Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Prilikom prijenosa

Prilikom prijenosa okretnog momenta, dijelovi vratila i glavine, te upotrijebljeni vezni elementi (klinovi i pera) na dodirnim površinama su opterećeni površinskim pritiskom p, koji mora biti manji od dopuštenoga, p ≤ p dop . Dopušteni površinski pritisak se određuje pomoću izraza 5.1 KLINOVI Klinovi su strojni elementi klinastog oblika, obično s nagibom 1:100, koji se primjenom sile umeću između glavine i vratila. Time se na dodirnim površinama stvara sila trenja potrebna za prijenos okretnog momenta. Dok glavina uvijek ima izrađen žlijeb s jednakim nagibom kao klin, vratilo može s obzirom na vrstu klina, biti različito oblikovano. Prema tome razlikuju se: • žlijebljeni klinovi, gdje vratilo ima žlijeb bez nagiba • plosnati klinovi, gdje je vratilo na mjestu klina spljošteno • zaobljeni klinovi, gdje se ne zahtjeva nikakva dodatna obrada vratila • tangencijalni klinovi, gdje su vratilo i glavina izrađeni s posebnim žljebovima po obodu 120° a) b) Slika 5.1: Ekscentričnost spoja vratila i glavine s klinom a) dodir u dvije točke b) dodir u tri točke U spoju vratila i glavine s klinom, zbog djelovanja klina, nastaje ekscentričan spoj, obzirom da općenito dolazi do dodira među elementima u dvije točke (na jednoj strani posredno preko klina, a na drugoj strani neposredno), slika 5.1a. Ako se upotrijebe dva klina pod kutom 120°, vratilo i glavina dodiruju se u tri točke, slika 5.1b. To je povoljnije, posebno za izmjenična i udarna opterećenja. Kako bi se što više smanjila ekscentričnost vratila i glavine preporučuje se prijelazni dosjed između rupe u glavini i vratila (npr. H/k ili H/m). Zbog ekscentričnosti spoja klinovi se koriste samo za manje brzine vrtnje (n ≤ 1200 min −1 ) prvenstveno u poljoprivrednim i građevinskim strojevima, te u napravama za dizanje. Klinovi su obično izrađeni od vučenog čelika prema DIN 1652 (ili ISO 1052), s vlačnom čvrstoćom R m ≥ 600 N/mm 2 i to: • St50-1K (Č0545) za visine klinova h ≤ 25 mm, • St60-2K (Č0645) za visine klinova h > 25 mm. 5.1.1 Žlijebljeni klinovi Žlijebljeni klinovi standardizirani su prema ISO 774 (DIN 6886 i DIN 6887). Dimenzije žlijebljenih klinova i žljebova u vratilu i glavini navedene su u tabeli 5.3. Prema obliku i načinu montaže razlikuju se: 103

h • uložni klinovi, koji se ulažu u žlijeb vratila, a zatim se silom F glavina navuče na vratilo, slika 5.2a. Uložni klinovi imaju zaokruženo čelo (tip A), a dužina im je jednaka dužini žlijeba u vratilu. • utjerni klinovi, kod kojih se najprije namješta glavina na željeno mjesto na vratilu, a zatim se klinovi utjeruju silom F između glavine i vratila, slike 5.2b i c. Utjerni klinovi imaju ravno čelo (tip B i klin s nosom), a žlijeb u glavini mora biti primjereno duži kako bi se klin zabio između vratila i glavine. Klinovi s nosom prvenstveno se koriste u slučajevima kada kod zabijenog klina nije moguće izbijanje sa suprotne strane, pa prilikom demontaže nos klina služi za njegovo izvlačenje. a) b) c) F 1:100 F 1:100 F h h 1:100 l t l t h l t b b b l l Slika 5.2: Konstrukcijske izvedbe žlijebljenih klinova a) uložni klin b) utjerni klin c) klin s nosom l Princip prijenosa okretnog momenta žlijebljenim klinom prikazan je na slici 5.3. Zbog klinastog oblika, a uslijed aksijalne sile zabijanja, klin pritišće s donje strane (na trbuhu) vratilo, a s gornje (na leđima) glavinu radijalnim pritiskom p koji stvara na svim dodirnim površinama silu i moment trenja potrebne za prijenos okretnog momenta. Ovako stvorena veza, koja drži zajedno glavinu, klin i vratilo, naziva se naponska veza. Da bi se ona održala, stvoreni moment trenja mora biti stalno veći od okretnog momenta koji se prenosi. Ako ova naponska veza popusti, tada se prijenos okretnog momenta ostvaruje oblikom, tj. pritiskom bočnih površina klina na glavinu ili vratilo, ili obratno. µ F p ω F p F p F p Slika 5.3: Prijenos okretnog momenta žlijebljenim klinom p p µ p F p . S obzirom da sile kojima se zabija klin između vratila i glavine općenito nisu poznate, ne može se pouzdano odrediti radijalni pritisak p r , slika 5.3. Zbog toga se žlijebljene klinove proračunava na bočni pritisak p, a neuzimanje u obzir radijalnog pritiska p r u proračunu predstavlja određenu sigurnost. Obodna sila F o , kao posljedica djelovanja okretnog momenta T na promjeru vratila (F o = 2⋅T/d), uzrokuje na dodirnoj površini između klina i žlijeba glavine A = l t ⋅t 2 površinski pritisak p =F o /A koji mora biti u dopuštenim granicama. Upotrebom više klinova površinski pritisak se smanjuje, jer je raspoređen na više klinova: 2T p = d⋅t ⋅l ⋅i ≤ 2 t p dop (5.3) 104

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB