...


Subota, 4. oktobar 2008.

NOVO U GRADU, LPG - AUTO PLIN,

BP ALMY II, ZENICA

DOSTAVA LOŽ ULJA NA KUĆNU ADRESU

Telefon: 032 446 320 Fax: 032 446 321,

nafta@almy.ba

Predškolski odgoj

U Zenici je održana

javna rasprava

o Nacrtu zakona o

predškolskom odgoju

i obrazovanju, kojeg je

u proceduru javne rasprave

u svih 12 općina

ZDK uputila kantonalna

Skupština. Nacrt

Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju za ovaj kanton, koji je

usaglašen sa Okvirnim zakonom na

nivou BiH, predviđa obuhvat djece

uzrasta od 6 mjeseci starosti u predškolske

ustanove, zatim pohađanje

obaveznog programa od najmanje

150 sati u obdaništima za svu djecu

u godini pred polazak u devetogodišnje

osnovne škole, te obaveznu

visoku stručnu spremu za odgajatelje

u predškolskim ustanovama.

Breme vremena nosim

U okviru Dana Marka

Martinovića - Cara 2008.

Udruga mladih ‘’Enter’’

proteklog je tjedna organizirala

promociju knjige

‘’Breme vremena nosim’’,

viteškog autora Emsudina

Pašanovića. Promocija

je bila zanimljiva već

po tomu što se održala u

Gradskoj knjižnici u Vitezu.

Naime, velik dio posjetitelja prisjetio

se nekih prošlih vremena kada se podrazumijevalo

da se pisana riječ promovira

u prostorijama knjižnice, dok je to danas

prava rijetkost. Predstavljač knjige,

Anto Zirdum, se osvrnuo na književni

rad Pašanovića i ukratko predstavio ovu

knjigu, dok su poeziju recitirale članice

Udruge mladih ‘’Enter’’. Posjetitelje ove

promocije pozdravio je i sam autor, koji

je vidno uzbuđen izrazio svoje zadovoljstvo

promocijom ove knjige.

LIBELA ELSI BiH

71000 SARAJEVO, Br anska 16

komercijala: 033/714-790, 063/895-479, 063/996-965

servis: 033/714-792, , 063/895-478

fax: 033/714-791

E-mail: libela@bih.net.ba

vaganje i automatizacija servis - trgovina

vage elektronske za

trgovinu i industriju

vage za pakovanje

i kontrolu proizvoda

vage kamionske

kontrola tehnoloških

procesa

POSJETITE NAS NA SAJMU U ZENICI-ZEPS 2008

Hala A 07.10-12.10.2008

DOBRODOŠLI

U povodu 550 obljetnice prvog

pisanog spomena Žepča, ovih dana je

iz tiska izašla nova Kronologija žepačkog

kraja 1458.-2008, autora Franje

Marić. Riječ je o drugom, prerađenom

i dopunjenom izdanju na ukupno 807

stranica. Svi zainteresirani ovu knjigu

mogu kupiti na blagajni općine Žepče,

svakim radnim danom od 7 do15 sati,

po cijeni od 50 KM.

37

Kronologija žepačkog kraja


38 Subota, 4. oktobar 2008.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *

Kantonalna bolnica

Nedavno su u zgradi stacionara smještene Specijalističke službe Interno i

Kožno Kantonalne bolnice Zenica. Poznato je da su prije skoro godinu dana iz

zgrade Poliklinike preselile Ortopedija, Trauma, Hirurgija i Neurologija, zbog boljih

uslova za rad u Stacionaru i smanjenja gužvi. Uskoro bi trebali biti preseljeni

Očno i Otorina, tako da će najvjerovatnije pacijenti preglede u ovim službama

moći obavljati na drugom spratu zgrade Stacionara.

Civilna zaštita

Kantonalna uprava Civilne zaštite ZDK trebala bi potpisati ugovore o opremanju

službi, odnosno, specijalizovanih jedinica potrebnim sredstvima za spašavanje

ljudi i imovine u slučajevima elementarnih ili drugih nepogoda. Nosioci realizacije

ugovora biće postojeća udruženja, klubovi i Metalurški institut “Kemal Kapetanović”

iz Zenice. Donošenjem zakona o civilnoj zaštiti na nivou Federacije BiH, čije je

usvajanje u proceduri, oblast civilne zaštite biće još bolje uređena na svim nivoima

na kojima se danas obavlja zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Boračke populacije

Za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračke populacije Ministarstvo za

boračka pitanja ZDK izdvojilo je ove godine 3,4 miliona KM dok je u budžetu za

kapitalna ulaganja predviđen još jedan milion za izgradnju novih stambenih

objekata. Ovim sredstvima trebalo bi biti riješeno više od hiljadu stambenih pitanja

i to kroz tri različita oblika- sanaciju i adaptaciju zatim prilagođavanje uslova

ratnim vojnim invalidima te kupovinu i izgradnju novih stambenih jedinica.

