Views
4 years ago

ELEMENTI STROJEVA

U koničnom dosjedu

U koničnom dosjedu vratilo i provrt u glavini na mjestu spoja imaju oblik konusa, koji je definiran omjerom: D [mm] veći promjer konusa, slika 5.17 d [mm] manji promjer konusa, slika 5.17 L [mm] dužina konusa, slika 5.17 α [°] kut konusa, slika 5.17 1 D− d konus = = = 2 tan( α / 2) (5.27) x L U općem strojarstvu, za pričvršćivanje zupčanika, remenica, spojki i drugih strojnih elemenata, najviše se upotrebljava konus 1:10, a za držače alata koriste se Metrički konus 1:20 i Morseov konus 1:19,212 do 1:20,02. p D d Fv α α/2 L a) b) Slika 5.17: Konični dosjed a) bez pera b) sa perom Slika 5.17 prikazuje odnose sila u koničnom dosjedu. Zbog pojednostavljenja pretpostavlja se da sile djeluju na srednjem promjeru D sr . Kao posljedica pritezanja matice, javlja se prednaponska sila F v koja nabiva glavinu na vratilo, stvarajući na dodirnim površinama površinski pritisak p, odnosno normalnu silu F N = p⋅A N (slika 5.18a). U ravnini dodirnih ploha djeluje sila trenja F tr = F N ⋅µ 0 . Sile F N i F tr mogu se sastaviti u rezultantu F (slika 5.18a), koja se rastavlja na radijalnu komponentu F r i aksijalnu komponentu (slika 5.18b). Zbog ravnoteže sila, ta aksijalna komponenta mora biti jednaka prednaponskoj sili F v . Uzimajući u obzir izraze tan ρ = µ 0 = Ftr / FN (slika 5.18a) i tan( α / 2 + ρ) = Fv / Fr (Slika 5.18b), iz izraza (5.1) slijedi izraz za nastalu sila trenja: F tr ≅ µ 0Fr tan 2 ( α + ρ ) . (5.28) µ 0 koeficijent trenja na dodirnim površinama F r [N] radijalna sila zbog pritiska ρ kut trenja; ρ = arctanµ 0 . µ 0 koeficijent trenja; µ 0 ≈ 0,1 (ρ ≈ 6°) za suhe i glatke površine. 115

ρ α/2 ρ F N F F r F p α/2 F tr F v α/2 D D sr d F v l l/2 F v a) b) Slika 5.18: Odnosi sila u koničnom dosjedu a) normalna sila F N i sila trenja F tr b) radijalna sila F r i sila prednapona F v Da ne bi došlo do proklizavanja steznih površina, sila trenja mora biti veća od rezultante djelujućih aktivnih sila koje stezni spoj prenosi, tj. ν F tr k = ≥ 2 2 Fo + Fa ν k , potr (5.29) ν k stupanj sigurnosti protiv klizanja F 0 [N] obodna sila F a [N] aksijalna sila koja se prenosi ν k,potr potrebni stupanj sigurnosti protiv klizanja; ν k,potr = 1,3. Ukoliko se ne prenosi aksijalna sila, ν k je (za sve vrste steznih spojeva) jednak: F T ν = tr tr k F = o T (5.29a) T tr [Nmm] moment trenja na dodirnoj površini; T tr = F tr·D sr /2 T [Nmm] okretni moment koji se prenosi; T = F o·D sr /2. D sr [mm] srednji promjer steznog spoja; D sr = (D+d)/2. D [mm] veći promjer konusa, slika 5.17 d [mm] manji promjer konusa, slika 5.17. U fazi konstruiranja steznog spoja potrebno je odrediti prednaponsku silu vijka potrebnu za siguran prijenos opterećenja. Iz gornjih izraza slijedi: F v 0 ( ) 2 2 ν k ⋅ Fo + Fa ⋅ tan α 2 + ρ = (5.30) µ Za F a = 0 slijedi: F v 0 ( ) 2ν kT ⋅ tan α 2+ ρ = µ ⋅ D sr (5.30a) 116

Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB