Views
3 years ago

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

NFN w Instytutach

NFN w Instytutach Instytut Architektury W warsztatach organizowanych w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki brała udział młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Nysie i LO “Carolinum w Nysie”. Uczestnicy projektowali na bazie siatki modularnej rynek miasta, fragment osiedla lub kompleksu sportowego. Młodzież tworzyła projekty aksonometryczne wybranego obszaru. Szkice konstrukcyjne wzbogacono walorem. Projekty były realizowane w kilkuosobowych zespołach. Wykorzystano studenckie przykłady projektów zagospodarowania terenu i inne prace inspirujące podany temat. Kontakt z prowadzącym odbywał się poprzez korekty i dyskusję na każdym etapie pracy. Ukończone prace były omawiane w gronie uczestników, w ramach czasowej ekspozycji w pracowni. mgr Ryszard Szymończyk Uczestnicy warsztatów podczas pracy Plan III NFN w Instytucie Architektury Kształtowanie form i przestrzeni - warsztaty - mgr A.Jaworski, mgr R.Szymończyk Kulisy współczesnej architektury - wykład - dr inż. arch. K. Dobrowolski Przygoda z perspektywą wykreślną - wykład - dr inż. arch. K. Gerlic Prezentacja multimedialna Instytutu Architektury - dr inż. arch. K.Dobrowolski Prezentacja koła studentów architektury - warsztaty - mgr inż. M. Zdanowicz Uczestnicy warsztatów podczas pracy Gorąca dyskusja o projektach Uczestnicy wykładu o kulisach współczesnej architektury - 10 -

NFN w Instytutach Instytut Dietetyki Instytut Dietetyki pierwszy raz uczestniczył w Nyskim Festiwalu Nauki. Wykład multimedialny wygłosiła dr n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok. Temat wykładu: “Zasady racjonalnego żywienia w aspekcie stylu życia”. Warsztaty prowadziła mgr Beata Całyniuk i obejmowały one dwa rodzaje zagadnień: ilościową i jakościową ocenę jadłospisów oraz badanie i ocenę nawyków żywieniowych. Uczestnicy warsztatów oceniali swój sposób żywienia. Mogli sprawdzić czy ich standardowe menu odpowiada przyjętym zasadom racjonalnego żywienia. W części drugiej warsztatów uczestnicy zostali poddani badaniu częstości spożycia poszczególnych produktów spożywczych. Celem warsztatów była ocena sposobu żywienia i weryfikacja błędów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Wszyscy bardzo chętnie współpracowali z prowadzącym. Indywidualne poradnictwo żywieniowe odbywało się już po każdej części programu. Taką formę narzucali sami goście, kierując indywidualne pytania do prowadzących. Chętnych do rozmowy z dietetykiem było dużo. Głównie pytania dotyczyły sposobu redukcji masy ciała, diety w czasie ćwiczeń wysiłkowych. Przygotowane przez Instytut Dietetyki spotkania były dobrą formą edukacji żywieniowej i przyczyniły się do weryfikacji diety, a tym samym poprawy stylu życia mieszkańców Nysy. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec dr n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok - Dyrektor Instytutu Dietetyki Plan III NFN w Instytucie Dietetyki Zasady racjonalnego żywienia w aspekcie stylu życia - wykład multimedialny - dr n. farm. E. Grochowska- Niedworok Ilościowa i jakościowa ocena jadłospisów - warsztaty - mgr B. Całyniuk Badanie i ocena nawyków żywieniowych - warsztaty - mgr B. Całyniuk Indywidualne porady dietetyczne - dr n. farm. E. Grochowska - Niedworok, mgr B. Całyniuk Zarówno młodzież, jak i nauczyciele z zainteresowaniem słuchali o nowoczesnym spojrzeniu na dietę mgr Beata Całyniuk - 11 -

listopad 2009 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1. Nauki artystyczne - Instytut Jazzu - Państwowa Wyższa Szkoła ...
Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - Państwowa Wyższa Szkoła ...
festiwal - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Od Redakcji - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Twoja uczelnia - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Informator 2011 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Założenia polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
Studia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy - Wyższa Szkoła ...
Idea wolonatriatu w aspekcie historycznym - Wyższa Szkoła ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
Boże Narodzenie 2012 w WSH… - Wyższa Szkoła Humanitas
Informator 2013 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Polska prezydencja w RUE - próba bilansu - Wyższa Szkoła ...
Dorobek naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
pobierz (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ALINA BRYLL - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Wzorzec artykułu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pobierz plik (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regulamin Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
regulamin studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuletyn nr 7.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
§1 §2 §3 §4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE ...
Tekst do pobrania.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
opisy przedmiotów xi 09 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...