Views
4 years ago

ELEMENTI STROJEVA

p - korak (ako je bez

p - korak (ako je bez indeksa onda je to korak na diobenoj kružnici) - lučna mjera uzastopnih lijevih, odnosno desnih bokova. d – diobeni promjer – računska veličina, koja se na zupčaniku ne može mjeriti, a definiran je tako da je opseg diobene kružnice jednak umnošku koraka p i broja zubi z. Ako su diobene i kinematske kružnice jednake, tada su koraci p zupčanika u zahvatu jednaki. zp 1 = d1π z1 d1 ⇒ = z2p = d2π z2 d2 Omjer broja zubi u zahvatu direktno je proporcionalan omjeru promjera zupčanika. ω1 n1 dw2 z2 i = = = = ω2 n2 dw1 z1 Proizlazi da se brzine vrtnje zupčanika odnose obrnuto proporcionalno prema broju zubi zupčanika. Zbog pojednostavljenja proračuna i izrade, usvojeno je da je korak višekratnik broja π. p = m π gdje je m – modul, čije su vrijednosti standardizirane. Uvrštavanjem gornjeg izraza u izraz za izračunavanje opsega diobenog promjera dobiva se: p d = z = mz π a – osni razmak – kod zupčanika kome su diobene i kinematske kružnice jednake: d + + ( + w1 dw2 d1 d m z 2 1 z2) a = = = 2 2 2 Glavno pravilo zupčanja Na slici su prikazan dva profila (tj. boka zuba) koji se odvaljuju jedan po drugome, a istovremeno rotiraju oko svojih centara rotacije O 1 i O 2 . Očito se gibanje sa profila 1 prenosi na profil 2. S ω 1 označena je kutna brzina profila ¸1, a s ω 2 kutna brzina profila 2. U proizvoljnom trenutku, profili se dodiruju i odvaljuju u proizvoljnoj točki Y (trenutna točka dodira). Potrebno je odrediti omjer kutnih brzina obaju profila u ovisnosti o njihovoj geometriji. U tu svrhu, povuku se zajednička tangenta t-t i normala n-n u trenutnoj točki dodira. Kutevi N 1 O 1 Y ≡ α y1 i N 2 O 2 Y ≡ α y2 nazivaju 193

se kutevima pritiska u točki Y kao točki boka 1 i boka 2, odnosno kutevima pritiska na krugovima r y1 i r y2 . Oni se određuju prema izrazu r cosα y1,2 = r Kut α w naziva se kut zahvata. Za vrijeme procesa odvaljivanja, u općem slućaju dok se dodirna točka pomiće po krivulji definiranoj oblikom profila, kutevi α y1 , α y2 i α w , kao i krugovi r y1 i r y2 , se mijenjaju. Obodne brzine točke Y kao točke profila 1 i 2 su: b1,2 y1,2 v = r ω i v = r ω 1 y1 1 2 y 2 2 Vektorska razlika ovih brzina naziva se brzina klizanja spregnutih profila i uvijek je usmjerena u pravcu tangente na profil. Obodne brzine mogu se rastaviti na komponente u smjeru tangente (v t1 , v t2 ) i u smjeru normale (v n1 , v n2 ). Da bi se bokovi neprestano dodirivali moraju komponente v n1 i v n2 biti međusobno jednake (inače bi se zupčanik z1 utiskivao u zupčanik z2 ili bi se od njega odvajao). Iz trokuta koji su naznačeni na slici i uvjeta o jednakosti normalnih komponenti obodne brzine proizlazi: ω 1 ON = 2 2 ω ON 2 1 1 194

ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
ČVRSTOĆA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
ZADATAK 1 - FESB
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
Inženjerska geologija I dio
ZAGATNE STIJENE I DIJAFRAGME - PRIMJERI RADOVA ...