Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

T P − T R = dω ( J +

T P − T R = dω ( J + 1 J 2 ) dt J 1 + J 2 t = ω 1 T S ( 3...5) t ≈ ω Ω ( 1− Ω S )∫ 1 J 0 + J 1 T S dΩ Ω − Ω 2) Ako je karakteristika radnog stroja takva da je u trenutku pokretanja kod (ω=0) T R > T P , pa mase uopće nije moguće pokrenuti! 2 S T T R T P ω 10 MEHANIČKI PRIJENOSNICI Prijenosnici služe za prijenos energije s pogonskog na gonjeni stroj. Prijenosnici mogu biti: mehanički, hidraulički, pneumatski i električni. Mehanički prijenosnici prenose energiju pomoću rotacionog gibanja, a upotrebljavaju se: ‣ ako je brzina pogonskog stroja prevelika, ‣ ako se osi pogonskog i gonjenog stroja ne podudaraju, ‣ ako jedan pogonski stroj mora goniti više gonjenih strojeva, ‣ ako je potrebno izbjeći kritičnu brzinu vrtnje. Podjela mehaničkih prijenosnika: ‣ Obzirom na način prijenosa gibanja • mehanički prijenosnici kod kojih se gibanje prenosi trenjem: tarni prijenosnici, remenski prijenosnici, prijenosi užetima, • mehanički prijenosnici kod kojih se gibanje prenosi zahvatom: zupčani prijenosnici, pužni prijenosnici, lančani prijenosnici. ‣ Obzirom na položaj pogonskog i gonjenog kola 189

• prijenosnici s neposrenim kontaktom između pogonskog i gonjenog kola: tarni prijenosnici, zupčani prijenosnici, pužni prijenosnici, • prijenosnici s posrednom vezom između pogonskog i gonjenog kola: remenski prijenosnici, lančani prijenosnici, prijenosi užetima. POSREDNI NEPOSREDNI TRENJEM REMENSKI TARNI ZAHVATOM LANČANI ZUPČANI Prijenosni odnos (omjer) mehaničkih prijenosnika definiran je kao omjer brzine vrtnje pogonskog i gonjenog vratila (kola) ω1 n1 i = = ω2 n2 Stupanj djelovanja je odnos snage koju dobije gonjeni stroj prema snazi koju odaje pogonski stroj P P1− Pg P 2 g η= = = 1 − P P P 1 1 1 190

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB