Views
3 years ago

република българия комисия за защита на конкуренцията

република българия комисия за защита на конкуренцията

3.

3. Опосредстван (непряк обмен) ‣ Независими трети страни (консултантски предприятия) ‣ Сдружения на предприятията • Положителна роля: защита на общите интереси на членовете за по – ефективно функциониране на пазара и развитие на дадения сектор • До къде може да стигат дейностите на сдруженията: ‣ До момента, в който сдружението е създало, по силата на свои вътрешни актове, обичаи в практиката или по друг начин, механизъм да действа като средище за едностранно предоставяне и/или взаимно споделяне на информация, коятообичайночленовете му пазят като своя търговска тайна (§.25 от Насоките на КЗК). • Изключение: поведение, наложено от правни норми ‣ Пример: сдруженията в регулираните професии 18

4. Публичен и таен обмен на информация • Таен - лични комуникации между фирмите, коитосаединствено в полза на страната на предлагането → по – вероятен антиконкурентен ефект • Публичен - в полза на всички участници на пазара в това число и на потребителите → в повечето случаи проконкурентните ефекти са повече от антиконкурентните Пример: B2B електронна търговия 19

фотоэкспозицией - Кафедра Акустики Физического Факультета ...
Воздействие изменения климата на российскую Арктику
Для абитуриентов о кафедре - Радиофизический факультет ...
Фактор Северного кавказа в контекСте ... - International Alert
Тижневий аналітичний звіт: 9 - 22 квітня 2012 року - Українська ...
Медицинский в Каразинском - Медичний факультет - Головна
Туберкулез в Российской Федерации, 2009 г - НИИ организации ...
Миграция как фактор развития малого, среднего бизнеса ...
Здесь - Институт теплофизики экстремальных состояний
Скачать PDF версию газеты Акцент за 2011 год ... - Газета Акцент
Тижневому аналітичному звіті - Українська енергетика UA ...
Медицинский в Каразинском: факультет как факультет
Факторы риска атеросклероза – современная точка зрения
Тижневий аналітичний звіт: 15 - 21 липня 2013 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 9 - 15 липня 2012 року - Українська ...
НАРЪЧНИК - Комисия за защита на конкуренцията
Сценарії розвитку енергетики у 2012 році - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 16 - 22 липня 2012 року - Українська ...
Загрузить - Российский Микрофинансовый центр
промислове забруднення/ О.Л. Омельченко - укр
Промышленные котельные установки. Обзор продукции
Тижневий аналітичний звіт: 22 - 28 серпня 2011 року - Українська ...
конструкција теорије "одоздо" - др Марина Благојевић - Hughson
TBS. Защитные и разделительные искровые разрядники
школа цзинган-чан шаолиньских боевых искусств
Тижневий аналітичний звіт: 5 -11 вересня 2011 року - Українська ...
Обзор лучшей практики применения мер по развитию конкуренции
(Серия: Выдающиеся ученые физического факультета МГУ). М
Тижневий аналітичний звіт: 17 - 23 червня 2013 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 20 - 26 серпня 2012 року - Українська ...