ZIM

Zenička industrija mlijeka donirala je Gradskoj narodnoj kuhinji i Domu za

stara i iznemogla lica u Zenici po 1.770 litara pasterizovanog mlijeka i isto toliko

pakovanja pavlake i jugorta. Ovo je, inače, tradicionala donacija u povodu mjeseca

Ramazana a ovogodišnja je vrijedna 5.000 maraka. Obroke Gradske narodne

kuhinje koristi oko 2.100 osoba, među kojima je najviše korisnika stalne socijalne

pomoći, penzionera sa najnižim primanjima i nezaposlenih.

August u kolovozu

Nesvakidašnji događaj zbio se

proteklog četvrtka u kino dvorani

Vitez. Udruga mladih ‘’Enter’’ organizirala

je promociju drugog (ne)

promijenjenog izdanja knjige ‘’August

u kolovozu’’, Vatroslava Matića.

Knjiga je to koja govori o životu autora,

ali i svih nas. Može se pročitati

za 20 minuta, a raznišljati o njoj

čitav život. Po svemu vrlo neobičan

događaj, koji je odisao toplinom,

prijateljstvom i napose ljubavlju.

Knjigu su predstavili članovi Gradskog

kazališta mladih Vitez, koje

djeluje u sastavu Udruge mladih

‘’Enter’’, na vrlo originalan način,

sve začinivši velikim brojem iznenađenja,

kako za publiku, tako i za

samog autora. Atmosferu je podigla

izvedba pjesme skladane u čast

Vatroslavu Matiću, a vrhunac večeri

zbio se kada je predsjednik Udruge

mladih ‘’Enter’’, Ivan Sajević, u ime

svih članova ove organizacije, kao i

prijatelja te pokrovitelja objavio da

su autoru plaćene dvije kave (u Parizu)

te romantično putovanje (za

dvoje) u Pariz. Pala je i poneka suza,

kako na sceni tako i u publici. U svakom

slučaju, nije bilo ravnodušnih.


Subota, 4. oktobar 2008.

Zenička ljepotica

39

Završni radovi na prilazima i

unutrašnjosti gradske sportske

dvorane na zeničkom Kamberovića

polju u punom su jeku i kako se očekuje

biće okončani do kraja ove godine.

Na vanjskom dijelu upravo se

U galerijskom prostoru

Muzeja grada Zenice

otvorena je izložba

crteža akademskog

grafičara Mensura Verlaševića

iz Visokog. Ovaj

umjetnik, koji je do sada

svoje radove prezentirao

na petnaest samostalnih izložbi i stotinjak

kolektivnih prezentacija, zeničkoj

likovnoj publici predstavio se crtežima,

mediju u kojem se on osjeća najbolje

i koji najbolje odgovara umjetnikovoj

prirodi. Verlašević se kroz ovaj opus

vraća na elementarnosti crteža, na

njegove mikro elemente ‘’crte/linije’’.

Udruženje Naš most u partnerstvu

sa Udruženjem za zaštitu osoba sa

mentalnim poteškoćama «Svjetlost»

završava šestomjesečni projekat «Vašom

podrškom do našeg osmijeha».

Deset članova Svjetlosti , umjerene

retardacije prisustvovalo je kreativnim

radionicama izradjujući crteže

Crteži

Naš osmijeh

završavaju VIP i ekonomski ulazi za

posjetioce, dok su u unutrašnjosti

intenzivirani podni i elektro-radovi,

nakon čega će uslijediti postavljanje

reflektora, semafora, sjedišta i

drugog.

Magistar Mensur Verlašević završio je

Školu za primjenjenu umjetnost u Sarajevu

i Akademiju likovnih umjetnosti

u Zagrebu, u klasi profesora Alberta

Kinerta na Odjelu za grafiku. Član je

ULUBIHa od 1975. godine, a u klasi profesora

Kinerta završio je 1976.godine i

postdiplomski studij.

na platnu i staklu, nakit i čestitke.

