Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

d L T m L U D u D D v L

d L T m L U D u D D v L 0 Slika 6.19: Vlačna zavojna torzijska opruga Proračun čvrstoće zavojnih torzijskih opruga Proračun čvrstoće zavojnih torzijskih opruga (vlačnih i tlačnih, hladno i toplo oblikovanih) standardiziran je prema DIN 2086. Opterećenje F opruge uzrokuje uvijanje žice opruge zbog momenta torzije T t = T cosα kao dijela sprega sila T T D = F ⋅ (6.58) 2 kojeg tvore dvije sile F na kraku D Smična naprezanja od poprečne sile F cosα, te tlačna i savojna naprezanja od dvije komponente reakcije veze F su zanemariva, pa se provjerava samo torzijsko naprezanje τ t (vidi sliku 6.22): T 8⋅ F ⋅ D τ t = kt ⋅ = kt ⋅ ≤ τ 3 t dop (6.59) W π ⋅ d t T [Nmm] torzijski moment opruge F [N] opterećenje opruge D [mm] srednji promjer navoja τ t [N/mm 2 ] torzijsko naprezanje u opruzi W t [mm 3 ] torzijski moment otpora presjeka žice opruge; W t = π⋅d 3 / 16 d [mm] promjer žice (šipke) k t popravni faktor naprezanja, izraz (6.59) τ t dop [N/mm 2 ] dopušteno torzijsko naprezanje. D/2 F τ t,k d τ t Slika 6.22: Opterećenje zavojne torzijske opruge 133

Popravni faktor naprezanja k t uzima u obzir povećanje teoretskog torzijskog naprezanja zbog zakrivljenosti žice. Naime, stvarno torzijsko naprezanje je raspoređeno nesimetrično po presjeku žice, te je na unutarnjoj strani navoja veće nego na vanjskoj. Faktor k t je ovisan o indeksu opruge e = D/d, te se računa prema izrazu: k t e + 0,5 = (6.60) e − 0,75 Dopušteno torzijsko naprezanje τ t dop u izrazu (6.58) određuje se posebno za tlačne i vlačne zavojne torzijske opruge, te posebno za statičko i dinamičko opterećenje. Dopušteno torzijsko naprezanje za tlačne zavojne torzijske opruge Statički opterećene opruge: Prema DIN-u, smatra se da je opruga statički opterećena kad je broj ciklusa opterećenja u ukupnom životnom vijeku opruge N ≤ 10 4 . Dopušteno torzijsko naprezanje τ t dop tada iznosi: • hladno oblikovane opruge: τ t dop = 0,56⋅R m , gdje je R m vlačna čvrstoća materijala opruge (za žicu za opruge prema DIN 17223 vidi tabelu 6.2) • toplo oblikovane opruge: za opruge od toplo valjanih čelika prema DIN 17221 vidi tabelu 6.15 Tabela 6.15: Dopušteno torzijsko naprezanje τ t dop za toplo oblikovane opruge iz toplo valjanih čelika prema DIN 17221 Promjer šipke d [mm] 10 20 30 40 50 60 τ t dop [N/mm 2 ] 925 840 790 760 735 720 Dinamički opterećene opruge: Opruge su najčešće opterećene s cikličkim opterećenjem s koeficijentom asimetrije ciklusa r = 0. Često su ugrađene i s predopruženjem s pr koje uzrokuje statičko prednaprezanje τ pr , pa moment torzije varira između T max i T pr , tako da torzijsko naprezanje varira između τ t max i τ pr . U tom slučaju, zamor materijala opruge se kontrolira prema: τ −τ R τ = ≤ = (6.61) a t max t min A τadop 2 ν a, potr R A [N/mm 2 ] amplituda dinamičke čvrstoće ν a,potr potrebni stupanj sigurnosti za amplitudno naprezanje; ν a,potr = 1,3...1,5. Amplituda dinamičke čvrstoće računa se prema izrazu: R A 1− k = R − ⋅τ τ A,0 pr 2 − kτ (6.62) R A,0 [N/mm 2 ] amplituda trajne dinamičke čvrstoće savojne zavojne opruge iz okrugle žice prema DIN 17223; za r = 0 i τ pr = 0; Određuje se iz kataloga proizvođača ili R A,0 ≈ 1,4τ A0,dop τ A0,dop [N/mm 2 ] dopušteno amplitudno torzijsko naprezanje pri pulzirajućem opterećenju (r = 0) bez prednaprezanja (τ tmin = τ t pr = 0), tabela 6.16 134

Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB