Views
4 years ago

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS logo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS logo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Wczasy z Łowiczanką w Gastein w Austrii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą "Wczasy z Łowiczanką w Gastein w Austrii" zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8 lok. 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, zwana dalej "Organizatorem". 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 października 2012 r. i trwać będzie do dnia 15 kwietnia 2013 r. 1.3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. 1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin"). 1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540). 2. Warunki uczestnictwa w Loterii 2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2 Regulaminu („Uczestnik"). 2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora - spółki "Fortuna PS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu oraz członkowie ich rodzin. 2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Zasady przeprowadzenia Loterii - 1 -

Regulamin konkursu na logo i hasło Osiedla Majków
Regulamin loterii promocyjnej "Metamorfoza ... - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Piłkarskiej - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Promocyjnej "Mikołaj" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Megabingo Radom - Fortuna PS logo
- 1 - REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Przyjaciel ... - Fortuna PS
Regulamin loterii Strefa Kibica - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii "Magia Kodów 2006" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii urodzinowej E. Leclerc - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii "Jackpot" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Wygraj samochód z Galerią ... - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Wielkie Otwarcie CH Nova Park - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Promocyjnej SEPOS - Fortuna PS logo
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „OSRAM ...
Regulamin Loterii Promocyjnej - Makro
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ... - Chiquita
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Coca-Cola Hellenic Polska
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (jesień 2011 ...
Regulamin Loterii Megaloteria TVP
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB. Wielkie ... - express bank
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (jesień ... - Pa-Co-Bank
Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazw? ? Loteria ... - Mediaexpert.pl
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „KARTOMANIA” I ... - mBank
Regulamin Loterii Promocyjnej „Świąteczna kumulacja” - Play
Regulamin Loterii Promocyjnej "Lokata SGB (wiosna 2012)"