Zajedno sa volonterima desetak studenata

Odsjeka socijalna pedagogija

Islamskog pedagoškog fakulteta

imali su i slobodne aktivnosti. Projekat

je podržan od strane fondacije

Mozaik, a kruna šestomjesečnog rada

je prodajna izložba.


Subota, 4. oktobar 2008.

Album u pripremi

Zeničanin Kenan Tucić, rođen 6.decembra 1983.

godine spada u red talentovanih muzičara čije vrijeme

tek dolazi. Pjesme za njegov album prvijenac su

spremne, jedini problem su finansije...Osim muzike

kojom se bavi od svoje dvanaeste godine, a preferira

sevdalinke i pop-rock pjesme, Kenan se bavi i automobilizmom.

Dobar glas i zanimljivi nastupi uvijek su

imali prođu i kod publike. Bio je finalista OBN-ovog

reality show-a, osvajač Grand prixa Euro i Radijskog

Festivala u Zenici, ali i osvajać treće nagrade na festivalu

Studentsko ljeto u Maglaju. Kada je u pitanju

automobilizam, imao je nekoliko zapaženih rezultata

na takmičenjima. “Što se pjesama tiče, album je

spreman. Jedini problem su finansijska sredstva koja

me trenutno koče. Ukoliko bude sponzora, biti će i

Poznati zenički planinar Željko Knez,

sa još 12 planinara iz Hrvatske i Slovenije,

uspio je nedavno da osvoji najviši vrh

Afrike, Kilimandžaro. Tako se na ovoj

planini, visokoj 5.963 metra, po prvi

put zavijorila bosanskohercegovačka

i zastava Planinarskog društva “Tajan”

iz Zenice čiji je Željko Knez dugogodišnji

član i koji ima najviše osvojenih vrhova

preko tri hiljade metara. Ekspedicija,

koja je trajala preko tri sedmice,

već se vratila iz Tanzanije. Inače, Željko

Knez je prvi planinar iz Bosne i Hercegovine koji je

uspio da osvoji uvijek snijegom pokriveni najviši

Planinari

snimanja, ali i dobrih pjesama”, kaže Tucić. Trenutno

ima snimljene tri pjesme od kojih su dvije javno izvedene,

a to su “Odustajem” i “Samo sjećanja”.

Guliver među kakanjcima

afrički vrh, kažu u Planinarskom društvu “Tajan”

iz Zenice.

U kakanjskom Domu kulture odigrana je lutkarska

pozorišna predstava «Guliver među lutkama»,

u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta

iz Zenice. Organizator, JU za kulturu i sport Kakanj,

dogovorio je organizovanu posjetu sa Osnovnim

školama i Obdnaištem, tako da su odigrane dvije

predstave, sa posjetom od oko 800 djece. Djeca

su predstavu prihvatila izvanredno i uz veliko

oduševljenje, kao i njihovi nastavnici i pedagozi.

Pohvale za ovaj izvanredan kulturni doživljaj u

Kaknju pripadaju vrijednim uposlenicima JU za

kulturu i sport Kakanj, izvođačima, tj. glumcima

i tehničkoj ekipi Bosanskog narodnog pozorišta

Zenica, kao i direktorima i uposlenicima škola

čiji su učenici organizovano posjetili predstavu.

Želimo Kaknju više ovakvih događaja, kako za djecu,

tako i za odrasle. Na kraju napominjemo da je

NTV IC Kakanj propratila ovu predstavu i događaje

vezane uz nju.

41


42 Subota, 4. oktobar 2008.


Subota, 4. oktobar 2008.

Ragbi reprezentacija Bosne i Hercegovine u

okviru Evropskog prvenstva u narednih mjesec

i po dana igrače tri meča u okviru grupe D. Prvi

je na programu 16. oktobra gdje naša najbolja

vrsta gostuje u Monaku (meč se igra u Mentonu).

Drugi meč je devet dana kasnije (25. oktobra) sa

Azerbejdžanom u Zenici, a treći 15. novembra sa

selekcijom Slovačke u Bratislavi. U našoj skupini

je još selekcija Kipra sa kojima će izabranici Safeta

Čerima odmjeriti snage 21.marta u Zenici. Za meč

sa Monakom selektor bh.tima moći će računati i

na pomoć nekolicine bh. igrača koji nastupaju u

inostranim klubovima. Pozivi bi trebali biti upućeni

za Sejada Kadića koji igra u Švicarskoj, Željka

Vidovića iz Zagreba, Armina Vehabovića, Kenana

Mutapčića i Benjamina Kapića koji su u Francuskoj,

Damira Jovanovića koji nastupa u Engleskoj,

te Sabahudina Subašića koji je u Srbiji.

