Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Primjer višestupanjskih

Primjer višestupanjskih prijenosnika: ω ω 1 2 ω3 ω Ukupni prijenosni omjer i1 −n = i1,2⋅i3,4⋅i5,6⋅..... ⋅ in-1,n= ⋅ ⋅ ⋅..... ω 2 ω 3 ω 4 ωn Ukupni stupanj djelovanja η 1−n =η1,2⋅η3,4⋅η5,6⋅..... ⋅ηn-1,n P P P P Potrebna snaga pogonskog stroja P PS = + + ..... + + η η η η gdje je: i n-1,n prijenosni omjer jednog stupnja prijenosa η n-1,n stupanj djelovanja jednog stupnja prijenosa η PS-RSn stupanj djelovanja od pogonskog stroja do n-tog radnog stroja n-1 RS1 RS2 RSn-1 RSn PS-RS1 PS-RS2 PS-RSn-1 PS-RSn ω = ω 1 n 10.1 ZUPČANI PRIJENOSNICI Zupčani prijenosnici su najraširenija i najvažnija grupa mehaničkih prijenosnika. Prednosti: ‣ visok stupanj djelovanja (≥ 0,98) ‣ velika trajnost i izdržljivost ‣ male dimenzije ‣ mogu se upotrebljavati za prijenos od najmanjih do najvećih snaga, te od najmanje do najveće brzine vrtnje Nedostaci: ‣ najskuplji od mehaničkih prijenosnika (izuzev pužnih) ‣ vibracije i šumovi zbog krutog prijenosa okretnog momenta ‣ zahtijeva se vrlo točna obrada Podjela zupčanih prijenosnika prema položaju osi zupčanog para 1) prijenosi za paralelna vratila (prijenosi cilindričnim zupčanicima) a) s ravnim ozubljenjem b) s kosim ozubljenjem c) sa strelastim ozubljenjem d) s unutrašnjim ozubljenjem 191

2) prijenosi za vratila koja se sijeku (konični zupčani prijenosi) a) s ravnim zubima b) s kosim zubima c) sa strelastim zubima d) sa zakrivljenim zubima (spiralno ozubljenje) 3) prijenosi za mimosmjerna vratila Hipoidni prijenosi Pužni prijenosi a) vijčanički b) pužni (cilindrični) c) pužni (globoidni) Cilindrični zupčanici (čelnici) s ravnim zubima Osnovni pojmovi i oznake Da bi se kod para cilindričnih zupčanika ostvario prijenosni omjer, prijenos gibanja mora biti tako kao da su na vratila navučena dva cilindra koji dodiruju i prenose gibanje bez klizanja. Ovi cilindri kinematski cilindri, a ako ih se presiječe okomito na dobivaju se kinematske kružnice. Dodirna točka kinematskih kružnica je kinematski pol. Uvjet valjanja bez klizanja može se ostvariti samo jednakih obodnih brzina obaju kinematskih kružnica ( vw1 = v w2) : vw1 = rw1ω 1 = dw1πn1 vw2 = rw2ω 2 = dw2πn ⇒ 2 ω1 n1 dw2 rw2 prijenosni omjer i = = = = ω n d r 2 2 w1 w1 konstantan ostvaren se stalno se nazivaju os vrtnje uz uvjet Brzine vrtnje obrnuto su proporcionalne promjerima kinematskih kružnica. Osnovni parametri cilindričnih zupčanika s ravnim zubima prikazani su na slijedećoj slici: 192

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
2. višedijelni tlačni elementi
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Poglavlje 5 - Masinski elementi