Views
4 years ago

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski

Nyski Festiwal Nauki UDZIAŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Festiwal to nie tylko trzy dni, to całoroczna współpraca ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi oraz ze środowiskiem miasta i powiatu, w tym także z przedsiębiorcami. Dni, podczas których odbywa się festiwal są podsumowaniem tej całorocznej współpracy. Zwróciliśmy się do szkół ponadgimnazjalnych z propozycją wypracowania ścisłej współpracy na niwie krzewienia nauki. Efektem tego działania jest udział w festiwalu i prezentacja osiągnięć kółek zainteresowań i samorządów uczniowskich szkół średnich. Szkoły bardzo żywo zareagowały na nasz apel i wystawiły swoje reprezentacje. Osiągnięcia naukowe i poznawcze młodzieży powinny mieć swoją kontynuację w życiu studenckim. Dalszym etapem tej współpracy jest umożliwienie zainteresowanym uczniom udziału w pracach studenckich kół naukowych działających w PWSZ w Nysie. Taką współpracę już prowadzimy. Zjednoczona Europa oraz nasze bliskie sąsiedztwo z Czechami sprawia, że planujemy rozszerzenie idei festiwalowej na rejon przygraniczny i zainteresowanie młodzieży szkół średnich z Czech współtworzeniem festiwalu nauki. NAUKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE W naszych działaniach staramy się zintegrować także środowisko osób, które nie są już bezpośrednio zainteresowane podjęciem nauki na studiach, których życie zawodowe jest wypełnione. Planujemy wprowadzić stałą współpracę z nyską społecznością skupioną np. przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wpisując się w ten sposób do międzynarodowej akcji nauki przez całe życie. Wyrażamy przekonanie, że taka współpraca zbuduje odpowiedni wzorzec do naśladowania przez młodych ludzi w myśl zasady Isokratesa, że „mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się”. PRZEDSIĘBIORCY Kolejną grupą osób, do której kierujemy ideę ruchu festiwalowego są przedsiębiorcy. Staramy się w ten sposób wskazać na użyteczność nauki i jej osiągnięć. Działanie to jest zgodne z ogólnopolską akcją promującą innowacyjność, badania, rozwój i przełożenie nauki na realne potrzeby rynku pracy. Z prawdziwą satysfakcją rozpoczynamy współpracę z niektórymi przedsiębiorcami, Strona internetowa Nyskiego Festiwalu Nauki 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 Ilość szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w Nyskim Festiwalu Nauki których uwagę przyciągnął Nyski Festiwal Nauki, podczas którego zapoznali się z ofertą PWSZ w Nysie i na tej postawie określili swoje potrzeby. INTEGRACJA Nyski Festiwal Nauki to Wielki Otwarty Finał dla każdego, podczas którego wymienione grupy zainteresowanych i środowiska, które reprezentują, poznają się wzajemnie i integrują. Wypracowany w ten sposób klimat zbliża zainteresowane strony i jest gwarancją dalszej współpracy na płaszczyźnie nauki, jej tworzenia i skutecznego stosowania. Festiwal to młodzież szkół średnich, która zachęcona i przekonana do konieczności uczenia się i poznawania, zdobywa odpowiednie wykształcenie, ale festiwal to także studenci, którzy promując swoją wiedzę i umiejętności wśród przedsiębiorców, mogą liczyć na ich zainteresowanie, a w przyszłości dobrą pracę. SPORT Podczas trwania Nyskiego Festiwalu Nauki promujemy także wychowanie poprzez udział w licznych zawodach sportowych. Pragniemy wypracować program całorocznych międzyszkolnych rozgrywek sportowych w różnych kategoriach wiekowych, których finał będzie miał miejsce podczas mistrzostw zorganizowanych w czasie trwania festiwalu nauki. O Nyskim Festiwalu Nauki pisały portale studenckie, m.in. korba.pl - 4 -

Nyski Festiwal Nauki 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 Ilość wykładów wygłoszonych podczas Nyskiego Festiwalu Nauki Nasze działania opierają się o stałą współpracę z Komisją Edukacji Powiatu Nyskiego oraz z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Już od dwóch lat odwiedza nas i szczegółowo interesuje się naszą ofertą festiwalową oraz osobiście wizytuje poszczególne Instytuty, w których odbywają się zajęcia i pokazy festiwalowe, Wicekurator województwa opolskiego lub wizytator szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Z radością przyjęliśmy ich dobre zdanie o Festiwalu oraz zapewnienie o współpracy podczas przygotowywania kolejnego. O Nyskim Festiwalu Nauki informowała strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powyżej) oraz media lokalne (poniżej) MEDIA O sensie naszych działań przekonują nas także liczne pozytywne opinie, płynące ze środowiska nyskiego, które bardzo wysoko sobie cenimy. NFN został także przychylnie opisany przez media prasowe, radiowe i telewizyjne (np. Kurier Opolski, TVP3). OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ NAUKI I EUSCEA Nyski Festiwal Nauki od początku swojego istnienia wpisuje się w ideę Dnia Nauki ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie jesteśmy członkiem EUSCEA - European Science Events Association z siedzibą w Wiedniu, jako jedna z trzech Uczelni z Polski oraz pierwsza i jedyna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Europejski ruch festiwalowy skupia obecnie ponad 50 instytucji i organizacji naukowych Ilość uczestników Nyskiego Festiwalu Nauki 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 - 5 -

listopad 2009 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1. Nauki artystyczne - Instytut Jazzu - Państwowa Wyższa Szkoła ...
Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - Państwowa Wyższa Szkoła ...
festiwal - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Od Redakcji - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy - Wyższa Szkoła ...
Studia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Twoja uczelnia - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Informator 2011 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Założenia polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
Idea wolonatriatu w aspekcie historycznym - Wyższa Szkoła ...
Informator 2013 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Polska prezydencja w RUE - próba bilansu - Wyższa Szkoła ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
Boże Narodzenie 2012 w WSH… - Wyższa Szkoła Humanitas
Dorobek naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
pobierz (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ALINA BRYLL - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Wzorzec artykułu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pobierz plik (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regulamin Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
regulamin studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuletyn nr 7.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
§1 §2 §3 §4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie
Tekst do pobrania.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
opisy przedmiotów xi 09 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...