Views
4 years ago

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski

Nyski Festiwal Nauki z 27 krajów. Dzięki naszemu uczestnictwu w EUSCEA mogliśmy promować Nyski Festiwal Nauki, a przy okazji także Nysę i Opolszczyznę, w Brukseli. W następnym roku planujemy udział w programie przygotowanym przez EUSCEA pt. „WONDERS”, którego zadaniem jest zapoznanie krajów zrzeszonych w ruchu festiwalowym z najciekawszymi osiągnięciami festiwalowymi danej uczelni z określonego państwa. Efektem tego programu jest werdykt komisji konkursowej wskazujący na najlepszy i najciekawszy festiwal nauki. Jest to doskonała promocja osiągnięć dla każdej uczelni oraz niewątpliwie miasta i regionu. PROGRAM NFN Nyski Festiwal Nauki trwa trzy dni, podczas których odbywają się liczne prezentacje, wykłady i pokazy w poszczególnych Instytutach PWSZ w Nysie. Jednocześnie odbywają się międzyszkolne rozgrywki sportowe. Pierwszy festiwal nauki, który odbył się w dniach 22 - 23. 09.2005r. i obejmował kilkadziesiąt pokazów, wykładów i zajęć laboratoryjnych, przygotowywany był przez ok. 30 pracowników PWSZ w Nysie, a festiwal odwiedziło ponad 1000 osób. Drugi festiwal nauki został zorganizowany w dniach 21 - 23.09.2006r. Bogaty program festiwalu obejmował wiele pokazów i prezentacji. Z pokazów skorzystało ok. 1500 osób. Trzeci Nyski Festiwal Nauki, który został zorganizowany w dniach 20 - 22.09.2007r., wskazał, że idea festiwalu coraz mocniej wpisuje w kalendarz wydarzeń miasta i powiatu nyskiego. Festiwal trwał trzy dni. Pierwszy dzień, to dzień otwarty dla społeczności lokalnej, a w szczególności młodzieży powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, podczas którego zaprezentowano nasze osiągnięcia edukacyjne. Po raz kolejny zaprosiliśmy do czynnego uczestnictwa kółka zainteresowań i samorządy uczniowskie ze szkół ponadgimanzjalnych. Chcieliśmy w ten sposób rozszerzyć ideę festiwalową, jaką jest promocja nauki, na młodzież szkół średnich. W drugim dniu, już tradycyjnie zorganizowane zostały prezentacje kierunków paramedycznych, podczas których przeprowadzono kursy ratownictwa medycznego. Relację z Nyskiego Festiwalu Nauki przekazywała TVP3 Dodatkowo prowadzono porady kosmetyczne skierowane do wszystkich chętnych odwiedzających festiwal. NFN ma także za zadanie zachęcić sektor MŚP do współpracy ze szkołą, poprzez prezentacje bogatej oferty nyskiej uczelni. Informacje o III Nyskim Festiwalu Nauki trafiły do lokalnej prasy i lokalnych rozgłośni radiowych oraz telewizyjnych, a także w formie plakatów i ulotek zostały kolportowane wśród zainteresowanych grup społecznych. Informacje, program i harmonogram spotkań dostępne były na specjalnie przygotowanych tablicach informacyjnych. Wszystkie informacje o III NFN były dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej PWSZ w Nysie. W bieżącym roku zaplanowaliśmy także: - rozpoczęcie stałej współpracy z lokalnym sektorem MŚP. Chcemy zachęcić przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą, możliwościami współpracy itd. Mamy nadzieję, że taka współpraca zaowocuje licznymi wspólnie przeprowadzanymi pracami, a w konsekwencji wdrożeniami, - wraz z nyskim Starostwem Powiatowym zorganizowanie szkolenia dla kierowców (wszystkich którzy się zgłoszą) w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Opracowaliśmy również broszurę informującą jak należy zachować się i jak udzielić pierwszej pomocy NFN 2005 NFN 2006 NFN 2007 - 6 -

Nyski Festiwal Nauki ofiarom wypadków, która jest dostępna w Wydziale Komunikacji i jednocześnie będzie zachęcać do udziału w NFN. Akcja taka może być dobrą i przydatną wszystkim formą upowszechniania nauki i umiejętności. PATRONAT HONOROWY I MEDIALNY Patronat nad naszym Festiwalem objęło wiele instytucji, za co szczególnie ciepło dziękujemy! Jest to dla nas bardzo budujące, potwierdzające potrzebę organizowania festiwali nauki, ale jednocześnie zobowiązuje. Zobowiązuje do stałego budowania jakości, wprowadzania nowych treści, uaktualniania przedsięwzięć, elastycznego dopasowywania się do zgłaszanych potrzeb i uwag. W tym roku patronat honorowy nad III NFN objęli: PATRONAT HONOROWY Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał Seweryński Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta Przewodniczący Zarządu Powiatu Nyskiego Adam Fujarczuk Opolski Kurator Oświaty Leszek Adam Zając Burmistrz Nysy Jolanta Barska Zainteresowanie mediami naszym festiwalem skłania nas do przygotowania oferty czytelnej oraz rzetelnej. Dzięki relacjom z przebiegu festiwalu możemy dzielić się naszą pasją z innymi osobami, zachęcając ich jednocześnie do czynnego udziału w ruchu festiwalowym. Bardzo wysoko cenimy sobie tę współpracę. W tym roku patronat medialny nad NFN objęli: T V P 3 OPOLE PATRONAT MEDIALNY Od początku istnienia NFN otrzymujemy dofinansowanie z MNiSW w ramach programu o finansowaniu działalności wspomagającej badania. Dzięki temu oraz środkom PWSZ w Nysie przeznaczonym na festiwal, możemy stale go uatrakcyjniać i wzbogacać, ale przede wszystkim bardzo szeroko propagować ideę festiwalu wśród młodzieży i lokalnej społeczności. Uczestnicy tegorocznego Festiwalu otrzymali pamiątkowe gadżety w postaci smyczy, długopisu, informatora i ankiety z logo Festiwalu. dr inż. Tomasz Malczyk - 7 -

listopad 2009 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1. Nauki artystyczne - Instytut Jazzu - Państwowa Wyższa Szkoła ...
Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - Państwowa Wyższa Szkoła ...
festiwal - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Od Redakcji - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Studia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Idea wolonatriatu w aspekcie historycznym - Wyższa Szkoła ...
Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy - Wyższa Szkoła ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
Twoja uczelnia - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Informator 2011 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Założenia polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
Informator 2013 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Polska prezydencja w RUE - próba bilansu - Wyższa Szkoła ...
Boże Narodzenie 2012 w WSH… - Wyższa Szkoła Humanitas
Dorobek naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
pobierz (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pobierz plik (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ALINA BRYLL - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Wzorzec artykułu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
regulamin studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuletyn nr 7.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regulamin Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
§1 §2 §3 §4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie
Tekst do pobrania.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
opisy przedmiotów xi 09 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...