Views
3 years ago

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

NFN w Instytutach Dzia³

NFN w Instytutach Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej Nagrodzona praca, Łukasz Buczkowski, ZSM w Nysie W III NFN w sposób aktywny uczestniczył również Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji PWSZ w Nysie. W dniu 20.09.2007 odbyły się warsztaty o zrozumieniu międzykulturowym poprowadzone przez kierownika działu mgr Annę Opałkę, w których uczestniczyli uczniowie LO “ Carolinum” w Nysie. Przez cały czas trwania festiwalu można było ponadto zapoznać się z ofertą wyjazdów zagranicznych w ramach PWSZ w Nysie oraz wrażeniami z tych wyjazdów, która w ciekawy sposób została zaprezentowana na wystawie fotograficzno-opisowej wystawionej w holu budynku głównego, ul. Chodowieckiego 4. Nowym elementem NFN dotyczącym współpracy międzynarodowej był w 2007 roku konkurs na plakat pod hasłem: ”Nysa do Europy, Europa do Nysy” skierowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Komisja konkursowa w składzie: mgr Anatol Bukała Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Nysie, dr inż. Tomasz Malczyk Prorektor ds. Ogólnych PWSZ w Nysie, mgr Ryszard Szymończyk - artysta plastyk i asystent w Instytucie Architektury PWSZ w Nysie oraz mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji PWSZ w Nysie wyłoniła 3 laureatów, dla których przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagroda główna przypadła Łukaszowi Buczkowskiemu reprezentującemu Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie. Ponadto wyróżniono jeszcze dwie prace: Jakuba Plan III NFN w Dziale Współpracy Międzynarodowej Zrozumienie Międzykulturowe - warsztaty - mgr Anna Opałka Konkurs na plakat pt. Europa do Nysy, Nysa do Europy Nowickiego z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie oraz Natalii Kabały z Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Sponsorem nagród w konkursie była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Starostwo Powiatowe w Nysie, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę i objęcie patronatu nad konkursem dotyczącym promocji Powiatu Nyskiego. mgr Anna Opałka Zwycięzcy, ich opiekunowie oraz organizatorzy konkursu Warsztaty pomogły uczestnikom zrozumieć różnice pomiędzy różnymi obszarami kulturowymi - 20 -

Nyski Festiwal Nauki Prezentacje szkó³ ponadgimnazjalnych W ramach III Nyskiego Festiwalu Nauki zaprosiliśmy do współtworzenia festiwalu kółka zainteresowań ze szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły zaprezentowały swoje osiągnięcia, a przede wszystkim swoje pasje i zainteresowania w formie plakatów, posterów, prac w laboratorium oraz dyskusji z osobami odwiedzającymi stoiska. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, “obrony” swoich poglądów oraz zachęcenia kolegów z innych szkół do przygotowania prezentacji w przyszłym roku, na kolejnym NFN. dr inż. Tomasz Malczyk Młodzież z Koła Chemicznego podczas wykonywania doświadczeń Młodzież z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego przygotowała swoje stoisko dotyczące współpracy międzynarodowej Prezentacje Diecezjalnego Liceum Humanistycznego podczas III NFN Prace badawcze uczniów wyróżnione na zawodach Olimpiady Biologicznej II stopnia Program ekologiczny GREEN - prezentacja fotograficzna Doświadczenia uczniów z Koła Biologicznego i Chemicznego pt. “DNA z Cebuli”, “Żarzące się obrazki”, “Fajerwerki” Wystawa nt. współpracy międzynarodowej Koło Chemiczne Diecezjalnego Liceum Humanistycznego z Opiekunem Tablice przygotowane przez uczniów Diecezjalnego Liceum Humanistycznego - 21 -

listopad 2009 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1. Nauki artystyczne - Instytut Jazzu - Państwowa Wyższa Szkoła ...
Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - Państwowa Wyższa Szkoła ...
festiwal - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Od Redakcji - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Twoja uczelnia - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Studia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy - Wyższa Szkoła ...
Informator 2011 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Założenia polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
Idea wolonatriatu w aspekcie historycznym - Wyższa Szkoła ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
Boże Narodzenie 2012 w WSH… - Wyższa Szkoła Humanitas
Informator 2013 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Polska prezydencja w RUE - próba bilansu - Wyższa Szkoła ...
Dorobek naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
pobierz (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ALINA BRYLL - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Wzorzec artykułu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pobierz plik (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regulamin Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
regulamin studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuletyn nr 7.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
§1 §2 §3 §4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie
Tekst do pobrania.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
opisy przedmiotów xi 09 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...