Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Potreban promjer jezgre

Potreban promjer jezgre dugih, tlačno opterećenih navojnih vretena, kod kojih postoji opasnost od gubitka elastične stabilnosti, određuje se na temelju izraza za izvijanje, iz čega proizlazi d ⋅ F ⋅ ⋅l π ⋅ E 2 64 4 D ν ukl 3 ≥ 3 (3.49) d 3 [mm] promjer jezgre navojnog vretena, tabela 3.2 F D [N] najveće tlačno aksijalno radno opterećenje navojnog vretena ν faktor sigurnosti, ν = 6…8 l ukl [mm] slobodna dužina izvijanja navojnog vretena, slika 1.14 E [N/mm 2 ] modul elastičnosti materijala navojnog vretena, tabela 1.7. Iz odgovarajućih tabela odabire se najbliži veći promjer navoja, odnosno navoj s najbližim većim presjekom jezgre. Primjerenost ovako dimenzioniranog navojnog vretena mora se u svakom slučaju provjeriti proračunom čvrstoće. Kontrola naprezanja u navojnom vretenu Zbog aksijalnog radnog opterećenja F D navojno vreteno opterećeno je na vlak ili tlak , pri čemu se u vretenu pojavljuju normalna naprezanja σ v , koja se određuju izrazom F D σ v = ( 3.50) A3 σ v [N/mm 2 ] normalno naprezanje u navojnom vretenu F D [N] najveće vlačno ili tlačno aksijalno opterećenje navojnog vretena A 3 [mm 2 ] presjek jezgre navojnog vretena, A 3 = π⋅d 2 3 /4, tabela 3.2 d 3 [mm] promjer jezgre navojnog vretena, tabela 3.2 Zbog okretnog momenta T G u jezgri vretena pojavljuju se i torzijska naprezanja T G τ t = (3.51) Wt 3 τ t [N/mm 2 ] najveće torzijsko naprezanje u presjeku jezgre navojnog vretena T G [Nmm] potreban moment za podizanje tereta, izraz 3.43 W t3 [mm 3 ] 3 torzijski moment otpora jezgre vretena, W t3 ≈ 0,2⋅d 3 d 3 [mm] promjer jezgre navojnog vretena, tabela 3.2 Za takvo složeno stanje naprezanja provjerava se ekvivalentno naprezanje u jezgri navojnog vretena: σ = σ + 3τ ≤ σ (3.52) 2 2 e v t dop σ e [N/mm 2 ] ekvivalentno normalno naprezanje σ v [N/mm 2 ] normalno naprezanje u navojnom vretenu, izraz 3.50 τ t [N/mm 2 ] torzijsko naprezanje u presjeku jezgre navojnog vretena, izraza 3.51 σ dop [N/mm 2 ] dopušteno normalno naprezanje, kao u izrazu 3.48. 89

Kontrola opasnosti od izvijanja navojnog vretena U tlačno opterećenim dugim navojnim vretenima uvijek se mora provjeravati opasnosti od izvijanja, 1.7.3. Prema izrazima 1.36 i 1.37 vitkost vretena λ može se odrediti kao 4l λ = ukl (3.53) d 3 l ukl [mm] dužina izvijanja vretena, slika 1.14 d 3 [mm] promjer jezgre navojnog vretena, tabela 3.2. S obzirom na vitkost vretena, u slučaju elastičnog izvijanja, npr. λ ≥ 105 za čelik Č0360 i Č0460, odnosno λ ≥ 89 za čelik Č0545 i Č0645, određuju se kritična naprezanja zbog izvijanja σ k prema izrazu (1.37), a kod neelastičnog savijanja prema Tetmajerjevim izrazima u Tabeli 1.6 (npr. λ < 105 za Č0360 i Č0460 odnosno λ < 89 za Č0545 i Č0645). Kako bi bila osigurana primjerena sigurnost od gubitka elastične stabilnosti, kritično naprezanje kod kojega dolazi do izvijanja, mora biti veće od složenog naprezanja u navojnom vretenu. To se provjerava izrazom: ν σ k = ≥ ν dop (3.54) σ e ν sigurnost od savijanja σ k [N/mm 2 ] kritično naprezanje na izvijanje elastično savijanje, izraz (1.37) neelastično izvijanje, izraza u Tabeli 1.6 σ v [N/mm 2 ] tlačno naprezanje u vretenu, izraz 3.52 ν dop najmanja dopuštena sigurnost od izvijanja ν dop = 3…6 elastično izvijanje ν dop = 2…4 neelastično izvijanje Kod vitkosti vretena λ < 20 ne postoji opasnost od izvijanja, pa ga nije potrebno provjeravati. Kontrola površinskog pritiska navoja pokretne matice Prilikom upotrebe pokretnog vijčanog spoja navoj matice klizi po navoju vretena, te se zbog djelovanja sile trenja polako troši. Radi kontroliranog trošenja navoja matice površinski pritisak među navojima p G mora biti u dozvoljenim granicama što se provjerava izrazom F F ⋅h p = = k ≤ p D D G G Gdop Aproj m⋅d2⋅π ⋅H1 (3.55) p G [N/mm 2 ] površinski pritisak među navojima F D [N] najveće vlačno ili tlačno aksijalno opterećenje navojnog vretena A proj [mm] aksijalna projekcijska površina svih navoja u dodiru k G koeficijent ne ravnomjernog rasporeda površinskog pritiska po navojima k G ≈ 1,3 h [mm] korak navoja; h = P/i P [mm] uspon navoja i [mm] broj početaka navoja istoj osi ili korak jednostupanjskog navoja, izraz (3.42) m [mm] visina matice 90

Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
Poglavlje 5 - Masinski elementi
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori