Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

fberg.tuke.sk

Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

ÚSTAV PODNIKANIA A MANAŽMENTU

Park Komenského 19

042 00 Košice

Telefón: +421-55-602 5195

Riaditeľka:

Zástupca riaditeľa:

Tajomníčka:

prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.

prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.

doc. PhDr. Mária ANTOŠOVÁ, PhD.

Sekretárka / Hospodárka: Emília BARBIERIKOVÁ, tel.: 602 5195

Docenti:

Odborní asistenti:

doc. Ing. Edita AUGUSTÍNOVÁ, CSc.

doc. Ing. Katarína ČULKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.

doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.

doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.

doc. Ing. Katarína TEPLICKÁ, PhD.

doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD

doc. Ing. Lucia DOMARACKÁ, PhD.

Ing. Ján KOŠČO, PhD.

Mgr. Mária MUCHOVÁ, PhD.

Ing. Henrieta PAVOLOVÁ, PhD.

Ing. Andrea SEŇOVÁ, PhD.

Ing. Marcela TAUŠOVÁ, PhD.

Ing. Jozef ZUZÍK, PhD.

23

More magazines by this user
Similar magazines