Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

T [Nmm] okretni moment D

T [Nmm] okretni moment D n [mm] unutarnji promjer glavine, slika 4.10a d [mm] promjer zatika τ s dop [N/mm 2 ] dopušteno naprezanje na smik materijala zatika. T T D sr = (D n +D z ) / 2 I d II p g p v p v p g D n D z a) b) Slika 4.10: Poprečni zatik za spojeve glavine i vratila a) konstrukcijske veličine i površinski pritisak b) lom zatika zbog preopterećenja na smik d) Uzdužni zatici opterećeni okretnim momentom Uzdužni zatici upotrebljavaju se slično kao i poprečni za spojeve glavine i vratila, osim što ih se postavlja uzdužno u prethodno napravljen provrt između glavine i vratila, Slika 4.11a. S obzirom da obavljaju istu funkciju kao i klinovi ( 8.1), uzdužni zatici u praksi su poznati i pod imenom okrugli klinovi. Okretni moment T uzrokuje između zatika i glavine, te između zatika i vratila, površinski pritisak p koji je zbog okrugle dodirne površine nejednako razmješten ( 1.4.4.1). Za približan proračun dovoljno je precizno ako se površinski pritisak računa kao srednja vrijednost p = F o /A proj , gdje je F o obodna sila zbog djelovanja okretnog momenta T, a A proj projekcijska površina dodirne plohe, izraz (4.10). Obodna sila F o opterećuje zatik i naprezanjem na smik τ s koje može dovesti do rušenja zatika ako nije ispunjen uvjet (4.11), slika 4.11b. Fo 4T p = A = D ⋅d⋅l ≤ proj n p dop (4.10) Fo 2T τ s = = ≤ τ A D ⋅d⋅l l n s,dop (4.11) A l [mm 2 ] uzdužni presjek zatika, A l = d⋅l d [mm] promjer zatika l [mm] dužina zatika p dop [N/mm 2 ] dopušteni površinski pritisak materijala glavine, τ s dop [N/mm 2 ] dopušteno naprezanje na smik materijala zatika, 99

T p d T p D n D z a) b) Slika 4.11: Uzdužni zatik za spoj glavine i vratila a) konstrukcijske veličine i površinski pritisak b) rušenje zatika zbog preopterećenja na smik 4.3 USKOČNICI Uskočnici služe kao osigurači od osnog pomaka osovine ili vratila, odnosno dijelova koji leže na osovini ili vratilu, ili su umetnuti u odgovarajuće kućište. Najčešće se upotrebljavaju kao osigurači od ispada svornjaka (Slika 4.1b), za pozicioniranje valjnih ležajeva na vratilu i u kućištu (Slika 4.12a), te za osno pozicioniranje raznih strojnih elemenata (koloture, ramenice, zupčanici, itd) na osovine ili vratila, Slika 4.12b. Dijele se na: • vanjske uskočnike koji se umeću u odgovarajuće oblikovan žlijeb na osovini ili vratilu; dimenzije vanjskih uskočnika i žljebova u osovini ili vratilu standardizirane su prema DIN 471, Tabela 4.4 • unutarnje uskočnike koji se umeću u odgovarajuće oblikovan žlijeb u kućištu; dimenzije unutarnjih uskočnika i žljebova u kućištu standardizirane su prema DIN 472, Tabela 4.4 unutarnji uskočnik vanjski uskočnik a) b) Slika 4.12: Primjeri upotrebe uskočnika a) pozicioniranje valjnog ležaja na vratilu i u kućištu b) pozicioniranje zupčanika na vratilu Uskočnici se izrađuju od čelika za opruge (npr. C55E, C60E prema EN 10027-1) s vlačnom čvrstoćom R m ≈ 1200 N/mm 2 , koja osigurava potrebna svojstva elastičnosti uskočnika. Naime, 100

HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
2. višedijelni tlačni elementi
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet