Views
3 years ago

Maris Eelsalu Tarmo Soomere

Maris Eelsalu Tarmo Soomere

Energiavoo arvutusteks:

Energiavoo arvutusteks: • Oluline lainekõrgus • Tipp-periood • Laine leviku suund mudeliandmed, 1x tunnis, iga võrgupunkti kohta (5.5km) • Rannajoone orientatsioon • Merevee tihedus konstant

Energiavoo arvutamine cos 8 ) ( 2 c g g H flux E Energiavoo komponent: merelt lähtuv L g k g C m W E c P m J m m N s m m kg m g H E g g 8 2 1 * 8 2 2 2 2 3 2 2 Lainepikkus Rühmakiirus

eesti keeles - RGB Baltic OÜ
Magistritöö „Muuseum kui formaalharidust toetav õppekeskkond“
BСЯСТАРАЯМЕБЕЛЬ - Linnaleht
Инструкция по монтажу черепицы SeaWave - Кровля и ...
Ballastvesi, mereteaduslik ettekanne, Henn Ojaveer
Eesti ja Soome koostöö võimalused 2008 - Valitsus
Годовой отчет за 2007 год - Baltic International Bank
Projekt Baltic Green Belt w Polsce, czyli jak rolnictwo zrównoważone
Wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w ... - Baltic Green Belt