Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Hidrodinamičke spojke

Hidrodinamičke spojke Sastoje se od rotora pumpe (na pogonskom dijelu) i rotora turbine (na gonjenom dijelu) u zajedničkom kućištu. Pogonski i gonjeni dijelovi nemaju međusobno neposredni dodir, nego su povezani mlazom fluida. Shematski prikaz spojke s brzinama fluida (relativnom i apsolutnom) na ulazu i izlazu iz turbinskog kola (rotora) je na slici: r e r 3 r v r i 1 2 r 1 r 2 pogonski gonjeni u 1e c 1 e v e c 2 e u 2e c 2 e Skica presjeka: ve 187

Spojke za upuštanje u rad - Upotrebljavaju se: 1) Ako je vrijeme potrebno za postizanje stacionarne brzine preveliko (tj. ako su mase prevelike) T T s ω s ω 188

SNV Bulletin #10
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
2. višedijelni tlačni elementi
ČVRSTOĆA
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ZADATAK 1 - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
ELEMENTI 14. SKUPINE
meh pror 2009
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB
ZADATAK 1 - FESB
Udzbenik-skripta II deo.pdf