Views
4 years ago

ELEMENTI STROJEVA

( ) 3 4 d 2a π ⎡ d +

( ) 3 4 d 2a π ⎡ d + ⎛ ⎞ ⎤ Wtzv = ⎢1 −⎜ ⎟ ⎥ 16 ⎢⎣ ⎝d + 2a⎠ ⎥⎦ τ zv,dop [N/mm 2 ] dopušteno smično naprezanje zavara, Tabela 2.9 i jednadžbe (2.21), (2.22) T a a τ t | | d A zv d τ t | | Slika 2.39: Torzijski opterećen kružni zavareni spoj Treba provjeriti i smično naprezanje uzduž zavara: Fo 2 T / d τs = ≅ ≤τ A π a( d + a) zv zv, dop (2.10) Općenito, kod torzijski opterećenih zavarenih spojeva (obično s ravnim kutnim zavarima) tangencijalna naprezanja τ t nisu raspoređena jednakomjerno po površini zavara, nego su najveća u vlaknima materijala najudaljenijima od težišta zavarenog priključka, slika 2.40. Njihova raspodjela aproksimira se kao proporcionalna s udaljenošću r od težišta i računa se po izrazu: T τ t ≅ ⋅ r (2.11) I tzv , l zv τ t F A zv r τ s⊥ b težište zavarenog spoja b a τ t L l zv Slika 2.40: Torzijski opterećen zavareni spoj s ravnim i kutnim zavarima 71

Pri tome je potrebno uzeti u obzir da se zbog djelovanja sile F u zavaru pojavljuju i poprečna smična naprezanja τ s⊥ , koja se moraju dodati smičnim naprezanjima od torzije τ t . Zato se čvrstoća provjerava prema izrazu τ = τ + τ ≤ τ . (2.12) ⊥ t s⊥ zv, dop 3 VIJČANI SPOJEVI Vijčani spojevi spadaju u rastavljive spojeve, a pored spajanja, koriste se za brtvljenje, zatezanje, regulaciju, mjerenje i prijenos gibanja. Osnovni elementi vijčanog spoja su vijak i matica, pri čemu vijak ima vanjski navoj, a matica odgovarajući unutarnji navoj. Matica može u vijčanom spoju biti samostalan dio, ili je zamjenjuje dio spajanog strojnog dijela, u kojemu onda treba izraditi unutarnji navoj. Obzirom da su vijak i matica najčešće korišteni strojni dijelovi na svim područjima tehnike, njihov oblik, veličina i materijal su standardizirani. Vijčani spojevi se mogu općenito razvrstati u slijedeće skupine: • Nosivi vijčani spojevi. Najčešći su, a koriste se za pričvršćivanje rastavljivih strojnih dijelova koji su izloženi raznovrsnim opterećenjima. Izvode se sa ili bez prednaprezanja. • Dosjedni vijčani spojevi. Koriste se za pričvrsne, rastavljive veze raznih strojnih dijelova dosjednim vijcima, koji dobro podnose smična opterećenja i istovremeno centriraju spajane dijelove. Češće se izvode bez negoli sa prednaprezanjem. • Pokretni navojni spojevi. Namijenjeni su za prijenos i pretvorbu kružnog gibanja u pravocrtno, ili obrnuto. S njima se postižu velike aksijalne sile za narinute male obodne sile, npr. kod vijčanih vretena alatnih strojeva, u vijčanim dizalicama i sl. • Vijčani spojevi za zatezanje. Koriste se kod zatega s jednim ili dva vijka. Kod zatega sa dva vijka jedan vijak ima lijevi, a drugi desni navoj. • Brtveni vijčani spojevi. Namjena im je zatvaranje ulaznih i izlaznih otvora posebno oblikovanim vijcima, npr. kod kliznih ležajeva, u rezervoarima i sl. • Diferencijalni vijčani spojevi. Koriste se za podešavanje raznih naprava, te kod regulacije ventila. • Mjerni vijčani spojevi. Služe za mjerenje dužina kod mehaničkih mjerila. Prednosti vijčanih spojeva su slijedeće: • mogu se međusobno spajati svi materijali, • vijčani spoj se može proizvoljno rastaviti i ponovno sastaviti bez bitnih posljedica za spajane dijelove, • visoki stupanj standardizacije vijaka i matica osigurava niske troškove nabave i jednostavnu zamjenu, • nosivost vijčanog spoja proporcionalna je veličini i kvaliteti korištenog vijka i navoja, • vijčani spojevi vrlo dobro podnose dinamička opterećenja. Nedostaci vijčanih spojeva su: • slabljenje presjeka spajanih dijelova i veliko zarezno djelovanje zbog uzdužnog provrta ili provrta s navojem. • visoka koncentracija naprezanja na mjestima nalijeganja glave vijka ili matice na površinu spajanih dijelova. • neprestana napregnutost u okolini prednapregnutih vijčanih spojeva. 72

ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
Inženjerska geologija I dio
ZAGATNE STIJENE I DIJAFRAGME - PRIMJERI RADOVA ...