Evropsko prvenstvo u ragbiju

Prva utakmica sa Monakom

* FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *

Dueli sa Makarskom i Čelikom

Ragbisti zeničkog Rudara u sklopu priprema za novu sezonu odigrali su tri prijateljska meča sa ekipama

Makarske Rivijere, trećeplasiranom ekipe iz prvenstva Hrvatske i bh.prvakom Čelikom. Makarani su savladali

rudare sa 55:0, dok je Čelik prvi puta pobijedio sa 45:3, a drugi puta (meč igran 28. septembra) sa 41:18.

Čelik - Vogošća 32:23

Rukometaši Čelika u prijateljskoj utakmici u dvorani Bilmišće savladali su ekipu Vogošće rezultatom 32:23

(19:8). U timu Čelika najefikasniji su bili Skopljak sa sedam, Panić i Dervenčić koji su postigli po šest, te Gušić

sa pet golova. Ovo je bila treća kontrolna utakmica pred početak naredne sezone u Prvoj rukometnoj ligi

Federacije BIH - grupa Sjever, koja starta ovog vikenda. Zeničani u prvom kolu dočekuju Kakanj.

43


44 Subota, 4. oktobar 2008.


Subota, 4. oktobar 2008.

45

ul. Zmaja od Bosne 1

Tel. + 387 (32) 405 339

Fax + 387 (32) 406 255

e-mail: europart@telekabel.ba

GARANCIJA

1 godina

Dobar rad u KBV Isak

Da se dobro radi u Klubu borilačkih

vještiona Isak iz Zenice potvrđuje

činjenica da se na spisku 25 takmičara

za Svjetsko juniorsko prvenstvo u italijanskom

gradu Napulju našlo čak pet

članova ovog sportskog kolektiva. To

su: Bahrudin Mahmić (kategorija do

71 kg), Sadam Stupar (- 75 kg), Merima

Spahić (- 65 kg), Kenan Tokalić

(- 86 kg), i Dino Skender (- 60 kg).

Nažalost, ovi mlčadi Zeničani kao ni

ostatak reprezentacije ipak nisu otišli

za Italiju jer se pojavio problem sa dobijanjem

viza. Od Huseina Selimovića

- Muse, trenera KBV Isak i pomoćnika

selektora BiH Salke Zildžića saznali

smo da je velika šteta što mladi borci

nisu otputovali na ovo takmičenje jer

bi se zasigurno vratili s nekoliko medalja.

„Najviše se očekivalo od Bahrudina

Mahmića koji je državni prvak u full

contactu i K1, za kojeg samo uvjeren

da je mogao otići i do samog kraja.

Ali, šta je, tu je. Sada slijede pripreme

za Evropsko juniorsko prvenstvo koje

je u oktobru u Bugarskoj, te nastup

u Portugalu krajem novembra“, kaže

Selimović.

Nogometaši

Čelika ove sezone

nisu donijeli ni

boda sa strane.

Tačnije, doživjeli

su četiri poraza iz

isto toliko susreta

na gostovanjima.

Posljednji poraz

pretrpjeli su u nedjelju

na Grbavici

kada je pobjedu

slavio Željezničar,

koji također ne

briljira u jesenjem dijelu prvenstva.

Ovo je bilo novo razočarenje

za navijače crveno-crnih i to svega

četiri dana nakon ispadanja iz Kupa

BiH od Slavije, koja je savladala

ekipu Ive Ištuka na Bilinom polju

u šesnaestini finala najmasovnijeg

takmičenja nakon izvođenja penala

(u regularnom toku susreta bilo

je 2:2). Učinak Čelika na strani je

posebna priča. Naime na gostovanjima

kod Širokog Brijega, Modriča

Maksime i tuzlanske Slobode, te

sarajevskih plavih primili devet golova,

a da pri tome oni nisu zatreslu

mrežu svojih protivnika. Prema

Četvrti poraz

riječima šefa struke crveno-crnih

Ive Ištuka, utakmica na Grbavici

„nije bila loša, ali mi jednostavno

nismo bili na nivou...“. „Bilo je

želje i borbenosti, ali nedostajalo

nam je ideje. Bez ideje se ne može

do uspjeha“, veli Ištuk. Na Grbavici

su Zeničani nastupili bez četiri

standardna prvotimca, a naravno

najviše je nedostajao kapiten Nermin

Šabić. Čelik će se pokušati što

bolje spremiti za nedjeljni meč sa

Posušjem u kojem će za Zeničane

svakako biti imperativ da ostvare

pobjedu nad timom koji sa klupe

predvodi Zeničanin Boris Gavran.

