Views
3 years ago

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski

Nyski Festiwal Nauki Tradycją staje się wprowadzanie nowych inicjatyw i akcji do programu festiwalu, a tradycje zobowiązują. Będąc w zgodzie z semantyką słowa „tradycja” (łac. traditio), które oznacza przekaz informacji bez względu na formę tego przekazu, w tym roku postanowiliśmy podzielić się z innymi, a szczególnie kierowcami i innymi użytkownikami dróg, wiedzą dotyczącą postępowania przy udzielaniu pomocy osobom - uczestnikom wypadków drogowych. Studenckie Koło Ratowników Medycznych COR działające w naszej Uczelni przygotowało folder z informacjami jak należy postępować w razie wypadku. Folder został zaopiniowany przez pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego, specjalność ratownictwo medyczne. Przedstawia krok po kroku jakie czynności należy wykonać, będąc świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia drogowego. Folder opracowano w sposób przystępny, a opisane w nim czynności wydają się być oczywiste i proste do wykonania, jednak jakże potrzebne i wielokrotnie ratujące czyjeś lub nasze życie. Ta wiedza powinna być systematycznie wprowadzana w życie i sprawdzana przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i lekarzy, a w szczególności przez specjalistów medycyny ratunkowej. Zakres tematyczny przedstawiony w folderze już wielokrotnie był prezentowany przez Koło Naukowe COR przy okazji licznych wizyt w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnzacjalnych,na targach edukacyjnych itd. Koło to, a tym samym nyska Uczelnia, stara się w sposób przemyślany i systematyczny, a przede wszystkim fachowy, uczyć, szkolić i upowszechniać wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą elementów ratownictwa medycznego. Należy tu podkreślić, że zawsze jest bardzo duże zainteresowanie pokazami ratownictwa drogowego, ale także i wodnego, spod lodu, w przypadku podtopień, zadławień zarówno u osób dorosłych jak i młodzieży i dzieci. Planujemy PIERWSZA POMOC przy wypadku samochodowym - 8 -

Nyski Festiwal Nauki PIERWSZA POMOC przy wypadku samochodowym Akcja przeprowadzona została dzięki sponsorom: Nasza festiwalowa akcja zdobyła uznanie i poparcie wielu instytucji, a szczególnie: Pokaz przygotowany przez Koło Naukowe COR zgromadził wielu widzów. opracowanie całej serii materiałów informacyjnych na temat udzielania pomocy przedmedycznej, które będą systematycznie rozpowszechniane wśród zainteresowanych osób. Do każdego folderu informacyjnego załączona jest maseczka do resuscytacji wraz z krótką instrukcją obsługi. Dzięki takiemu zestawowi, szczególnie popartemu szkoleniem, każdy może bez obaw przystąpić do udzielenia pomocy przedmedycznej w tym zakresie. Akcja „Pierwsza pomoc przy wypadku samochodowym” organizowana jest razem z Wydziałem Komunikacji i Transportu Powiatu Nyskiego. Dzięki uprzejmości Władz powiatu, każda osoba odbierająca prawo jazdy na terenie naszego powiatu, otrzyma łącznie z dokumentem upoważniającym do kierowania pojazdami folder-instrukcję oraz maseczkę do resuscytacji. Mamy nadzieję, że w ten sposób nyska Alma Mater przyczyni się do wzrostu poziomu edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Poszczególne czynności ratownicze przedstawione zostały z użyciem specjalistycznego sprzętu. 1. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2. Ministerstwa Transportu 3. Ministerstwa Zdrowia 4. Polskiego Związku Motorowego Oddział Opole 5. Opolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy Nysa 6. firm nyskich związanych z branżą motoryzacyjną, m.in. Michel, BP, Renault. Szczególnie cieszy nas poparcie akcji przez Pana Pawła Dytko, Wicemistrza Polski w Rajdach Samochodowych z 2002 roku oraz Mistrza Polski Wyścigów Górskich z 2003 i 2006 roku. W ciepłych, ale i jednoznacznych słowach wskazał na absolutną konieczność posiadania umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przez każdego, a już szczególnie przez kierowców. Powinno to podnieść poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. dr inż. Tomasz Malczyk Umiejętność udzielania pierwszej pomocy powinien posiadać każdy, szczególnie kierowcy. Sam wielokrotnie przekonałem się o tym uczestnicząc w licznych rajdach samochodowych oraz pokonując dziesiątki tysięcy kilometrów po zwykłych drogach. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że życie ofiar wypadku drogowego także zależy od przypadkowych świadków. Każdy z nas może być w podobnej sytuacji, dlatego warto już dziś zapoznać się z podstawowymi zasadami zachowania w takich chwilach. Nawet jeśli paraliżuje nas lęk, zróbmy tyle, na ile wystarczy nam odwagi. Akcja PWSZ w Nysie, SKN COR i Starostwa Powiatowego w Nysie jest tym cenniejsza, że obejmuje kierowców z powiatu nyskiego, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. Paweł Dytko Wicemistrz Polski w Rajdach Samochodowych 2002, Mistrz Polski Wyścigów Górskich 2003 i 2006 - 9 -

listopad 2009 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1. Nauki artystyczne - Instytut Jazzu - Państwowa Wyższa Szkoła ...
Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - Państwowa Wyższa Szkoła ...
festiwal - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Od Redakcji - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Twoja uczelnia - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Studia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy - Wyższa Szkoła ...
Informator 2011 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Założenia polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
Idea wolonatriatu w aspekcie historycznym - Wyższa Szkoła ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
Boże Narodzenie 2012 w WSH… - Wyższa Szkoła Humanitas
Informator 2013 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Polska prezydencja w RUE - próba bilansu - Wyższa Szkoła ...
Dorobek naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
pobierz (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ALINA BRYLL - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Wzorzec artykułu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pobierz plik (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regulamin Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
regulamin studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuletyn nr 7.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
§1 §2 §3 §4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie
Tekst do pobrania.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
opisy przedmiotów xi 09 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...