GlutenTox Home Szybki test do wykrywania glutenu w ... - Celiakia

dietabezglutenowa.pl

GlutenTox Home Szybki test do wykrywania glutenu w ... - Celiakia

GlutenTox Home

Szybki test do wykrywania

glutenu w żywności

1. Zastosowanie:

Szybki, prosty test dla użytkowników do wykrywania w żywności i w napojach glutenu,

niebezpiecznego dla pacjentów cierpiących na celiakię.

2. Wstęp:

Celiakia jest schorzeniem, które uszkadza wyściółkę jelita cienkiego, powoduje atrofię kosmków i wpływa negatywnie

na wchłanianie substancji odżywczych takich jak proteiny, lipidy, węglowodany, witaminy i sole mineralne. Schorzenie

jest wywoływane nadmierną odpowiedzią układu immunologicznego na gluten (mieszankę protein znajdującą się w

produktach zbożowych) z pszenicy, jęczmienia, żyta i, w mniejszym zakresie także z owsa. (ref.1)

Obecnie jedyną terapią dla pacjentów cierpiących na celiakię jest, utrzymywana przez całe życie dieta bezglutenowa,

której ścisłe przestrzeganie bywa niekiedy bardzo trudne, gdyż gluten często jest obecny jako składnik w wielu

produktach spożywczych, a także występuje w dodatkach do żywności i substancjach konserwujących.

Według kodeksu komisji do spraw wyżywienia ( CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION) produkt spożywczy jest

uważany za bezglutenowy ( gluten-free) kiedy zawartość glutenu w nim nie przekracza 20 ppm* ( = 20 cząsteczek

v 1 000 000 cząsteczek,

= liczba miligramów glutenu na kilogram produktu spożywczego)

daje możliwość testowania żywności przy progu wartości 20 ppm (limit zalecany przez kodeks

komisji do spraw wyżywienia) lub 5 ppm (maksymalna czułość testu)

3. Przechowywanie i likwidacja:

Test

musi być przechowywany w temperaturze 2 °C – 30 °C. Aluminiowe opakowanie z płytką

testową należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem testu.

Wszystkie komponenty testu można zlikwidować w zwykły sposób - wraz z domowymi śmieciami.

4. Materiał dostarczany do przeprowadzenia 2 testów:

2 szt. płytek testowych i 5 szt. pipetek plastykowych w metalicznym opakowaniu

2 szt. plastykowych łyżeczek jednorazowych

2 szt. buteleczek ekstrakcyjnych z żółtą zakrętką

2 szt. jednorazowych plastykowych pipetek

2 ks buteleczek dylucyjnych z niebieską zakrętką

- Ulotka z instrukcją

5. Materiał przydatny, nie dostarczany z testem:

- zegarek lub stoper

- waga

- rękawiczki jednorazowe bez talku

- moździerz lub inne urządzenie do rozdrabniania próbek

- alkohol (etanol)

6. Uwaga :

- Wyłącznie do analizy żywności, za wyjątkiem produktów zawierających czekoladę. (proszę przejrzeć naszą stronę

z najczęściej zadawanymi pytaniami : www.glutentoxhome.com FAQ dla produktów specjalnych)

- Aby zapobiec zafałszowaniu wyników przez nieczystości na rękach, które mogłyby wpłynąć na końcowy wynik

analizy, zalecamy użycie rękawiczek ochronnych (bez talku). Jeśli nie dysponujemy rękawiczkami ochronnymi, ważne

jest, aby przed przystąpieniem do testu dokładnie umyć ręce.

- Po wyjęciu testu z metalicznego opakowania należy zużyć go jak najszybciej i to w czystym otoczeniu

- Nie należy używać testu po upłynięciu okresu przydatności

- Nie należy pić żadnego z roztworów testu (roztwór ekstrakcyjny zawiera alkohol)

- Chronić przed dziećmi

7. Przygotowanie i analiza próbki

Uwaga - ważne !

Przed i po użyciu testu nalezy umyć wodą i mydłem miejsce i wszystkie naczynia kuchenne, które miały kontakt z

próbką. Po oczyszczeniu opłukać. Po takim oczyszczeniu zaleca się naczynia kuchenne i miejsce przeprowadzania testu

przetrzeć jeszcze czystą szmatką zwilżoną alkoholem.

1. Rozdrobnić próbkę możliwie jak najdokładniej w moździerzu i/lub młynku (np. do mięsa), który jednak musi

być całkowicie czysty. Jeśli próbka żywności jest zbyt twarda (cukierki, nugat...) przed zmieleniem należy

produkt pokroić lub zmiażdżyć za pomocą noża lub małego młotka.


2. Otworzyć naczynko ekstrakcyjne z żółtą zakrętką.

Jeśli mamy wagę, odważyć 1 gram próbki. Jeśli wagi nie mamy, należy użyć załączonej miarki.

