27.11.2014 Views

Katalogovy_list_CRM_91H - ELKO EP, sro

Katalogovy_list_CRM_91H - ELKO EP, sro

Katalogovy_list_CRM_91H - ELKO EP, sro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Multifunkční časové relé CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S

EAN kód

CRM-91 /230V:

CRM-91 /UNI:

CRM-93H /230V:

CRM-93H /UNI:

CRM-9S /UNI:

8595188112444

8595188112420

8595188112789

8595188112468

8595188116008

CCA

Technické parametry

Počet funkcí:

Napájecí svorky:

Napájecí napětí:

Příkon:

Napájecí napětí:

Příkon (zdánlivý / ztrátový):

Tolerance napájecího napětí:

Indikace napájení:

Časové rozsahy:

Nastavení časů:

Časová odchylka:

Přesnost opakování:

Teplotní součinitel:

Výstup

Počet kontaktů:

Jmenovitý proud:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Spínané napětí:

Min. spínaný výkon DC:

Úbytek napětí na spínači:

Připojení zátěže na svorku B1:

Indikace výstupu:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost (AC1):

Ovládání

Příkon ovládacího vstupu:

Připojení zátěže mezi S-A2:

Ovládací svorky:

Přípojení doutnevek:

Max. počet připojených doutnavek

k ovládacímu vstupu:

Délka ovládacího impulsu:

Doba obnovení:

Další údaje

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Elektrická pevnost:

Pracovní poloha:

Upevnění:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Průřez připojovacích vodičů (mm 2 ):

Rozměr:

Hmotnost:

Související normy:

230 UNI

CRM-91H

!

!

!

!

!

!

!

CRM-93H

10

A1 - A2

AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)

AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W

AC 230 V / 50 - 60 Hz

AC max. 12VA / 1.3W

AC max. 12VA / 1.9W

-15 %; +10 %

zelená LED

0.1 s - 10 dní

otočnými přepínači a potenciometry

5 % - při mechanickém nastavení

0.2 % - stabilita nastavené hodnoty

0.01 % / °C, vztažná hodnota = 20°C

1 x přepínací AgNi

16A / AC1

4000VA / AC1, 384W / DC

30A /


Multifunkční časové relé CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S

Funkce:

Zpožděný rozběh

po přivedení napájecího napětí

a

U

t

t

Zpožděný návrat reagující na sepnutí

ovládacího kontaktu, bez ohledu na

délku jeho sepnutí

f

S

t

t

Zpožděný návrat

po přivedení napájecího napětí

b U t t

Zpožděný návrat po vypnutí ovládacího

kontaktu se zpožděným výstupem

g

S

t

t

Cyklovač začínající mezerou

po přivedení napájecího napětí

c

U

t t t t t

t

Zpožděný návrat po sepnutí i rozepnutí

ovládacího kontaktu

h S t t t t

Cyklovač začínající impulsem

po přivedení napájecího napětí

d

U

t

t t t t t

Impulsní relé

i

S

Zpožděný návrat po vypnutí ovládacího

kontaktu s okamžitým sepnutím výstupu

e

S

t

t

Generátor pulsu

j

U

t PULS

t PULS

PULS = 0.5 s

Časové rozsahy

h

m 110

10

1

10

S

1

1 d

10

ON

OFF

m

10

1

10

S

1

h

110

1 d

10

ON

OFF

m

10

1

10

S

1

h

110

1 d

10

ON

OFF

m

10

1

10

S

1

h

110

1 d

10

ON

OFF

m

10

1

10

S

1

h

110

1 d

10

ON

OFF

0.1–1s 1–10s 0.1–1 min 1–10 min 0.1–1 h

h

m 1 10

10

1

10

S

1

1 d

10

ON

OFF

m

10

1

10

S

1

h

1 10

1 d

10

ON

OFF

m

10

1

10

S

1

h

1 10

1 d

10

ON

OFF

m

10

1

10

S

1

h

1 10

1 d

10

ON

OFF

m

10

1

10

S

1

h

1 10

1 d

10

ON

OFF

1–10 h 0.1–1 den 1–10 dní pouze ON pouze OFF

Popis přístroje

Svorky napájecího napětí

Indikace napájecího napětí

Hrubé nastavení času

Jemné nastavení času

Nastavení funkcí

A1 S A2

Ovládací vstup “S”

Indikace výstupu - multifunkční LED

Příklady signalizace

Funkce: a U

15-18

LED

t

Funkce: e U

S

15-18

LED

t

15 16 18

Výstupní kontakty

Poznámky

1) Výstupní kontakty CRM-93H neumožňují spínání rozdílných fází, resp. napětí >250 V.

2) Při montáži do oceloplechových rozvodnic je třeba u CRM-93H dodržet bezpečnou vzdálenost min. 3 mm od šroubků svorek 35-36-38 a 25-26-28 k zákrytu rozvaděče.

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!