Views
4 years ago

ELEMENTI STROJEVA

) c) 2 2 Slika 5.20:

) c) 2 2 Slika 5.20: Sile na prvom paru steznih prstenova a) sile na dodirnim površinama b) poligon sila na vanjskom prstenu c) poligon sila na unutrašnjem prstenu Ukupna sila trenja F tr za n pari steznih prstenova jednaka je zbroju sila trenja svih parova prstenova, tj. sumi članova geometrijskog niza, kojemu je q kvocijent: n n q −1 F = ∑ F = F ( 1 + q+ q 2 + ...) = F (5.37) q −1 tr tr, j tr1 tr1 j= 1 Sličan izraz vrijedi i za ukupni moment trenja T tr , ako je F A = 0. No, kako je vrijednost omjera q za α/2 = 16°42' i za µ 0 = 0,15 prema izrazu (5.30) jednaka q = 0,5, proizlazi da je sposobnost nošenja svakog para steznih prstenova otprilike upola manja od prethodnog para, slika 5.21. Tako bi npr. peti par nosio svega oko tri posto ukupne sile (ili momenta), što je neisplativo. Zato se nikada ne ugrađuje više od četiri para steznih prstenova. raspodjela površinskog pritiska F r 1 glavina F r 2 F r3 F r 4 vratilo Fv Slika 5.21: Raspodjela površinskog pritiska na pojedine vezne elemente 119

Sigurnost protiv klizanja je dakle: ν k F tr = ≥ 2 2 Fr + FA ν k , potr (5.38) ν k, potr potrebni stupanj sigurnosti protiv klizanja; ν k, potr = 1,2...2,0. F r [N] aktivna radijalna sila koja se prenosi F A [N] aktivna aksijalna sila koja se prenosi Stezni prstenovi se ugrađuju s labavim dosjedom kako između vanjskog prstena i glavine, tako i između unutrašnjeg prstena i vratila. Za uklanjanje ove inicijalne zračnosti potrebno je stezne prstenove opteretiti početnom aksijalnom silom F 0 . Tek povećanjem aksijalne sile na vrijednost prednaponske sile F pr =F 0 +F v postiže se na dodirnim površinama željeni površinski pritisak p za prijenos vrtnje. Pri određivanju dimenzija steznih prstenova odlučujući je površinski pritisak p 1 između vanjskog prstena prvog para prstenova i glavine, koji mora biti u dopuštenim granicama: p F 1 1 = r ≤ pdop π Dl ⋅ (5.39) 6 OPRUGE Opruge su elastični elementi koji pod utjecajem vanjskog opterećenja akumuliraju energiju, te je nakon rasterećenja vrate u obliku potencijalne energije, čitavu ili umanjenu. U praksi se opruge upotrebljavaju za različite namjene. Neki od najčešćih primjera upotrebe su: • akumulacija energije (opruge za pogon mehanizma u satu i u igračkama), • prigušivanje udaraca i vibracija (torzijske opruge u cestovnim vozilima) • kao povratni elementi (opruge u ventilima, spojkama, mjernim instrumentima) • mjerenje sila (vaga s oprugom) • raspodjela sila (oruđa za učvršćivanje) • opruge za zatezanje Obzirom na materijal, u praksi se najčešće upotrebljavaju metalne i gumene opruge, a prema obliku zavojne, tanjuraste, lisnate i šipkaste. Ipak, osnovna podjela opruga je prema vrsti glavnog naprezanja: dijele se na savojne, vlačno-tlačne i torzijske opruge. 6.1 KARAKTERISTIKA I RAD OPRUGE Ako se vlačna, tlačna ili savojna opruga opterete silom F, hvatište sile napravi put s koji se naziva progib. Slično tome, opruge opterećene torzijskim momentom T zakreću se za kut α koji se naziva zakretanje opruge. Progib i kut zakreta se zajedničkim imenom nazivaju opruženje. Ovisnost opruženja o opterećenju naziva se karakteristika opruge, a može biti linearna, progresivna ili degresivna, slika 6.1. 120

ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
Inženjerska geologija I dio
ZAGATNE STIJENE I DIJAFRAGME - PRIMJERI RADOVA ...