Jeśli próbka jest twarda, według tabelki potrzebujemy 2 miarek, jeśli próbka jest płynna, wystarczy jedna

miarka, lub odmierzamy 1 ml testowanego płynu.

* Zastosowanie wagi pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki

typ produktu

spożywczego próbka łyżka(miarka)

mąka, drobny proszek mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mleko suszone, przyprawy... 2

drobne okruszki chleb, herbatniki, ciastka, słodycze,.. 2

płyny mleko, mleko skondensowane, jogurt, zupa, sok... 1

3. Odmierzoną lub zważoną ilość dodać do buteleczki ekstrakcyjnej z żółtą zakrętką ( EB - extraction bottle)

4. Zamknąć buteleczkę i przez co najmniej 2 minúty energicznie potrząsać. Przez kolejne ok. 5 minut pozwolić

osadzić się stałemu osadowi na dno buteleczki. Czas osadzania będzie zależny od typu próbki produktu.

5. Otworzyć buteleczkę dylucyjną z niebieską zakrętką.

Zassać plastykową pipetką płyn (nie osad) z buteleczki ekstrakcyjnej z żółtą zakrętką. Do testowania dla

poziomu 20 ppm wkroplić 2* krople do buteleczki dylucyjnej z niebieską zakrętką. Delikatnie mieszać przez

15 sekund.

* Jeśli chcemy oznaczyć 5 ppm, dodajemy 8 kropli

6. Otworzyć metaliczne opakowanie i wyjąć płytkę testową i plastykową pipetką (nie należy używać ponownie

pipetki użytej w punkcie 5) Za pomocą pipetki nanieść 5-6 kropli z buteleczki dylucyjnej z niebieską zakrętką

do strefy S na teście. Wynik można odczytać do 10 minut. (w przypadku wysokiej koncentracji glutenu,

wynik pojawi się po mniej niż 1-2 minutach) Wynik odczytany po czasie dłuższym niż 10 minut nie jest

miarodajny

7. Interpretacja otrzymanych wyników ( wychodzi z normy określonej przez komisję do

spraw wyżywienia–Codex Alimentarius.)

Wynik negatywny: Pojawienie się jednej niebieskiej kreski (kontrolka) w środkowej części testu (C).

Próbka zawiera mniej niż 20 ppm glutenu i jest odpowiednia dla osób z celiakią.

Wynik pozytywny: W centralnej części testu T pojawia się wraz z kreską kontrolną (niebieską) kreska różówa. Próbka

zawiera więcej niż 20 ppm glutenu i nie jest odpowiednia dla osób z celiakią.

Uwaga: Intensywność różowego zabarwienia będzie zależna od ilości glutenu zawartego w próbce.

Wynik nieważny: Jeśli nie pojawi się niebieska kreska kontrolna, test uważa się za nieważny, nawet wtedy, gdy pojawi

się różowa kreska. Wynik nieważny może być spowodowany niewystarczającą ilością próbki, nieprzestrzeganiem

sposobu użycia lub przeterminowanymi odczynnikami w zestawie. W przypadku wyniku nieważnego nieuniknione jest

powtórzenie testu, jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się ze sprzedawcą.

8. Kontrola jakości

Wewnętrzna kontrolka jest częścią testu. Niebieska kreska, jaka pojawia się podczas testowania stanowi wewnętrzną

kontrolę testu, która sprawdza, czy objętość próbki jest wystarczająca, a procedura została przeprowadzona prawidłowo.

9. Dokładność testu

test wykrywa obecność toksycznej frakcji glutenu, który znajduje się w pszenicy, życie,

jęczmieniu, a przy większych dawkach także w owsie, a która jest niebezpieczna dla pacjentów z celiakią. Jednak jeśli

próbka zawiera ryż, kukurydzę i soję, nie obserwuje się sygnału pozytywnego, gdyż te składniki są bezpieczne dla

pacjentów z celiakią. Jeśli produkt jest złożony z kilku różnych struktur, należy pobrać próbkę z każdej z nich i upewnić

się, że wypadkowa mieszanka przygotowana do testowania jest homogeniczna. Jeśli tak się nie zrobi, a gluten będzie w

tym typie testowanego produktu rozłożony nierównomiernie, wynik może być negatywny nawet wtedy, kiedy

testowana próbka zawierałaby ponad 20 ppm glutenu.

10.Czułość testu

Zasady oznaczania glutenu opracowane są dla limitu wykrywania o rozpiętości 10 - 20 ppm. glutenu zgodnie z normami

międzynarodowymi (Codex Alimentarius)

11. Referencje

1. Shan L.; at al., „Structural basis for gluten intolerance in celiatic sprue“; Science; 2002;297;2275-2279

Importer: Eurolab Lambda a.s., T.Milkina 2, 91701 Trnava, Słowacja, tel – 00421 33/ 5341 448

eurolambda@eurolambda.sk www.testnagluten.pl

Dystrybutor: Balviten, Sp.Z o.o Spólka Komandytowa, Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

www.balviten.com

More magazines by this user
Similar magazines