Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

F Nn C 10 ε ε 6 ⋅ =

F Nn C 10 ε ε 6 ⋅ = ⋅ (8.67) N n [okr] vijek trajanja ležaja, u okretajima jednog prstena u odnosu na drugi C [N] dinamička nosivost ležaja, opterećenje pri kojem nominalna trajnost iznosi 10 6 okretaja, konstanta ležaja; odabire se iz kataloga proizvođača F [N] ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja, poglavlje 8.2.6.2 ε eksponent trajnosti, konstanta ležaja ε = 3 ako je teorijski dodir valjnog tijela i staze kotrljanja u jednoj točki (npr. kuglični ležajevi) ε = 3,33 za teorijski dodir u liniji (npr. valjkasti ležajevi). proizlazi izraz za određivanje nominalnog vijeka trajanja valjnog ležaja: ε 6 ⎛C ⎞ = ⋅ ⎜ ⎟ Nn 10 ⎝ F ⎠ (8.67) Iz izraza (8.67) je vidljivo da je N n = 10 6 za C = F. Odatle slijedi definicija dinamičke nosivosti valjnog ležaja: to je ono ekvivalentno dinamičko opterećenje pri kojem nominalni vijek trajanja iznosi milijun okretaja. Pri tome se pretpostavlja da je opterećenje konstantno po smjeru i po veličini i da djeluje centralno na ležaj. U fazi projektiranja potrebno je, za poznati vijek trajanja, odrediti dinamičku nosivost ležaja, na osnovu koje će se, iz kataloga proizvođača, odabrati odgovarajući ležaj s najmanje tolikom nosivošću: C n = F⋅ ⎜ 6 ⎟ 1 ⎛ N ⎞ ε ⎝10 ⎠ (8.68) Budući da je vijek trajanja ležaja obično zadan u satima, a njegova veza s vijekom trajanja u okretajima iznosi L h Nn = , (8.69) 60⋅n L h [h] vijek trajanja valjnog ležaja, u satima, tabela 8.14 n [okr/min] brzina vrtnje jednog prstena u odnosu na drugi, obično jednaka brzini vrtnje vratila supstitucijom N n iz (8.69) u (8.68), dobije se uobičajeni izraz za dinamičku nosivost valjnog ležaja 1 1 ⋅ h ⎞ε ⎛ ⋅ ε h ⎞ L 6 ⋅ n ⎛60n L n L f C = F⋅ ⎜ F F 10 ⎟ = ⋅ ⎜ = ⋅ 33,33 500 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ f (8.70) Gdje je f L faktor trajnosti f L 1 ⎛ Lh ⎞ = ε ⎜ 500 ⎟ ⎝ ⎠ (8.71) a f n faktor brzine vrtnje 173

f n 1 ⎛33,33 ⎞ = ε ⎜ ⎟ ⎝ n ⎠ . (8.72) Izraz (8.70) strožije vrijedi ne samo za opterećenje konstantno po smjeru i po veličini, nego i za temperature koje se ne razlikuju signifikantno od temperature pri kojoj su izvedena ispitivanja (sobna temperatura), jer se pri povišenim temperaturama smanjuje tvrdoća i čvrstoća čelika. Da bi izraz (8.70) vrijedio i za povišene temperature, spomenuti utjecaj se obuhvaća faktorom utjecaja temperature f t čije su orijentacijske vrijednosti date u tabeli 8.15. Tabela 8.1 Orijentacijske vrijednosti faktora temperature f t Temperatura, 0 C 100 150 200 250 300 Faktor f t 1 1,11 1,33 1,67 2,50 Konačan izraz za izračun dinamičke nosivosti valjnih ležajeva je dakle: C f ⋅ f L t = F⋅ (8.73) fn Ako se proračun nosivosti, tj. trajnosti, želi provesti s većom pouzdanošću, npr. 99,9 % umjesto s 90 %, tada se, za poznatu srednju vrijednost i standardnu devijaciju graničnih opterećenja (ako je dostupno npr. iz kataloga proizvođača), uz pomoć tablica jedinične normalne razdiobe, može odrediti zamjenska, u ovom slučaju manja, dinamička nosivost. Ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja U većini slučajeva opterećenja valjnih ležajeva nisu jednaka onima pri kojima su ležajevi ispitivani, odnosno za koje vrijedi izraz (8.67). Zbog toga je potrebno izračunati ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja. Ono je definirano kao virtualno, po veličini i smjeru konstantno, radijalno ili aksijalno opterećenje koje ima jednak utjecaj na životni vijek ležaja kao i opterećenje koje stvarno djeluje. Za radijalne ležajeve koji prenose samo radijalno opterećenje i za aksijalne ležajeve koji prenose samo aksijalno opterećenje ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja jednako je stvarnom (radijalnom ili aksijalnom) opterećenju. Za kombinirano opterećene radijalne valjne ležajeve, koji istovremeno prenose radijalno i aksijalno opterećenje, ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja određuje se po izrazu: F = V ⋅x⋅ F + y⋅ F (8.74) r a F [N] ekvivalentno dinamičko opterećenje ležaja V proračunski faktor V = 1 ako se unutrašnji prsten okreće ili ako su ležajevi samopodesivi V = 1,2 ako se vanjski prsten okreće F r [N] radijalno opterećenje ležaja F a [N] aksijalno opterećenje ležaja x faktor radijalnog opterećenja y faktor aksijalnog opterećenja. 174

Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
Poglavlje 5 - Masinski elementi
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...