Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

D [mm] vanjski promjer

D [mm] vanjski promjer vratila, tabela 5.5 l t [mm] nosiva dužina žlijebljenog vratila (obično dužina glavine) i broj žljebova, tabela 5.5 k faktor nošenja k ≈ 1,35 za unutarnje centriranje; k ≈ 1,05 za bočno centriranje p dop [N/mm 2 ] dopušteni površinski pritisak, izraz (5.2). 5.4 ZUPČASTI SPOJEVI Zupčasti spojevi slični su žlijebljenim spojevima, pri čemu vratilo i glavina umjesto žljebova po obodu imaju primjereno oblikovane zupce s trokutastim ili evolventnim profilom. Trokutasti profil prema DIN 5481 β Evolventni profil prema DIN 5480 d2 d d3 d 2 d 3 d Razmjerno velik broj zubaca osigurava prijenos velikih okretnih momenata i udarnih opterećenja. U usporedbi sa žlijebljenim spojevima zupci su manji, pa su zupčasti spojevi primjereniji za tanja vratila, a omogućuju i pozicioniranje glavine u obodnom smjeru. Zupčasti spojevi s trokutastim profilom obično su izrađeni s bočnim centriranjem, a koriste se prvenstveno za aksijalno nepokretne glavine. Kod zupčastih spojeva s evolventnim profilom moguće je također i unutarnje ili vanjsko centriranje, a koriste se za aksijalno pokretne ili nepokretne glavine. Zupčasti spojevi proračunavaju se na površinski pritisak kako slijedi: 2T p = k ≤ p d ⋅h⋅l ⋅z sr t dop (5.6) p [N/mm 2 ] površinski pritisak među bokovima zubaca T [Nmm] okretni moment d sr [mm] srednji promjer; d sr = (d 2 + d 3 )/2 h [mm] nosiva visina zupca; h = ( d 3 − d 2 )/2 d 2 [mm] unutarnji promjer glavine, tabela 5.6 d 3 [mm] vanjski promjer vratila, tabela 5.6 l t [mm] nosiva dužina zupčastog vratila (obično dužina glavine) z broj zubaca, tabela 5.6 k faktor nošenja k ≈ 2 za trokutasti profil; k ≈ 1,35 za evolventni profil p dop [N/mm 2 ] dopušteni površinski pritisak, izraz (5.2). 107

5.5 STEZNI SPOJEVI 5.5.1 Nerastavljivi stezni spoj U nerastavljivom steznom spoju vratilo i glavina su izrađeni s čvrstim dosjedom, s potrebnim preklopom. Zbog toga nakon ugradnje na dodirnom površinama nastaje površinski pritisak p koji osigurava silu trenja F tr , potrebnu za prijenos vrtnje. Istovremeno, takav spoj podnosi i određenu aksijalnu silu. Stezni spoj je primjeren za velika izmjenična i udarna opterećenja, pa ga se može koristiti svugdje tamo gdje ostali spojevi vratila i glavine nisu dovoljni za prijenos velikih okretnih momenata. Zbog čvrstog dosjeda između vratila i glavine za stezni spoj je potrebno upotrebiti odgovarajući postupak montaže. Montaža nerastavljivog steznog spoja U praksi se upotrebljavaju tri postupka montaže i demontaže steznog spoja: mehanički, toplinski i hidraulički postupak, slika 5.12. Odabrani postupak ovisi prvenstveno o zahtjevanom preklopu steznog spoja i montažnim sredstvima koja su na raspolaganju. U mehaničkom (uzdužnom) postupku vratilo i glavina sastavljaju se u hladnom stanju s određenom montažnom silom F m i brzinom utiskivanja vratila u glavinu 2 do 5 mm/s, slika 5.12a. Kako bi se olakšala montaža, dio s višom granicom tečenja (obično je to vratilo) je skošen pod kutom ϕ = 5° na dužini l ≈ 3 d[ mm ] , a dodirne površine obično su još i nauljene, osim ako je jedan dio iz bronze. Kod većih preklopa izvodi se dvostruko skošenje vratila. Ovako montiran stezni spoj postiže radnu sposobnost nakon približno 48 sati. l F m d ϕ zagrijana glavina Z m Z m pothlađeno vratilo ulje pod tlakom a) b) d c) d d) Slika 5.12: Načini montaže (demontaže) steznog spoja a) mehanički b) i c) toplinski d) hidraulički U toplinskom postupku montaže koriste se svojstva materijala da se prilikom zagrijavanje rasteže, a prilikom hlađenja skuplja. Glavina se raširi kada se zagrije na odgovarajuću temperaturu, a između dijelova nastane zračnost Z m , pa ih se može sastaviti bez upotrebe dodatne mehaničke sile, slika 5.12b. Kada se glavina nakon montaže ohladi na sobnu temperaturu, skupi se, a zbog 108

SNV Bulletin #10
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
2. višedijelni tlačni elementi
ČVRSTOĆA
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ZADATAK 1 - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
ELEMENTI 14. SKUPINE
Udzbenik-skripta II deo.pdf
meh pror 2009
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB