Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Elastične spojke se

Elastične spojke se biraju iz kataloga proizvođača na osnovi maksimalnog momenta T max = ψ T nom ; ψ - pogonski faktor koji ovisi o vrsti pogonjenog i radnog stroja. III Tarne spojke Tarne spojke služe za povremeno uključivanje u rad radnog (gonjenog) stroja pri neprekidnom radu pogonskog stroja. Kod ukapčanja (pokretanja) dolazi do klizanja pri čemu se gubi snaga PG = ∫ Tt dω koja se pretvara u toplinu, a manifestira kao veće ili manje trošenje ploha. U normalnom pogonu brzine se moraju izjednačiti i spojke rade bez klizanja. Vrlo slične po konstrukciji (a često identične) su tarne kočnice. F A Dinamički procesi kod uključivanja tarnih spojki - Moment inercije rotirajućih masa J ∫ 2 = r dm 181

Za sistem sa vezanim masama koje se gibaju raznim brzinama obično reduciramo masu na osovinu spojke (na osnovu kinetičke energije). A K1 = J R1 2 ω1 2 = J 1 2 ω1 2 + J 2 2 ω2 2 + J 3 2 ω3 2 +⋅⋅⋅+ m 1 2 v1 2 + m 2 2 v2 2 +⋅⋅⋅ Primjer: J R 1 = J 1 + J 2 J R1 ⎛ω ⎞ 2 ⎜ ⎟ ⎝ ω1 ⎠ 2 + J 3 ⎛ω ⎞ 3 ⎜ ⎟ ⎝ ω1 ⎠ 2 + ⋅⋅⋅ + J R2 ⎛ v ⎞ 1 m ⎜ ⎟ 1 ⎝ω1 ⎠ 2 + m 2 ⎛ v ⎞ 2 ⎜ ⎟ ⎝ω1 ⎠ 2 + ⋅⋅⋅ ' J II J 1 ω 1 ' J III J IV ω 1 J VI ω 2 J VIII J V J VII m v J = ⎛ω ⎜ ⎝ m J 1 = J R1 = ( J 1 + J II ) ⎜ ⎟ + J III + ω1 = + + 2 2 J ( 2 ) ⎟ R JV JVI JVII JVIII ⎜ ⎟ m⎜ ⎝ ω1 ⎠ ⎝ω1 ⎠ + ⎞ ⎟ ⎠ 2 J ⎛ω ⎞ ⎜ ⎟ IV 2 + ⎛ ⎜ v ⎞ 2 Reducirano: TT Pog. str. Gonj. str. J 1 J 2 ω 1 = ω 2 =0 ( ili ω 2 = ω 1 ) 182

Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...