STRELJAČKI KLUB ZENICA POBJEDA-SPORT

VRŠI UPIS U ŠKOLU STRELJAŠTVA

za uzrast od 13 do 17 godina

Svakim radnim danom od 8 do 11 sati

i od 18 do 20 sati

U Domu strijelaca ZENICA

kontakt telefon 061 704 182


46 Subota, 4. oktobar 2008.

Vidi stranu

40 ...

1 2 3 4 5

Predstavljamo ljepotice

Lejla Goralija

7 8

6

9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29

Lejla Goralija, 18-godišnja je Kakanjka

koja je u svijet mode ušla prije godinu

dana. Manekenstvo je zamijenilo njenu

prvu ljubav - odbojku, koju je prestala

trenirati nakon sportske povrede. Prijavila

se na kasting Modne agencije “Fashion”

iz Zenice prošle godine i oduševila,

te je odmah dobila angažman. “Prijavila

sam se na kasting sasvim slučajno. Sad

znam da sam napravila pravi potez jer

mi se doživljaj na pisti zaista dopada. U

prvo vrijeme bilo je malo treme, ali sada

ju je zamjenio osjećaj uzbuđenja i sreće”,

objašnjava Lejla koja se predstavila u

najboljem svjetlu na posljednjem Zenica

Fashion Weekend-u.

30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45

46 47

Vodoravno: 1. Mladi vojnik, novak.; 6. Biljka penjačica; 7. Očev otac; 9. OE; 10. Network address

translation, skr.; 12. Mali vrh; 14. Australija; 15. Internet domena za Holandiju; 17. Autooznaka

za Novi Sad; 18. Brzometna puška tipa Mauzer; 24. Geografska karta; 26. Razdoblje;

27. Oruđe, alat; 29. Membrana; 30. Povratna karta, povratak; 31. Crta u kojoj se sijeku

dvije plohe; 32. Izvršiti umorstvo; 34. Data Encryption Key, skr.; 36. U sivoj boji; 37. Oglasna

ploča; 38. Internet domena za Indiju; 40. Ostrvo u Malajskom arhipelagu; 42. Inicijali glumca

Zorana Bečića; 43. Krilo čaršijskog dućana, koje služi kao tezga, tur.; 45. Zarada, dobit; 46.

Ono što je ostalo; 47, Termo elektrana.

Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Vidi, eno; 3. Koja obilno rađa; 4. Pri; 5.

Glatka svilena tkanina, za izradu postave; 8. Grad u Izraelu; 11. Bubuljica; 13. Inicijali Šemse

Suljaković; 16. Povećalo; 18. Ispit zrelosti, matura; 19. Bivša autooznaka Zenice; 20. Greška,

eng.; 21. Mahalica od peruški, grč.; 22. Proizvod kondenzacije; 23. Riječno ostrvo; 25. Pod;

28. Okuka; 31. Business intelligence, skr.; 33. Crveni patlidžan, fr.; 35. Vrsta zmije, mn.; 37.

Public relation, skr.; 39. Novi, lat.; 41. Mjera za težinu; 44. Post scriptum, skr. 45. Upišite Ć.

IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063

992 101, 063 992 102 ; www.superinfo.ba ; zesuperinfo@gmail.com ; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625 ; PDV broj: 218552430000 ;

Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, zamjenik urednika izdanja Mirza Dajić, tehnički urednik Selver

Omerović, komercijala Safija Šehović, fotografije Muhamed Tunović, šef distribucije Jasmin Hećimović ; Tiraž izdanja: 30.000 primjeraka ; Štamparija

Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984


DOBITNICI NAGRADNOG KVIZA

Objavljujemo imena dobitnika drugog kruga BINGO SMS

nagradnog kviza. Sve informacije o ovom kvizu čitaoci

Superinfa mogu pronaći na www.bingotuzla.com.

Ime i prezime

Adnan Salković, Brčko

Mujić Sabiha, Gornja orahovica

Selimović Zumreta, Šići

Kenan Halilčević, Priluk

Smajlović Edina, Visoko

Avdić Midhat, Đurđevik

Suvada Hasanović, Šićki brod

Nagrada

mobitel

mobitel

mikrovalna

mobitel

kućno kino

mikrovalna

mobitel

More magazines by this user
Similar magazines