Views
4 years ago

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Od Redakcji: W numerze:

Od Redakcji: W numerze: Szanowni Czytelnicy! Dr inż. T. Malczyk Prorektor ds. Ogólnych ALMA MATER Czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie wkracza już w trzeci akademicki rok istnienia. Ten skromny jubileusz jest właściwym czasem na podsumowania i wnioski. Jest także doskonałą okazją na zrobienie czegoś wyjątkowego, co odłoży się na długo w pamięci naszej i naszych Czytelników. Bogaci w skromne, ale jednak doświadczenie, postanowiliśmy wydać numer specjalny naszego czasopisma. Nadarzyła się ku temu doskonała okazja, ponieważ w naszej Uczelni organizowaliśmy już III Nyski Festiwal Nauki. Festiwal ten stał się dla naszej Uczelni czymś wyjątkowym, dał niepowtarzalną możliwość kontaktu z ludźmi, najczęściej młodymi, co zaowocowało wymianą doświadczeń, oczekiwań i opinii na temat znaczenia, konieczności oraz roli nauki i jej osiągnięć w życiu codziennym. Uczelnia, pomna swojej misji, stara się zapoznać odwiedzających z życiem akademickim. Udostępnia swoje sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoria, a także sale sportowe, siłownię i saunę. Nie ma żadnych tajemnic, o wszystko można zapytać i wszystkiego dotknąć. Nauka nie może odstraszać, powinna być dostępna, zachęcająca, a nade wszystko przydatna. Bardzo wysoko cenimy sobie stałą współpracę ze Starostą Nyskim, Burmistrzem Miasta Nysy, a przede wszystkim z Dyrektorami szkół powiatu nyskiego. To dzięki tej współpracy i zrozumieniu środowiska nauczycielskiego, Nyski Festiwal Nauki systematycznie wzbogaca swoją ofertę. Dziękuję za te starania i zachęcam do dalszych, wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji naukowej i kulturalnej, tak niezbędnej do kształtowania właściwych postaw, szczególnie wśród młodych ludzi. Dziękuję także wszystkim nauczycielom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy odwiedzali nasze Instytuty, towarzysząc młodzieży i ułatwiając im skorzystanie w jak najszerszym zakresie z prezentacji, wykładów i pokazów laboratoryjnych, a także nauczycielom zaangażowanym w zawody sportowe, którzy przygotowali i prowadzili młodych sportowców przez poszczególne etapy turniejów sportowych. Dziękuję również pracownikom dydaktycznym i administracyjnym naszej Uczelni za wysiłek i czas poświęcony na przygotowanie festiwalu. Z prawdziwą satysfakcją stwierdzam, że byli bardzo zaangażowani w to co robią i chociaż festiwal trwa przez trzy dni, i przez wiele godzin dziennie, nie wliczając czasu poświęconego na jego przygotowanie, zawsze byli chętni do udzielania wszelkiej pomocy w organizacji tego przedsięwzięcia. Jak co roku Nyski Festiwal Nauki, co stało się już tradycją, wprowadza nową inicjatywę. Podczas drugiego NFN zaprosiliśmy kółka zainteresowań i samorządy szkół ponadgimnazjalnych do współuczestniczenia w festiwalu w postaci wystaw i prezentacji swoich zainteresowań, natomiast podczas trzeciego NFN zainicjowaliśmy akcję „Pierwsza pomoc w wypadku drogowym”. A co będzie za rok? Pomysłów jest wiele i wszystkie wydają się być potrzebne, np. nauka przedsiębiorczości już od najmłodszych lat, rozwój umiejętności artystycznych i kulturalnych, właściwe odżywianie jako recepta na długowieczność itd. Nasze inicjatywy skierowane są do wszystkich zainteresowanych, od uczniów szkół podstawowych i średnich, po studentów Uniwersytetu III Wieku. Państwa zainteresowanie jest dla nas najważniejszym wyznacznikiem w tworzeniu treści festiwalu nauki. Zapraszamy zatem do aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu Nyskiego Festiwalu Nauki. Z wyrazami szacunku Redaktor naczelny dr inż. Tomasz Malczyk Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego NFN Nyski Festiwal Nauki - wczoraj, dziś, jutro... Pierwsza pomoc przy wypadku samochodowym Instytut Architektury Instytut Dietetyki Instytut Historii Instytut Kosmetologii Instytut Pielęgniarstwa Instytut Zdrowia Publicznego Instytut Finansów Instytut Zarządzania Instytut Informatyki Instytut Neofilologii Studium Nauk Podstawowych Laboratorium chemiczne Dział Współpracy Międzynarodowej Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych Rozgrywki Sportowe w ramach NFN - Trójbój Rozgrywki Sportowe w ramach NFN - Turniej halowej piłki nożnej Wyniki rywalizacji sportowej W przyszłości ... Podziękowania Pokaz SKN COR Kolegium Redakcyjne: Redaktor Naczelny - dr inż. Tomasz Malczyk Z-ca Redaktora Naczelnego - mgr Agata Krycia-Chomińska Rada Redakcji: Biblioteka - mgr Bogumiła Wojciechowska-Marek Adjustacja - mgr Ewa Bernat Sport - inż. Mirosław Mazguła Adres Redakcji: ALMA MATER Czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie 48-300 Nysa, ul. Grodzka 19 tel. 077 409 08 11 http://www.pwsz.nysa.pl/~promocja/gazeta almamater@pwsz.nysa.pl Strona 3 8 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 - 2 -

