Views
3 years ago

република българия комисия за защита на конкуренцията

република българия комисия за защита на конкуренцията

Отправна

Отправна точка на анализа (2) ‣ Споразуменията за изследвания и разработки Проблем: информация за съществуващите продукти ‣ Споразуменията за производство (едностранно, реципрочно, съвместно) Проблем: обмен на информация за цени и продажби не е необходима за предмета – малка вероятност за индивидуално освобождаване ‣ Съвместното закупуване (съвместно дружество или договореност за съвместно закупуване) Проблем: може да изисква информация за покупни цени и количества, освен ако данните се събиратотдоговореностза съвместно закупуване, която не предава тази информация на своите членове ‣ Споразуменията за търгуване (сътрудничество при продажбата, дистрибуцията или за реклама) Проблем: по принцип включва някаква степен на обмен на информация за маркетингова стратегия и ценообразуване за да бъде изпълнено споразумението. 10

Общиправилазаоценка Стъпка 1: Анализ на пазарната структура и продуктовите характеристики (Глава VI от Насоките); ‣концентриран пазар, хомогенен продукт, симетрия в структурата на разходите, бариери за навлизане, чести търговски контакти между фирмите, структурни връзки, прозрачностидр. – !!! предпоставка за възникване на координирано поведение Стъпка 2: Анализ на вида на информацията и същността на обмена (Глава IV и V от Насоките). 11

фотоэкспозицией - Кафедра Акустики Физического Факультета ...
Воздействие изменения климата на российскую Арктику
Для абитуриентов о кафедре - Радиофизический факультет ...
Фактор Северного кавказа в контекСте ... - International Alert
Туберкулез в Российской Федерации, 2009 г - НИИ организации ...
Загрузить - Российский Микрофинансовый центр
Факторы риска атеросклероза – современная точка зрения
Скачать PDF версию газеты Акцент за 2011 год ... - Газета Акцент
Медицинский в Каразинском - Медичний факультет - Головна
Тижневий аналітичний звіт: 9 - 22 квітня 2012 року - Українська ...
TBS. Защитные и разделительные искровые разрядники
НАРЪЧНИК - Комисия за защита на конкуренцията
Обзор лучшей практики применения мер по развитию конкуренции
Промышленные котельные установки. Обзор продукции
(Серия: Выдающиеся ученые физического факультета МГУ). М
Миграция как фактор развития малого, среднего бизнеса ...
промислове забруднення/ О.Л. Омельченко - укр
Тижневий аналітичний звіт: 15 - 21 липня 2013 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 9 - 15 липня 2012 року - Українська ...
Здесь - Институт теплофизики экстремальных состояний
Тижневому аналітичному звіті - Українська енергетика UA ...
Медицинский в Каразинском: факультет как факультет
Тижневий аналітичний звіт: 20 - 26 серпня 2012 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 17 - 23 червня 2013 року - Українська ...
Сценарії розвитку енергетики у 2012 році - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 16 - 22 липня 2012 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 22 - 28 серпня 2011 року - Українська ...
Обков за микровентилация MACO - Фирма КОМАТЕК-КМТ ООД
бележити български физици - Физически факултет
школа цзинган-чан шаолиньских боевых искусств