Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

zarz.agh.edu.pl

Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

ECTS – Arkusz przedmiotu

Kod

PIP_2SE_28ZP_s_szw

Nazwa

przedmiotu

Szczupłe wytwarzanie

(Lean Manufacturing)

Prowadzący przedmiot

dr inż. Gabriela Mazur

Osoby prowadzące zajęcia

Klasa

przedmiotu

Wydział

dr inż. Gabriela Mazur, dr inż. Marek Dudek, dr inż. Jacek Obrzud

S Rodzaj przedmiotu E

ZARZĄDZANIA

Kierunek/Specjalność Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie produkcją

Rodzaj studiów s Stopień studiów 2 Semestr 2

Rodzaje zajęć

Liczba godzin

Suma Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Seminaria DL ECTS

45 45 - - - - 2

WWW

Uwagi

Cel przedmiotu - zdobyte umiejętności

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu narzędzi szczupłego wytwarzania, sposobów ich

praktycznego stosowania i wpływu ich zastosowania na efektywność wytwarzania.

Streszczenie przedmiotu

Przedmiot umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania narzędzi LM (szczupłego wytwarzania)

oraz zespołowego identyfikowania i rozwiązywania problemów zrządzania produkcją w przedsiębiorstwie

produkcyjnym a także umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi wykorzystywanych w koncepcji LM.

Warunki uczestnictwa

w przedmiocie

Wymagana znajomość podstaw zarządzania produkcją oraz organizacji systemów

produkcyjnych.

Forma zaliczenia przedmiotu

Zasada wystawiania oceny

końcowej

Program wykładów

Samodzielne rozwiązanie przykładu problemowego wymagającego zastosowania zasad LM

w celu uzyskania założonego wzrostu produktywności.

Ocena z case study (50%) oraz ocena z pisemnego sprawdzianu (50%).

1. Lean Manufacturing jako nowoczesne narzędzie zarządzania produkcją. Strategia operacyjna oparta na

koncentracji na kliencie. Pojęcie łańcucha wartości. Pojęcie i redukcja strat w produkcji. Analiza

strumienia wartości.

2. Warunki zastosowania ciągłego przepływu jako podstawowego celu szczupłej produkcji. Metody

przyporządkowania wyrobów do gniazd produkcyjnych. Ustalanie rodzaju i liczby zabiegów niezbędnych

do wyprodukowania jednej sztuki i rzeczywistego czasu niezbędnego do ich wykonania. Sporządzanie

bilansu czasu pracy operatorów. Analiza prawidłowości rozdziału pracy pomiędzy operatorów.

3. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. Wybór rodziny produktów.

Technologia grupowa jako podstawa wyboru rodziny produktów. Przepływ materiałów i informacji.

Projektowanie systemu zarządzania materiałami. Menedżer strumienia wartości. Tworzenie mapy stanu

obecnego.


Wydział Zarządzania AGH

4. Charakterystyka szczupłego strumienia wartości. Techniki wyszczuplania strumienia wartości. Tworzenie

mapy stanu przyszłego. Plan zmiany strumienia wartości.

5. Metody stosowane w tworzeniu mapy stanu przyszłego. Analiza procesu. Metoda 5 W 1 H. Kaizen. Poka

Yoke. SMED. Analiza FMEA procesu. Organizacja stanowisk roboczych na zasadzie 5 S. Wykres Ishikawy.

6. Poziomowanie wielkości produkcji. Poziomowanie asortymentu produkcji. Reagowanie na zmiany popytu.

Rola stymulatora w reagowaniu na zmiany popytu. Synchronizacja tempa produkcji z tempem sprzedaży.

7. Standardy procesowe. Cztery etapy wprowadzania standardowej pracy. Doskonalenie operacji dla pracy

standardowej.

Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)

Bibliografia

1. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Wydawnictwo

Difin. Warszawa 2007.

2. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości. Wydawnictwo Dyfin. Warszawa 2009.

3. Imai M., Gemba. Kaizen. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2006.

4. Lisiński M., Ostrowski B., Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Antykwa 2006.

5. Rother M., Harris R., Tworzenie ciągłego przepływu, Wroclaw Center for Technology Transfer, Wrocław

2004.

6. Rother M., Stook J., Naucz się widzieć, Wroclaw Center for Technology Transfer, Wrocław 2003.

More magazines by this user
Similar magazines