Views
3 years ago

република българия комисия за защита на конкуренцията

република българия комисия за защита на конкуренцията

Основен

Основен ефект: повишава нивото на прозрачност на пазара! ! (1) • Положителен ефект на прозрачността - модел на перфектна конкуренция и информационна асиметрия ‣ За ефективен конкурентен процес между доставчиците - ефективни бизнес стратегии, основани на по – добро познаване на пазара; - решения за инвестиции - сектори, вкоитоенеобходимапрозрачност– застрахователен и банков сектор -; ново навлизащите могат да се конкурират по – ефективно; ‣ За клиентите - намаляваразходитезатърсене - поведенческа икономика – добре информирани клиенти стимулират конкуренция между доставчиците; 4

Основен ефект: повишава нивото на прозрачност на пазара! ! (2) • Отрицателен ефект на прозрачността ‣ Координирани ефекти: установяване и поддържане във времето на координирано равновесие (collusive equilibrium) като прави по – лесно засичането и наказването на предприятия, които се отклоняват; ‣ 3 условия за успешно поддържане на координирано равновесие: - да улеснява постигане на общо разбиране за условията на координирането; - да подпомага съблюдаването дали тези условия се следват; - да подобрява възможностите за наказване на отклоненията. ‣ Не – координирани ефекти –ефект на затваряне (foreclosure effect) –конкурентно предимство за участниците по отношение на тези, които не участват и потенциални конкуренти 5

фотоэкспозицией - Кафедра Акустики Физического Факультета ...
Воздействие изменения климата на российскую Арктику
Для абитуриентов о кафедре - Радиофизический факультет ...
Фактор Северного кавказа в контекСте ... - International Alert
Туберкулез в Российской Федерации, 2009 г - НИИ организации ...
Скачать PDF версию газеты Акцент за 2011 год ... - Газета Акцент
Загрузить - Российский Микрофинансовый центр
Факторы риска атеросклероза – современная точка зрения
Тижневий аналітичний звіт: 9 - 22 квітня 2012 року - Українська ...
НАРЪЧНИК - Комисия за защита на конкуренцията
Медицинский в Каразинском - Медичний факультет - Головна
TBS. Защитные и разделительные искровые разрядники
Миграция как фактор развития малого, среднего бизнеса ...
Промышленные котельные установки. Обзор продукции
промислове забруднення/ О.Л. Омельченко - укр
Обзор лучшей практики применения мер по развитию конкуренции
(Серия: Выдающиеся ученые физического факультета МГУ). М
Здесь - Институт теплофизики экстремальных состояний
Тижневому аналітичному звіті - Українська енергетика UA ...
Медицинский в Каразинском: факультет как факультет
Тижневий аналітичний звіт: 9 - 15 липня 2012 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 15 - 21 липня 2013 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 20 - 26 серпня 2012 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 17 - 23 червня 2013 року - Українська ...
Сценарії розвитку енергетики у 2012 році - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 16 - 22 липня 2012 року - Українська ...
Тижневий аналітичний звіт: 22 - 28 серпня 2011 року - Українська ...
бележити български физици - Физически факултет
Обков за микровентилация MACO - Фирма КОМАТЕК-КМТ ООД
конструкција теорије "одоздо" - др Марина Благојевић - Hughson