Views
3 years ago

Sudska medicina – praktikum - Beli Mantil

Sudska medicina – praktikum - Beli Mantil

* Prirodna smrt - lagana

* Prirodna smrt - lagana - katar disajnih puteva + degenerativne promene....................................... - naprasna - trenutna - nema odlika agonije (plućni edem), tečna krv i glikogen u jetri - nema sekundarnih patoloških promena (nema katara ni degenerativnih promena) - ubrzana - odlike agonije - zgrušana krv, nema glikogena u jetri, plućni edem - nema sekundarnih patoloških promena Prirodne smrti kao predmet sudsko-medicinskog veštaĉenja: 1. neznana smrt 2. sumnjiva smrt 3. naprasna smrt * Traumatsko oboljenje - izazvano prethodnom povredom - pogoršano naknadnom povredom * Morbozna povreda - izazvana prvobitnim oboljenjem - pogoršana naknadnim oboljenjem * Klasifikacija povreda - prema izgledu i osobinama * Kvalifikacija povreda - teţina povrede: - lake - teške - opasne po život - teške sa trajnim uništenjem funkcije važnog organa ili dela tela - teške koje prouzrokuju nesposobnost za rad (unakaženost) - smrtna povreda * Uzrok smrti (causa) - singularan - pluralni - konkurentni (samostalni) - glavni - sporedni - zavisni - neposredni (direktni) - zadnji u nizu (≠ od krajnjeg uzroka smrti) - posredni (indirektni) * Uslov smrti (conditio) - potpomaţe štetno dejstvo uzroka * Povod smrti (occasio) - podstiĉe dejstvo uzroka www.belimantil.info 4

* Ţivotne (vitalne) reakcije: (opšte + lokalne; apsolutne + relativne) - opšte: opšta iskrvavljenost, embolija, aspiracija, degluticija - lokalne: krvni izliv, krvni podliv, retrakcija tkiva, nagnječina, inflamacija, skoravanje oguljotine, tromboza krvnog suda i penušanje u disajnim organima - apsolutne: opšta iskrvavljenost, embolija, tromboza, inflamacija, aspiracija, degluticija (I.D.E.A. + I.T.) - relativne: krvni izliv, krvni podliv, nagnječina, retrakcija tkiva, krustanje oguljotine * Posmrtne povrede: - sluĉajne - namerne - terapijske - zločinačke Mehaniĉke povrede: * Oruţje = mehaniĉko oruĊe koje sluţi za napad ili odbranu: Ozlede: Rane: (U.S.U.R.) - oguljotina - razderina (tupina) - krvni izliv - sekotina (oštrica) - krvni podliv - ubodina (šiljak) - nagnječina - ustrelina (hitac) - prodor - provala - rascep - prelom i iščašenje - razorina - raskomadina !? OZLEDE * Oguljotina koţe (excoriatio)- koţa lišena epiderma, derm je obnaţen. 1. zaţivotna oguljotina: ovlaži se derm - limfna tečnost (ili krv) - krusta (žuto-mrka ili mrko-crvena) + mikroskopski krvni podlivi i gruševine u dermu - (7-14 dana) - crvenkasti kolut oko kruste - otpadne krusta - novi epiderm (tanak, mek i ružičast) ili trajni ožiljak. 2. posmrtne oguljotine - nema aktivnog izlivanja limfe i krvi - u hipostatskim predelima - pasivno se ovlaže i krvare - nisu u hipostatskim predelima - oguljen derm se samo osuši (pergamentast izgled) - Sasušina koţe (dessicatio) - postoji epiderm, ali oštećen - suši se derm + nema korice od limfe ili krvi (nema kruste) - na mestu pritiska i - na zaživotno vlažnim mestima su razmaknute ćelije epiderma www.belimantil.info 5

Transfuzija krvi i krvnih derivata.pdf - Beli Mantil
I Vežba: Medicinska entomologija - Beli Mantil
Imunoloski bukvar.pdf - Beli Mantil
Virusologija – predavanja.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – pitanja prakticni.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – repetitorijum za praktični ispit.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – ispitna pitanja.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – test pitanja.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – dodaci za ispit 2008, prof. Savic.pdf - Beli Mantil
Higijena – praktikum [kucano].pdf - Beli Mantil
Medicina rada – skripta (neka pitanja).pdf - Beli Mantil
Medicina rada – kombinacije.pdf - Beli Mantil
Bolesti motoneurona.pdf - Beli Mantil
Ginekologija – ispitna pitanja.pdf - Beli Mantil
Pedijatrija – skripta [manja]. - Beli Mantil
Pedijatrija – skripta [veca]. - Beli Mantil
EKG za svakog [KG].pdf - Beli Mantil
Ginekologija – skripta.pdf - Beli Mantil
Pedijatrija – sindromi.pdf - Beli Mantil
Fizikalna medicina i rehabilitacija – ispitna pitanja.pdf - Beli Mantil
scintigrafija štitnjaĉe - Beli Mantil
SpecijalnaPatologija Nis.pdf - Beli Mantil
Mikrobiologija NS.pdf - Beli Mantil
Fizikalna – dodatak za Prof. Popovic.pdf - Beli Mantil
neurologija motorika - Beli Mantil