Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

h F b s l x Slika 6.4:

h F b s l x Slika 6.4: Konzolno učvršćena savojna opruga s konstantnim presjekom Naprezanje na savijanje σ s opruge računa se poznatim izrazom M s 6⋅ F⋅l σs = = ≤ σ 2 W b⋅ h y sdop (6.14) M s [Nmm] najveći moment savijanja; M s = F⋅l W y [mm 3 ] aksijalni moment otpora poprečnog presjeka opruge oko horizontalne osi y; W y = b⋅h 2 /6 F, l, b, h vidi izrazu (6.13) σ s dop [N/mm 2 ] dopušteno naprezanje na savijanje materijala opruge, poglavlje 6.2. 6.3.2 Lisnata opruga jednake čvrstoće Jako opterećene opruge i opruge za cestovna i šinska vozila oblikovane su tako da je uzduž opruge naprezanje na savijanje približno konstantno. To znači da se moment otpora na savijanje presjeka opruge mijenja približno u istom odnosu kao i moment savijanja. Ako je poprečni presjek opruge pravokutnik s momentom otpora na savijanje W u =(b⋅h 2 )/6, za postizanje gornje pretpostavke mora se uzduž opruge mijenjati širina b ili debljina h. Zbog jednostavnije izrade opruzi se obično u praksi mijenja širina b, tako da se dobiva lisnata opruga "jednake čvrstoće", slika 6.5a. Ako se ova opruga razreže po širini na n jednakih listova koji se polože jedan na drugoga, dobiva se lisnata opruga jednake čvrstoće u sloju, slika 6.5b. Ako se upotrijebe dvije lisnate opruge i krajevi pojedinih listova odgovarajuće oblikuju dobiva se praktički oblik lisnate savojne opruge u sloju (slika 6.6), tzv. gibanj, koji se često upotrebljava u cestovnim i šinskim vozilima. Njegovo dobro svojstvo je što ublažava udare zbog neravnog kolnika, što povoljno utječe na vožnju vozila. 125

a) b) F B s b B=n⋅b b h l h l n⋅h Slika 6.5: Konzolno učvršćena lisnata opruga s promjenjivim presjekom a) lisnata opruga jednake čvrstoće b) nastajanje gibnja Tabela 6.5 Debljina h i širina b listova lisnatih opruga prema DIN 4620 h [mm] 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 14 16 20 b [mm] 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 140 h × b [mm] 3 × (35 … 50) 5 × (35 … 90) 8 × (40 … 140) 12 × (60 … 140) 3,5 × (35 … 60) 6 × (35 … 140) 9 × (40 … 140) 14 × (110 … 140) 4 × (35 … 70) 6,5 × (35 … 140) 10 × (40 … 140) 16 × (110 … 140) 4,5 × (35 … 70) 7 × (40 … 140) 11 × (60 … 140) 20 × (110 … 140) Lisnate opruge izrađuju se prvenstveno od toplo valjanih čelika za opruge prema DIN 17221, Tabela 6.1. Debljina listova h i širina listova b lisnatih opruga standardizirane su prema DIN 4620 i navedene u Tabeli 6.5. Dužina pojedinih listova određuje se pomoću Slike 6.6, pri čemu se polazi od dužine donjeg lista L n koji mora zbog učvršćivanja biti nešto duži: L L n = + a n −1 (6.15) L [mm] dužina gornja dva lista; L =L 1 =L 2 n broj ostalih listova a [mm] dodatak za donji list ; a ≈ 25 … 40 mm 126

SNV Bulletin #10
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
2. višedijelni tlačni elementi
ČVRSTOĆA
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
ZADATAK 1 - FESB
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
ELEMENTI 14. SKUPINE
meh pror 2009
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB