Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

F a) F b) F c) s Slika

F a) F b) F c) s Slika 6.1: Karakteristika opruge a) progresivna b) linearna c) degresivna s s Karakteristika opruge definirana je omjerom prirasta opterećenja i opruženja koji se naziva krutost opruge: dF c = (6.1) ds dT c t = (6.2) dα U oprugama s linearnom karakteristikom (slika 6.1b) krutost opruge je konstantna veličina i naziva se konstanta opruge: c [N/mm] krutost opruge za vlačne, tlačne i savojne opruge c t [Nmm/rad] krutost opruge za torzijske opruge F [N] opterećenje opruge s [mm] progib opruge T [Nmm] torzijski moment opruge α [rad] zakretanje opruge. F c = (6.3) s T c t = (6.4) α Prilikom opterećenja opruge silom F ili momentom torzije T, u opruzi se akumulira radnja opruge, koji se računa izrazima (6.5) i (6.6). Opruga prilikom rasterećenja predaje akumuliranu radnju umanjenu za udio unutarnjeg trenja u materijalu opruge. W = ∫ F( s) ⋅ ds (6.5) s ∫ W t = T ( α) ⋅ dα (6.6) α 121

Radnja opruge grafički predstavlja površina ispod karakteristike opruge u dijagramima na slici 6.1. Kod opruga s linearnom karakteristikom (slika 6.1b) radnja opruge iznosi: W F = ⋅ s (6.7) 2 T W t = ⋅α (6.8) 2 W [Nmm] W t [Nmm] radnja opruge za vlačne, tlačne i savojne opruge radnja opruge za torzijske opruge. U praksi se često susreću primjeri kada je u pojedinom sklopu istovremeno ugrađeno više opruga koje su povezane u takozvani sustav opruga, čime se omogućuje tražena funkcija tog sklopa. Pojedine opruge mogu biti povezane u sustav opruga na različite načine, slika 6.2. F F s 1 F c 1 c 1 c 2 s s 2 s I s II c 1 c 2 a) b) c 2 c 3 c 4 c) Slika 6.2: Sustavi opruga a) paralelni b) serijski c) kombinirani a) Paralelni sustavi opruga Opruge su ugrađene tako da se ukupna sila raspoređuje na pojedine opruge, pri čemu je progib svih opruga jednak. Dakle, u sustavu opruga na slici 6.2a ukupna sila F se raspoređuje na sile F 1 i F 2 (F=F 1 +F 2 ), što se može, uzimajući u obzir krutosti opruga c 1 i c 2, te jedinstveni progib (s 1 = s 2 =s), zapisati i u obliku c⋅s = c 1 ⋅s + c 2 ⋅s. Iz ovoga slijedi da je ukupna konstanta opruge ugrađenih opruga na slici 6.2a jednaka c = c 1 + c 2 . Slično se može izvesti i za proizvoljan broj opruga, pa tako za n sporedno ugrađenih opruga vrijedi: n ∑ c = c1 + c2 + c3 + ..... + c n = c i (6.9) b) Serijski sustavi opruga Opruge su ugrađene tako da na pojedine opruge djeluje jednako velika sila F. Progibi pojedinih opruga općenito nisu jednaki, te su ovisni o konstantama opruge. U sustavu opruga na slici 6.2b i= 1 122

GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
2. višedijelni tlačni elementi
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...