Views
3 years ago

ﺍﺴﻡ ﺍﻻﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﺏ ﺍﻻﺴﻡ ﻭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻡ ﻡ ﻡ ﻡ ﻋﺯﻴﺯﺓ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒ

ﺍﺴﻡ ﺍﻻﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﺏ ﺍﻻﺴﻡ ﻭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻡ ﻡ ﻡ ﻡ ﻋﺯﻴﺯﺓ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒ

ياسمين حسن

ياسمين حسن رفعات 110435 110447 110449 110453 هناء 110455 110455 110456 110458 110466 110467 110475 110483 110486 110496 110501 110506 يامن السروجي يامن العائدي يامن النواوي جابر يامن محمد هيثم هشام غسان حسن حسنه رفاه نجاح نجلة هناء هناء حسن يامن جابر جوهره عويضه يامن حرب خوله ابراهيم يامن عطيفي سميره فريد يحيى الهندي فريزة فاروق يحيى راجح زينب سمير يزن هزيم نوال عبد الحميد يسرى منصور مها احمد راتب يمامة قسومه امنة محمد سعيد يوسف الحمد هيام فايز يوسف الغانم شادية الوهاب يوسف كا بكران عبد 110506 يوسف زغير فاطمه دحام 110509 110518 110524 110525 110526 110528 وصال 110539 110544 110546 110547 يوسف مريشان سامي خضرة نور الهدى بدوي علاء الدين المسوتي سيبان حسين حسحس بدور عباس رمضان حازم علي فوزي عامر احمد عمر محمد عليا عزيزة امنينة فطمة كسومة وصال خديجة سميرة نجيب نسرين الحمدان دينا منيف نانسي عباس

110548 110557 110558 110559 110565 110569 خديجة شيخ موسى نضال ارنب شريفة ابراهيم علاء الدين مشوقل غزالي محمد شفيق عبده روزه بلال عبد الرحمن يوسف سسوسن فاضل محمد علا الحلواني 110565 فاطمة ابراهيم هند عوض عماد حاتم سامر ريا اسامة محمود مريم دلال 110577 110580 110584 110590 110596 110597 110609 110611 110616 ثروت 110617 110620 110621 110622 110624 110631 110639 هبة العتيق سوزان يوسف هدى القواص علاء زيو هزيمو هيفاء رحال عمر رستم غالية الحلبي فشح ملاح هالة فرحان محمد سعود احمد محمود جمعة محمدعمر احسان نوال نجاح سناء هلالة مسعودة غادة ثروت وهيبة سامي علياءالحكيم محمد مازن نسرين الشويكي صبريه مراد ايه بشناق عليه فكري بشائر حاجو فهده عبد الرحمن حياة العودات غزاله عبد القادر ماهر العربو البري احمد كمال وداد و 110656 110658 110659 110660 زهره محمد احمد الحسين الحميدي سوسن محمد عدنان احمد الحمصي فايزة علي احمد الديك

ﺍﺴﻡ ﺍﻻﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﺏ ﺍﻻﺴﻡ ﻭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲ ﻤﺭﻴ
اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ
تعويضات متحركة 10
ملخص الفن الإسلامي في المشرق العربي منذ نشأته حتى ... - جامعة دمشق
اﻻم اﻻب اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﻗﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺪر ﻓﺆاد اﺗﺤﺎد ﻋﺎﻣ
تعويضات متحركة4
كمعيار متطور وشامل. (حالة دراسية. منطقة أن - جامعة دمشق
اﻟﺸﻌر اﻟﺘﻌﻟﻴﻤﻲ ( وره، ﺴﻤﺎﺘﻪ ـ ﺒداﻴﺎﺘﻪ، ﺘط ) - جامعة دمشق
ايران 1
ﻃﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2010/2009ف1
/51/ اﻟﻘﺎﻧﻮن 24/11/2004 ﻟﻌﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮد
/322/ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ /23 - وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮاد 6/12/2004 ﺗﺎ
رﻳﺎض اﻃﻔﺎل ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﺏ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول - جامعة دمشق
الملخص باللغة العربية - جامعة دمشق
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ذرﯾﺔ وأطﯾﺎف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻣﺗﺣﺎن ﻣﻘرر اﻟﺛﺎﻧﻲ : اﻟ 5
اكاردا
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ٢٠١٢-٢٠١١ /٦٠/ ﻡﺎﻅﻨ
- ﻗﺎﺋﻣﺔ درﺟﺎت اﻟطﻼب ﻣن اﻟﺳـــــــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻟﻌﺎم اﻟ - جامعة دمشق
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻓﯾزﯾﺎء ﺑﻼزﻣﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻣﺗﺣﺎن ﻣﻘرر اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﺭﻉ : ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﺍﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ/ ﻨﻅﺎﻡ/٦٠/ ﺍ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎء ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻻﻋﻼم 2009/2010 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﻨﺔ
دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨطق اﻟطﻴر - جامعة دمشق
أﻟف ﻟﻴﻟﺔ وﻟﻴﻟﺔ ( ﺴﻟطﺎن اﻟﮐﻼم ) اﻻﺴﺘﻤﺎع /اﻟﻘصّ - جامعة دمشق
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎء ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻻﻋﻼم 2009/2010 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﻨﺔ
رسائل الدكتوراه والماجستير - جامعة دمشق
المحاضرة 3 - توازن السوائل_2 - جامعة دمشق
دراسة إحصائية لديناميكية تطور مؤشر التنمية البشرية (HDI) - جامعة دمشق
دراسة تصنيع الجبن المطبوخ القابل للمد باستخدام الأجبان ... - جامعة دمشق
تصميم وتنفيذ مبدلة تقطيعية رافعة للجهد المستمر تعمل ... - جامعة دمشق