Views
3 years ago

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS logo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS logo

4. Odbiór nagrody 4.1.

4. Odbiór nagrody 4.1. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.lowickie-konkurs2012.com w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia każdego Losowania, a dodatkowo zwycięzcy Loterii zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. Organizator podejmie nie mniej niż trzy próby kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą w odstępach nie krótszych niż dwie godziny, w godzinach od 10: 00 do 16:00. 4.2. W celu otrzymania nagrody Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia w sposób określony w pkt 3.4.(i) Regulaminu (Zgłoszenie nadesłane pocztą) zobowiązany jest przesłać do Organizatora na adres Fortuna PS Sp. z o.o.,·ul. Leonarda 6/8 lok. 5, 01-183 Warszawa oświadczenie potwierdzające, że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu, które jest dostępne na stronie internetowej www.lowickie-konkurs2012.com. W celu otrzymania nagrody Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia w sposób określony w pkt 3.4.(ii) Regulaminu (Zgłoszenie nadesłane elektronicznie) zobowiązany jest przesłać do Organizatora fragmenty opakowań Produktu zawierające numery seryjne Produktu podane w Zgłoszeniu. Zwycięzcy Loterii zobowiązani są, aby przesyłki, o których mowa powyżej dotarły do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni po przeprowadzonym Losowaniu. W przypadku nie nadesłania do Organizatora oświadczeń lub fragmentów opakowań Produktu w powyższym terminie nagroda przepada, a pierwsza osoba z listy rezerwowej A lub B w zależności od rodzaju nagrody nabywa prawo do otrzymania nagrody, o czym zostanie powiadomiona telefonicznie nie później niż do dnia 28 grudnia 2012 r. w przypadku zwycięzców Losowania przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2012 r. i 28 lutego 2013 r. w przypadku zwycięzców Losowania przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2013 r. Organizator podejmie nie mniej niż trzy próby kontaktu telefonicznego z osobą z listy rezerwowej w odstępach nie krótszych niż dwie godziny. 4.3. W celu otrzymania nagrody osoba z listy rezerwowej która dokonała Zgłoszenia w sposób określony w pkt 3.4.(i) Regulaminu (Zgłoszenie nadesłane pocztą) zobowiązane jest przesłać do Organizatora oświadczenie potwierdzające, że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu, którego wzór dostępny będzie na stronie internetowej www.lowickiekonkurs2012.com. W celu otrzymania nagrody osoba z listy rezerwowej, która dokonała Zgłoszenia w sposób określony w pkt 3.4.(ii) Regulaminu (Zgłoszenie nadesłane elektronicznie) zobowiązany jest przesłać do Organizatora fragmenty opakowań Produktu zawierające numery seryjne Produktu podane w Zgłoszeniu. Osoby z listy rezerwowej zobowiązane są, aby przesyłki, o których mowa powyżej dotarły do Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni po telefonicznym zawiadomieniu o wygranej. W przypadku nie - 4 -

nadesłania do Organizatora oświadczeń lub fragmentów opakowań Produktu w powyższym terminie nagroda przepada. 4.4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców przesyłką kurierską na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Loterii znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczeń lub fragmentów opakowań Produktu zgodnie z pkt 4.2. i 4.3. Regulaminu. Nadanie przez Organizatora do zwycięzcy przesyłki kurierskiej z nagrodą jest równoznaczne z jej wydaniem. 4.5. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane do dnia 14 marca 2013 r. 4.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody, nagroda przepada i pozostaje własnością Organizatora. 4.7. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Nagrody, o których mowa w pkt 3.8.1. Regulaminu są nagrodami osobistymi, a tym samym nie mogą stanowić przedmiotu obrotu. Tylko i wyłącznie zwycięzca uprawniony jest do wykorzystania nagrody na warunkach i zasadach określonych na voucherze. 4.8. Nagrody w Loterii zostaną wydane zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 5. Komisja 5.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania. 5.2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. 5.3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 5.4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 6. Postępowanie reklamacyjne - 5 -

Regulamin konkursu na logo i hasło Osiedla Majków
Regulamin Loterii Promocyjnej "Mikołaj" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii promocyjnej "Metamorfoza ... - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Piłkarskiej - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Megabingo Radom - Fortuna PS logo
- 1 - REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Przyjaciel ... - Fortuna PS
Regulamin loterii Strefa Kibica - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Wygraj samochód z Galerią ... - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii "Magia Kodów 2006" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii urodzinowej E. Leclerc - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii "Jackpot" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Wielkie Otwarcie CH Nova Park - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Promocyjnej SEPOS - Fortuna PS logo
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „OSRAM ...
Regulamin Loterii Promocyjnej - Makro
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ... - Chiquita
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Coca-Cola Hellenic Polska
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (jesień 2011 ...
Regulamin Loterii Megaloteria TVP
Regulamin Loterii Promocyjnej „Świąteczna kumulacja” - Play
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB. Wielkie ... - express bank
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (jesień ... - Pa-Co-Bank
Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazw? ? Loteria ... - Mediaexpert.pl
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „KARTOMANIA” I ... - mBank
Regulamin Loterii Promocyjnej "Lokata SGB (wiosna 2012)"