Nyski Festiwal Nauki Nyski Festiwal Nauki – wczoraj, dziœ i jutro… DEFINICJA Zgodnie z definicją festiwal (łac. festivus - radosny, wesoły, świąteczny) to szereg imprez artystycznych, przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą, często ujętych w ramy konkursu. Jest to zatem wydarzenie, które ma na celu podanie w sposób przystępny i zaciekawiający osiągnięć nauki, jednak w aspekcie jej praktycznego zastosowania. Tylko wiedza w pełni dla każdego osiągalna i weryfikowalna może zachęcić do dalszego jej zgłębiania. Natomiast słowo nauka oznacza autonomiczną część kultury służącą wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka to wiedza i sposób jej gromadzenia, jakże zatem doskonale wpisuje się to w ideę, przeznaczenie i definicję szkoły wyższej. Do takiej definicji aspiruje nasza Uczelnia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. To właśnie szkoły o takim statusie powinny przybliżać w sposób czytelny osiągnięcia nauki, zachęcać do samodzielnego zgłębiania jej tajemnic, motywować do samokształcenia, ułatwiać podjęcie decyzji co dalej robić w życiu, jaki wybrać zawód itd. Uczelnie zawodowe kształcące na poziomie - inżynierskim i licencjackim - mają zatem rolę szczególną i wysoce odpowiedzialną, są kolejnym szczeblem w budowaniu kariery zawodowej i naukowej. NYSKA UCZELNIA Nasza Uczelnia dysponując wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą dydaktyczną, pochodzącą w dużej mierze ze znanych i o ugruntowanej renomie ośrodków naukowo-dydaktycznych, gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Nasze standardy nauczania odpowiadają standardom polskim i europejskim, co potwierdzają Państwowe Komisje Akredytacyjne odwiedzające nasze Instytuty. Jednak najlepszą rekomendacją są nasi absolwenci, którzy bardzo dobrze radzą sobie na polskich i europejskich politechnikach i uniwersytetach. szczególnie istotne w aspekcie nowej matury. Celem Festiwalu jest zatem zapoznanie uczniów z atmosferą akademicką, rozbudzanie zainteresowań oraz pomoc w dokonaniu wyboru kierunku dalszej nauki. Zgodnie z ideą ruchu festiwalowego, zadaniem nyskiego festiwalu jest szeroko rozumiana promocja nauki, jej osiągnięć, wskazywanie przydatności i korzyści jakie płyną z zastosowań nauki w życiu codziennym w skali mikro i makro. Jednocześnie PWSZ w Nysie kładzie nacisk na budowanie postaw wśród młodych ludzi, służących wyzwoleniu chęci do poznawania, czyli do nauki. Postaw, które wątpiąc w rzeczy uznane za oczywiste, szukają nowych interpretacji, nowych rozwiązań, nowych tematów, które mogą ukształtować młodego człowieka i jednocześnie stać się sensem całego jego życia. Taką ideą kieruje się PWSZ Nysie, a narzędziem do jej realizacji jest właśnie Nyski Festiwal Nauki. MEMBERS OF Nyski Festiwal Nauki jest członkiem EUSCEA (European Science Events Association) z siedzibą w Wiedniu, jako jedna z niewielu uczelni w Polsce. NFN Nysa IDEA Mając taką podstawę postanowiliśmy zorganizować w naszej Uczelni festiwal nauki. Nyski Festiwal Nauki jest przedsięwzięciem o charakterze popularno-naukowym. Jest imprezą organizowaną w ramach ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogólnopolskiego Dnia Nauki. Celem NFN jest szeroko pojęte propagowanie nauki, co szczególnie dotyczy uczniów klas maturalnych. Współpracujemy ze wszystkimi powiatowymi szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie tworzenia programu świadomego wyboru przez uczniów klasy maturalnej, a także swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Jest to - 3 -

listopad 2009 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1. Nauki artystyczne - Instytut Jazzu - Państwowa Wyższa Szkoła ...
Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - Państwowa Wyższa Szkoła ...
festiwal - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Od Redakcji - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy - Wyższa Szkoła ...
Studia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Twoja uczelnia - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Idea wolonatriatu w aspekcie historycznym - Wyższa Szkoła ...
Informator 2011 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Założenia polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
Informator 2013 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Polska prezydencja w RUE - próba bilansu - Wyższa Szkoła ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
Boże Narodzenie 2012 w WSH… - Wyższa Szkoła Humanitas
Dorobek naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
pobierz (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ALINA BRYLL - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Wzorzec artykułu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pobierz plik (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regulamin Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
regulamin studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuletyn nr 7.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
§1 §2 §3 §4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie
Tekst do pobrania.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
opisy przedmiotów xi 09 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...