Views
4 years ago

primer

primer

OGK – 09/10, 8.vaja 8a. vaja: MSU – MEJNO STANJE RAZPOK 1. RAČUN ŠIRINE RAZPOK SKLADNO S STANDARDOM SIST EN 1992-1-1: V kolikor preverjamo širino razpok, je potrebno v območjih, kjer pričakujemo natezne obremenitve, zagotoviti minimalno količino armature A s,min : A A s,min ... minimalna količina armature v natezni coni, s, min kck fct,eff Act / σs A ct ... površina betonskega dela prereza v nategu tik pred nastankom prve razpoke, s ... največja dovoljena napetost v armaturi takoj po nastanku razpoke ( s f yk ), f ct,eff ... povprečna natezna trdnost betona ob nastanku prvih razpok (f ct,eff = f ctm oziroma f ct,eff (t), če pričakujemo nastanek prvih razpok pred starostjo betona 28 dni), k ... koeficient, s katerim upoštevamo vpliv neenakomernih notranjih napetosti: 1.0 h 300mm(notranje napetosti zaradi zunanjih vplivov), k 0.65 h 800mm(notranji vplivi - lezenje, krcenje), k c ... koeficient, s katerim upoštevamo vpliv narave obremenitve: 1.0 čisti nateg, k σ c c 0.4 1 1 za upogib z osno silo (pravokotni prerezi) : k ( / * ) 1 h h f ct,eff c ... povprečna napetost v betonu: c = N Ed / bh, N Ed ... tlačna osna sila v obravnavanem prerezu pri MSU, h * h 1.0 1.5 k 1 * 2h / 3h h 1.0 m, h 1.0 m, N N Ed Ed ... tlacna sila, ... natezna sila, Račun širine razpoke w k : w k sr,max εsm εcm sm ... povprečna deformacija v armaturi, cm ... povprečna deformacija v betonu med razpokami: ε sm ε cm σ s ct,eff k f t ρ p,eff E 1 α s e ρ p,eff σ 0.6 E s ...napetost v natezni armaturi razpokanega prereza pri računski obtežbi za MS razpok, e ... razmerje E s / E cm , 2 ' As ξ1 Ap ρp,eff , Ac,eff A s … natezna armatura znotraj območja A c,eff , ' A p … prednapeta armatura znotraj območja A c,eff , A c,eff … efektivno območje betona v nategu: s s 1

Justice Primer-Korean Trans.pub
WATERBASE PRIMER - Index S.p.A.
MapeWrap Primer 1 SP MapeWrap Primer 1 SP - Mapei
Piano Town: Primer Level Lessons
8. Upravljanje mobilnošću - primer ''Grada na vodi'
L/I primer upitnika - Human Synergistics Srbija
Sell Sheet - Aerosol 1K Self Etch Primer - Pro-Spray
Priprava LEK in SEAP, primer iz prakse MO - Skupnost občin Slovenije
primer Slovenija - Ordinacija.net
Civic Youth Work Primer (Peter Lang Primer)
Primer 2011 TT Primer v2 - NOVA Open
Globalna dobavna veriga Danfoss Trate – primer iz prakse - Planet GV
Primer odobrenog projekta – Finansijska pismenost Roma - Tempus
[+][PDF] TOP TREND Introducing the LSAT: The Fox Test Prep Quick Dirty LSAT Primer [NEWS]
8a. vaja: MSU – OMEJITEV ŠIRINE RAZPOK
5. vaja: TRIETAŽNA POSLOVNA STAVBA
projektiranje osno-upogibno obremenjenih armirano betonskih ...
Dimenzioniranje AB konstrukcije na kombinirano obremenitev
8b. vaja: MSU – OMEJITEV POMIKOV
9. vaja: PODZEMNI AB CILINDRIČNI VODOHRAN
Dimenzioniranje prednapetega nosilca