Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

a) m 2 A B m 1 F G1 = m

a) m 2 A B m 1 F G1 = m 1 ⋅g F G2 = m 2 ⋅g b) m 2 A m 1 B F G1 = m 1 ⋅g F G2 = m 2 ⋅g c) m A B F G = m⋅g Slika 7.21: Primjeri uležištenja osovine ili vratila a) rotirajuća osovina obostrano uležištena b) rotirajuća osovina konzolnog uležištena c) mirujuća osovina Ako je na vratilo ili glavinu smješteno više strojnih elemenata s masama m 1 , m 2 , m 3 itd., računaju se pojedine savojne kritične brzine vrtnje n s krit1 , n s krit2 , n s krit3 itd. prema izrazu (7.42). Savojna kritična brzina vrtnje čitavog sustava tako iznosi: 1 2 n u krit ≈ 1 2 n u krit1 + 1 2 n u krit2 + 1 2 n u krit3 + ... (7.43) Prilikom određivanja savojne kritične brzine vrtnje, prema izrazima (7.42) i (7.43) nije uzimana u obzir masa osovine ili vratila. To znači da je izračunana savojna kritična brzina vrtnje veća od stvarne (razlika je veća kod većih masa, te kod većih progiba osovine ili vratila). Zbog toga je, iz sigurnosnih razloga, osovine i vratila u praksi potrebno dimenzionirati tako da stvarna brzina vrtnje prilikom rada bude za približno 30% veća ili manja od savojne kritične brzine vrtnje: 1,3⋅n s krit ≤ n ≤ 0,7⋅n s krit . Kod teških osovina i vratila, na koje su smješteni lakši strojni elementi, u izrazima (7.42) i (7.43) uzima se u obzir masa dijela osovine ili vratila na kojemu je namješten pojedini strojni element. 149

7.5.2 Torzijska kritična brzina vrtnje Vratila stvaraju, skupa s masama na njih namještenih elemenata, torzijski opružni sustav koji torzijsko vibrira vlastitom frekvencijom pod utjecajem vanjskog opterećenja (okretnog momenta). Zbog neuravnoteženosti elemenata namještenih na vratilo (npr. vratila s krakma) dolazi do dodatnih torzijskih impulsa koji su ovisni o brzini vrtnje i masi elemenata namještenih na vratilo. Ako se pogonska brzina vrtnje podudara s vlastitom frekvencijom torzijskog vibriranja vratila i na njih namještenih elemenata, dolazi do rezonancije. Brzina vrtnje pri kojoj se to događa naziva se torzijska kritična brzina vrtnje; n t krit ., a računa se prema izrazu: 1 ct nt krit ≈ (7.44) 2π J c t [Nm/rad] torzijska krutost vratila, izrazi (7.45) i (7.46) J [kgm 2 ] moment otpora mase vratila i na njemu smještenih elemenata Torzijska krutost vratila c t iznosi: c t 4 π ⋅ d ⋅G = 32 ⋅ l (7.45) za glatko vratilo, te c t π ⋅G = ⋅ 32 l d l 1 1 2 3 + + + 4 4 4 1 d 2 d3 l ... (7.45a) c t [Nmm/rad] torzijska krutost vratila; u jednadžbu (7.44) je potrebno umetnuti c t u Nm/rad d [mm] promjer vratila; kod stepenastog vratila promjer pojedinog odsječka vratila l [mm] dužina vratila; kod stepenastog vratila dužina pojedinog odsječka vratila G [N/mm 2 ] modul smika materijala vratila. Za precizno računanje dinamičke čvrstoće na savijanje potrebno je precizno izračunati ekvivalentno naprezanje, ili odgovarajući faktor ekvivalentnosti spektra. Dinamička čvrstoća na savijanje može se približno izračunati prema izrazu (7.17), pri čemu se normalna naprezanja računaju temeljem maksimalnog momenta torzije. 8 LEŽAJEVI Ležajevi su elementi strojeva koji služe za vođenje pokretnih strojnih dijelova, te prenose vanjska opterećenja između tih dijelova i onih koji se nalaze u relativnom gibanju prema njima. Prema vrsti trenja, ležajevi se dijele na: • klizne ležajeve, koji djeluju na principu trenja klizanja, slika 8.1a • valjne ležajeve, koji djeluju na principu trenja valjanja, slika 8.1b 150

Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
Poglavlje 5 - Masinski elementi
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori