Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Dinamički procesi

Dinamički procesi prilikom uključivanja tarne spojke Moment trenja tarnih površina djeluje na pokretne dijelove radnog stroja kao moment ubrzanja, a na okretna dijelove pogonskog stroja kao moment usporenja. dω TP − Ttr = J 1 dt dω 2 Ttr − TR = J 2 dt gdje su: - T P , T R - okretni momenti pogonskog i radnog stroja - T tr - moment trenja - J 1 , J 2 - momenti inercije (reducirani) pogonskih i gonjenih pokretnih dijelova - ω 1 , ω 2 - kutne brzine pogonskog i radnog stroja Integracijom gornjih izraza dobije se: odnosno ω ∫ ω 1 ω ∫ ω 1 t 1 dω = − ∫ ( T − ) tr TP dt - za pogonski stroj J 1 t 0 1 dω = ∫ ( T − ) tr TR dt - za gonjeni stroj J 2 0 t 1 ω = ω − ( T −T ) dt - za pogonski 1 ∫ J 1 0 t ∫ tr 1 ω = ω + ( T − T ) dt - za gonjeni 2 J 2 0 tr P R Da bi se riješili ovi integrali potrebno je poznavati funkcionalnu ovisnost T tr = T tr (ω), T P = T P (ω) i T R = T R (ω). Za moment trenja tarne spojke može se računati vrijednošću: približno s T tr = const. ili sa srednjom T tr ≈ T t * 1 tr = t ∫ 0 T t ()dt t Ovisnost okretnog momenta pogonskog i radnog stroja ovisi o vrsti stroja: 183

M p 5 7 1 6 2 4 3 - - Radni strojevi 1- sinhroni EM 2- asinhroni EM 3- istosmjerni poredni EM 4- kompaudni EM 5- istosmjerni serijski uzbuđeni EM 6- diesel motor 7- parna turbina ω Pogonski strojevi M R 2 5 3 1 1) dizalični mehanizmi, transportni uređaji s konstantnim teretom, valjaonički strojevi 2) motalica za papir 3) centrifugalne pumpe i kompresori, ventilatori i propeleri 4) mehanizmi “konstantne snage”: strojevi za obradu metala, ljuštilice, kalanderi i sl. 4 ω 184

Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...