Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

fberg.tuke.sk

Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Baníctvo a geotechnika

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2123643

BTV (História a etika baníctva;

Základy podzemného staviteľstva)

000000-020KZ-ZH 1 Šofranko

21000402 Chémia 202000-000ZS 6 Kaňuchová

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2116803 Technológie internetu 002000-000KZ-PH 1 Stehlíková

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2100074 Zem a zemské zdroje 302000-000ZS 6

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2113784 Alternatívne zdroje energie 202000-000ZS 5 Radim Rybár

2114341 Ekonomika v životnom prostredí 202000-000ZS 5 Čech

2123441 História a etika baníctva 220000-000ZS 5 Bauer

2100141 Všeobecná geológia 202000-000ZS 5 Zacharov

Povinné predmety

Letný semester

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

2114773 Geografické počítačové systémy 002000-000KZ-ZH 1 Blišťan

2100043 Metódy zobrazovania 002000-000KZ-ZH 1 Škvareková

2115801 Mineralógia a petrografia 302000-000ZS 6

Košuth

Farkašovský

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2123451 Základy podzemného staviteľstva 202000-000ZS 6 Vavrek

Povinne voliteľné predmety

2115111 Informačné technológie 202000-000ZS 5 Horovčák

2102051 Inžinierska geodézia 202000-000ZS 5 Kovanič

2122711 Pracovné prostredie 202000-000ZS 5 Pandula

2126411 Ťažba nerastov a životné prostredie 220000-000ZS 5 Bauer

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

40

More magazines by this user
Similar magazines